ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Slik kan du snu en dårlig dag

Tekst: Merethe Kvam, 
Norsk Helseinformatikk
Foto: Colourbox

Publisert: 01.03.2014

En japansk studie fra 20103 har vist at det å være ute i naturen kan bidra til lavere kortisol (stresshormon), lavere puls, lavere blodtrykk, 
bedre ­aktivitet i det parasympatiske nervesystemet, og lavere sympatisk nerveaktivitet enn det gir å oppholde seg i bymiljø.

Føler du at verden er i mot deg? En tur i skogen, eller en ukentlig liste over hva du har å være takknemlig for, kan være med på å gjøre livet ditt bedre.

Det kan være mange gode grunner til at dagen ikke føles helt topp. Det er også helt normalt å ha en dårlig dag en gang i blant.

Livet er tross alt ikke slik at alle følelser får plass på en rett, ­nøytral linje. Men dersom de dårlige dagene etter hvert begynner å bli mange, og du tar deg selv i å til stadighet forvente det verste, da kan det være fornuftig å tenke over hva du kan gjøre for at humøret skal bedres.

Hva kan du gjøre?

I en artikkel fra 19941, vises det til en psykolog som i 1977 spurte mennesker i London om hva de gjorde, når de var i dårlig humør. De vanligste svarene var;

• Å være sosial - møte venner

• Tenke igjennom hvorfor man er i dårlig humør

• Trene (f.eks gå en tur)

• Rette opp i situasjonen som er årsaken til det dårlige humøret

• Å holde seg beskjeftiget for å unngå å tenke på det

• Lytte til musikk

Studier har siden bekreftet at dette er effektive måter å forebygge depresjon på. Andre råd kan være så enkelt som å sørge for at du får nok søvn. Noen ganger kan også det å gråte ut, hjelpe litt på humøret.

Mer trist av usunn mat

Noen velger å spise for å trøste seg selv, men forskere har funnet at mange blir i dårligere humør dersom de spiser usunn mat. De deltagerne som var i godt humør før de spiste noe usunt, opp­levde ingen endring i ­humøret etter å ha spist. En annen studie, fra 20122, fant at de som spiste mye usunn mat, hadde 51 prosent høyere sannsynlighet for å ha tegn på depresjon. Desto mer usunn mat de spiste, desto høyere var sannsynligheten for ­depresjon.

Ifølge PsychCentral er dårlig humør ofte resultatet av irrasjonelle tanker om andre mennesker og hendelser. Kanskje fokuserer du bare på det negative, og ser ikke selv det positive i livet ditt. Kanskje anser du ulike situa­sjoner som problemer, istedenfor å se på dem som utfordringer? Dårlig humør blir også ofte forsterket av at du fokuserer på ­følelsene dine, fremfor årsaken eller løsningen på problemet.

Med hjelp fra naturen

Ikke gå i den fella at du tror du må føle deg bra for å gjøre noe. Gjør heller noe for å føle deg bedre! Tren, besøk en venn, les en bok - eller gå en tur i skogen. En japansk studie fra 20103 har vist at det å være ute i ­naturen kan bidra til lavere kortisol (stresshormon), lavere puls, ­lavere blodtrykk, bedre aktivitet i det parasympatiske nerve­systemet, og lavere sympatisk nerve­aktivitet enn det gir å oppholde seg i bymiljø.

Kronisk stress kan også øke risikoen for depresjon. Det er derfor viktig å håndtere stress på en god måte. Stress er ikke ­unormalt eller skadelig i seg selv, det er hvordan du takler det som er avgjørende. Metoder som kan bidra til å hjelpe deg å håndtere stress, er meditasjon, yoga, ­trening eller rett og slett å redusere mengden forpliktelser.

Mer lykkelig med takknemlighet

Forskere har også funnet at det å vise takknemlighet, kan bidra til økt lykkefølelse, og bedre håndtering av stress. Som forfatterne skriver: Å være takknemlig når alt går bra, er lett. Men å være takknemlig når du er i en livskrise, er ikke enkelt. Likevel vil det å være takknemlig føre til at vi anser ting som mer positive i det lange løp. I studien ble deltagerne delt inn i tre grupper. Den første gruppen skulle hver uke skrive ned fem ting som hadde skjedd den siste uken, som de var takknemlig for. Den andre gruppen skulle ukentlig skrive ned fem problemer de møtte daglig. Den tredje gruppen skulle skrive opp fem hendelser som hadde skjedd den siste uken, men de ble ikke fortalt at de skulle fokusere på noe spesielt. Forsøket gikk over 10 uker.

Resultatene viste at de som skulle uttrykke sin takknemlighet, følte seg 25 prosent lykkeligere enn de gjorde før studien startet. De var mer optimistiske med tanke på fremtiden, de følte seg bedre, og de trente 1.5 timer mer i uken, enn de andre deltagerne gjorde.

Søk hjelp når du trenger det

Rådene over er altså tips som kan hjelpe deg å håndtere enn dårlig dag, eller en periode hvor du kjenner at du ofte er i dårlig humør.

Hvis det du opplever er lengre perioder med depresjon, hvor slike enkle tiltak ikke virker, og du knapt ser noen lysglimt, er det viktig at du tar opp dette med fastlegen din. Det finnes hjelp å få ved depresjon, og det er viktig at du ber om den hjelpen.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no