ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Mindre risiko for grå stær om du ­kutter røyken

Kilde: Norsk Helseinformatikk
Foto: Colourbox

Publisert: 01.03.2014

Mange blir rammet av grå stær. Kutter du røyken, reduserer du risikoen.Det er mange gode grunner til å slutte å røyke. At det reduserer risikoen for å utvikle øyesykdommen grå stær er en av dem.

En svensk studie som nylig ble publisert, viser hvor mye røyke­stopp reduserer denne risikoen. Studien er utført blant 44 000 svenske menn som ble fulgt i 12 år. Studien viser at om man ­røyker mer enn 15 sigaretter hver dag, øker risikoen for å få grå stær med 42 prosent.

– Men vår studie viser også at det lønner seg å slutte å røyke. Risikoen for grå stær vil sikkert ikke gå ned til samme nivå som blant ikke-røykere, men jo lengre tid som har gått etter røykeslutt, jo mer reduseres risikoen, sier Birgitta Ejdervik Lindblad.

Hva er grå stær?

Grå stær er en sykdom der linsen i øyet mister sin klarhet. Grå stær gir først og fremst nedsatt syn, «tåkesyn», både på avstand og på nært hold. Øyet som er angrepet, kan bli mer og mer nærsynt. Dobbeltsyn som er tilstede selv om det andre øyet lukkes eller tildekkes, er ikke uvanlig.

Det er store individuelle forskjeller når det gjelder hvor mye sykdommen påvirker daglig­livet og livskvaliteten. Men siden ­synet er en svært viktig sans for mennesker, vil tap av evnen til å se påvirke livskvaliteten. De ­fleste med grå stær kan opereres og få tilbake et brukbart syn. Svært få trenger i dag å miste synet helt på grunn av grå stær.

Stor studie

Forskerne skriver i innledningen av studien at røyking er forbundet med flere alvorlige øye­sykdommer. Det har lenge vært kjent at røyking øker risikoen for å utvikle grå stær, som er den fremste årsaken til synshemming - og står for mer enn 50 prosent av all blindhet i verden.

Ifølge nyhetsmeldingen er dette en av de største studiene i verden. Den er basert på en under­søkelse av menn i ­Örebro og Västmanland, som ble gjort i 1997. Alle menn mellom 45 og 79 år svarte på spørsmål som skulle gi et grunnlag for å si noe om hvordan ulike livsstils­faktorer påvirker ulike kroniske sykdommer, inkludert grå stær. Mennene ble deretter fulgt opp i tolv år, og det ble blant annet gjort registreringer av opera­sjoner av grå stær. Av mennene som deltok i undersøkelsen, ble 5700 operert i løpet av den tiden oppfølgingsperioden varte.

Forskerne kunne konkludere med at de som sluttet å røyke, reduserte risikoen for å utvikle grå stær betydelig. - Jo flere siga­retter mennene røykte per dag, jo ­lenger tid tok det før risikoen avtok. Men selv hos menn som røykte mer enn 15 sigaretter per dag, så vi en halvering av ­risikoen 20 år etter at de sluttet, sier ­Ejdervik Lindblad. ­Resultatene forble stort sett de samme da det ble justert for diabetes mellitus, hypertensjon, medisinbruk, alkohol­forbruk, vitaminbruk, BMI og utdannings­nivå.

Tidlig avvenning er viktig

Forskerne skriver i sin konklusjon at disse funnene understreker betydningen av tidlig røyke avvenning, og framfor alt å unngå å starte å røyke i det hele tatt. De skriver at kirurgi er den eneste effektive behandling mot grå stær.

Antall mennesker med denne sykdommen er også spådd å øke, siden befolkningen stadig blir eldre. Å forebygge sykdommen har også betydning økonomisk - og da er røyking en viktig modifiser­bar risikofaktor.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no