ANNONSE

HUS & HAGE

medlemstilbud fra huseiernes landsforbund


Gratis kurs om arv og testamente

Tekst: Svein Kåre Edland

Illustrasjonsfoto: Colourbox 


Publisert: 05.02.2016

Fakta:

Huseiernes 
Landsforbund

HVA:
Medlemsorganisasjon som tar vare på boligeiernes interesser. 


Aktuell med:
Nyttig kurs om arv og testamente


Tid og Sted:
Bryne: Jæren Hotell onsdag 10.2

Tau: Hotell Lilland onsdag 24.2

Stavanger: Hotell Scandic Stavanger City onsdag 9.3

Alle kurs starter kl. 18.00


Påmelding:
Som medlem kan du melde deg på direkte på hjemmesiden, eller send mail til rogaland-s@huseierne.no. ­Eller ring telefon 51 93 40 59 eller 
920 24 752.


Web:
www.huseierne.no

Svært mange har økt sin finansielle formue de siste årene. De fleste som er godt voksne, eier verdifulle eiendommer, har penger i banken og eier også aksjer. Nå kan du lære hva som skjer med våre eiendeler når vi dør, og hvilke muligheter som finnes til å påvirke fordelingen i levende live.

 

 

– Vi setter fokus på arv og testamente i dette kurset, sier Frode Rødder til Lokalavisen. Han er distriktsleder i Rogaland for Huseiernes Landsforbund og jobber daglig for å gi medlemmene fordeler, rabatter og viktig informasjon som har betydning for eiere av eneboliger, rekkehus, leilighet, bbl-leilighet eller fritidseiendommer.

– Arv er blitt et stadig viktigere spørsmål, og her er det mange gode råd som kan få stor betydning for den enkelte. Nå skal vi ha kurs både i ­Stavanger, ­Bryne og på Tau. Advokat ­Harald Øglænd holder kurset i ­Stavanger og ­Bryne, mens advokat Leiv ­Bjørnsen og Magnus Grøsfjeld holder kurset på Tau.

 

Arv og særkullsbarn

Når vi mottar arv, måtte vi tid­ligere betale arveavgift. Heldigvis er den ekstraskatten nå borte. Det er en egen arvelov som bestemmer hvordan arven skal fordeles. Men i tillegg kan du lage testamente hvor du selv kan påvirke fordelingen av verdiene. På kurset vil du lære grunnleggende om hvordan loven virker, og hvem som er dine livs­arvinger, og hvilke grep du kan ta i ­levende live for å selv bestemme hvem som skal arve deg. Noen ønsker gjerne å legge føringer på hva ­arven skal brukes til. Er dette mulig? Og hvordan gjør man det? Mange har i dag særkullsbarn, som gjør arveoppgjør mye mer kompliserte for både barn og gjenlevende ektefelle. Kurset viser deg hvordan du organiserer dette på best mulig måte.

 

Testamente er viktig

Hensikten med å skrive et testament er å bestemme hvem som skal overta det du eier, når du er død. Testamentet kan også inneholde bestemmelser om annet enn arvefordeling, som for eksem­pel at arven skal være særeie for arvingene, eller ha bestemmelse om hvordan begravelsen skal foregå. På kurset vil du få råd om hvem som spesielt bør tenke på å ha et testamente og hvorfor. Det gjelder spesielt ekte­feller med særkullsbarn, sam­boere, personer uten livsarvinger og skilte med barn. Men hva med alle andre? Hva bør beste­foreldrene gjøre hvis de ønsker at noe av verdiene skal gå rett til barnebarna? Hva må testamentet inneholde for å være gyldig? Hvilke regler gjelder? Hvem kan lage et testamente? Hvor oppbevares det? Testamentet er ikke bare for å fordele arven, men også for å unngå konflikter mellom arvinger. Med et testamente kan du legge føringer for hvordan arven skal brukes. Mulighetene er mange, men du må gjøre det riktig.

 

Kompliserte familieforhold

I dagens familieliv er det ganske ofte at hver av foreldrene har sine egne særkullsbarn. I tillegg til at de gjerne også har fellesbarn. Det gjør det ekstra komplisert både ved dødsfall og samlivsbrudd. Her er løsningen ofte avtaler og testamente som regulerer hva som skjer. Mange godt voksne flytter også sammen uten å ha avtalt hva som skal skje ved samlivsbrudd eller død. Her er det mange som har glede av å delta på dette kurset. Hva skjer når mindreårige barn ­arver? Overformynderiet spiller en rolle, men du kan også oppnevne en verge som overtar overformynderiets rolle. Hvilke konse­kvenser har dette for barnebarna? Hva med studielån fra låne kassen når barnet har formue?

Verdifulle tips og informasjon

Kurset er svært praktisk anlagt med muligheter for å stille spørsmål. Det vil bli vist en rekke eks­empler fra det virkelige liv. Alle deltakerne vil få utdelt et kurshefte på hele 36 sider som i detalj tar for seg mange av de viktigste momentene i forbindelse med arv og testamente. Dette heftet er utarbeidet av advokatene hos Huseiernes Landsforbund, og er et nyttig oppslagsverk for alle ­interesserte.

 

Er du interessert?

– Jeg oppfordrer alle som kan være interessert i å gå på dette kurset, til å melde seg på så snart som mulig, sier Frode Rødder.

– Kurset på Bryne er på ­Jæren Hotell onsdag 10. februar kl. 18.00. På Tau er det onsdag 24. februar kl. 18.00 på Lilland ­Hotell. I Stavanger er det kurs onsdag 9. mars på Hotell ­Scandic City kl. 18.00. Medlemmer melder seg på via nettsiden, ­eller send påmelding med navn til 
e-post rogaland-s@huseierne.no. 
Kurset er gratis for medlemmene.

 

Bli medlem

Det koster bare kr 490,- per år å være medlem i Huseiernes Landsforbund, og da får du virkelig mye for pengene, mener Frode Rødder.

– Vi er nå totalt 206.000 medlemmer i hele landet og 16.000 medlemmer bare i Sør-Rogaland. Hvis du vil registrere deg som ny medlem, gjør du det på nettet eller med en telefon eller epost. Som medlem får du en rekke fordeler med blant annet juridisk, teknisk og økonomisk hjelp til spørsmål knyttet til boligen. Som medlem har du tilgang til 7 advo­kater som på heltid betjener alle medlemmene med gratis rådgiving. I tillegg har du mange store rabattordninger som alene gjør det lønnsomt å være medlem. Du kan delta gratis på alle kurs. Seks ganger i året vil du få tilsendt foreningens kvalitets­magasin Hus & Bolig som tar for seg aktuelle saker som vedrører det å eie bolig, avslutter distriktsleder Frode Rødder.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no