ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

MR og CT uten ventetid

Tekst: Randi Sørensen
Foto: Susan Jane McLinden

Publisert: 01.03.2014

Radiolog Mohammed Al-saiddi utfører her ultralyd.

Fakta:

Kolibri 
Medical
Hva: 

Et privatmedisinsk spesialistsenter/sykehus for private og bedrifter som tilbyr et bredt spekter av medisinske 
spesialisttjenester. Senteret drives privat uten refusjonsavtale. 


Aktuell med:

MR og CT uten ventetid


HVOR:

Trim Towers v/Kvadrat

Larsamyrå 18

4313 Sandnes


KONTAKT:

For timebestilling og andre 
forespørsler, telefon 52 69 69 69

post@kolibrimedical.no


WEB:

www.kolibrimedical.no />

Kolibri Medical er et privatmedisinsk spesialistsenter/sykehus som leverer et bredt spekter av helsetjenester. Innen billeddiagnostikk tilbyr selskapet både MR, CT, vanlig røntgen og ultralyd-undersøkelser. 
Og det beste av alt: Du kan få time nesten på dagen.

Rask tilbakemelding

Senteret har topp moderne røntgen­utstyr og kan gjennomføre de fleste billeddiagnostiske undersøkelser som det offentlige helsevesenet tilbyr. Bildetolkning fra røntgenlege etter en MR- eller CT-undersøkelse, foreligger etter 72 timer. Raskere svar er mulig ved behov.

MR

Magnetresonans (magnettomo­grafi) er en fantastisk metode for å ta bilder av strukturer inne i kroppen, basert på magnetiske egenskaper i kroppens hydrogen­­atomer. MR har en svært god evne til å fremstille bløtdeler i kroppen, og særlig er MR en god undersøkelse av hjerne, ryggmarg og nerverøtter i ryggen (eksempelvis ved prolaps). MR har også en suveren plass i diagnostikken av ledd og muskler. Bløtdeler på halsen og i magen kan også framstilles med MR.

Med MR er dette nå en enkel prosess. Vi kan nå også tilby MR prostata ved Kolibri – også det uten ventetid.

MR virker gjennom at man sender inn radiobølger i ­kroppen. Ut fra disse danner en datamaskin snittbilder av de undersøkte områdene.

CT

CT står for Computertomografi som tidligere ble omtalt som CAT-scan (Computed Axial Tomo­graphy). CT maskinen benytter roterende røntgenstråler som sendes fra den ene siden, til en røntgenfølsom mottager på den andre siden av maskinen. Inntil 128 røntgenbilder tas på èn rotasjon. Røntgenbildene bearbeides matematisk gjennom tomografisk rekonstruksjon, og kan framstilles tredimensjonalt.

Dette er en veldig rask undersøkelse. Teknikken brukes som utredningsverktøy for et bredt spekter av symptomer relatert til hjerne, mage, hjerte og lunger.

Ultralyd

Undersøkelse ved hjelp av ultralyd brukes først og fremst i forbindelse med symptomer knyttet til myke deler i kroppen. Vi sjekker organer som urinveier, lever, bukspyttkjertel og galleblære. I tillegg benyttes ultralyd stadig mer i forbindelse med utredning av idrettsskader.

Ultralydapparatet sender lyd­bølger inn i kroppen fra et lydhode. Lydbølgene har så høy frekvens at de ikke er hørbare for det menneskelige øret. Når lydbølgene treffer kroppsvevet, oppstår et ekko. Ekkoet reflekteres til lydhodet, og levende bilder presenteres fortløpende på en TV-monitor.

Det er i dag ingen kjente bivirkninger ved undersøkelsen.

Røntgen

Konvensjonell røntgen er den tradisjonelle metoden for å ta bilder av ulike vev og organer i kroppen. Det som oftest undersøkes med vanlig røntgen er lungene, hjertet og skjelettet. Ledd og skjelett avbildes oftest med røntgen, spesielt ved spørsmål om brudd. Man kan i de fleste tilfeller se et eventuelt brudd og hvordan bruddet ser ut på vanlige røntgenbilder.

Også slitasjeforandringer lar seg også vurdere med røntgenbilder, mens kroppens bløtdeler, som for eksempel korsbånd eller menisker, ikke vises med denne teknologien.

Henvisning

MR, CT og røntgen krever henvisning av lege eller annet helse­personell. Pasienter som ikke har henvisning kan få en lege­konsultasjon i forkant av bildeundersøkelsen. Legen vil da avklare behovet for billed­diagnostikk, og eventuelt skrive ut henvisning til under­søkelse.

Når de aktuelle bildene er tatt blir de vurdert kvalitetsmessig av radiografen som tok dem. Deretter blir bildene vurdert av radio­log (røntgenlege) med tanke på sykdom eller skade.

Vi har et tilbud for dem som ikke vil stå i kø, og som ønsker seg svar fort. Raskere avklaring gir raskere behandling.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no