ANNONSE

Min mening

Min mening
av Svein Kåre Edland

Hvor rik skal staten få lov til å bli?

Hvis du spør en hvilken som helst nordmann om hva som er årsaken til vår rikdom, vil du få ganske mange forskjellige svar. Råvarer og oljeressursene kommer høyt opp på listen. Det er også tverrfaglig enighet om at «den norske modellen» med små forskjeller er en god modell. Men staten har fått en del uvanlige utfordringer. Pengebingen har de siste årene blitt så stor at det rett og slett er et problem hvor pengene skal plasseres. Samtidig er det vanskelig å forstå hvorfor mange av statens oppgaver ikke blir håndtert bedre. Det mangler i alle fall ikke på penger, selv om det er det vi hører hele tiden.

Eier mer enn halvparten av Oslo Børs

Det fosser inn med penger hver dag. Overskuddet i Norge er på 300-500 milliarder hvert eneste år. I tillegg kommer avkastningen på oljefondet som nå har passert 5000 milliarder. Samlet har staten eierinteresser i mer enn 80 selskaper i Norge, og eier mer enn halvparten av børsverdiene på Oslo Børs. Pengebingen blir stadig fullere.

Korrupsjon og økte lederlønninger

Mange har fått oppleve at det er stor forskjell på liv og lære. Den forrige regjering var svært sterk på at lederlønninger ikke skulle vokse mer enn den ordinære lønnsveksten. Samtidig viste det seg at i selskaper som staten hadde stor eierandel i, vokste lederlønningene langt høyere enn den ordinære veksten. Korrupsjon er et stadig tilbakevennende tema. Denne uken var det Kongsbergruppen som kom i søkelyset for korrupsjon, og med staten som eier av 50 % av selskapet, er det utrolig at slike situasjoner oppstår. For kort tid siden fikk Yara en bot av Økokrim på 
295 millioner NOK for korrupsjon i Libya. Staten eier ca 43 % 
av Yara. Statoil betalte store summer som ble brukt til korrupsjon for bare noen få år siden. Staten eier ca 70 % av Statoil.

En vanlig kapitalist uten kompetanse

Nye arbeidsplasser og verdier skapes av kompetente, erfarne eiere som følger med i bedriften de eier. Dette er nøkkelen til suksess og utvikling. Staten er ikke der i det hele tatt. Den prioriterer bevaring, ikke omstilling og utvikling. Og har ingen kompetanse på å ta ansvaret som eier. Eierskapet styres av noen få personer via Nærings- og handelsdepartementet. Det er høyst uklart hva staten egentlig vil som eier og hvordan eierskapet skal utøves. Staten fremstår som en hvilken som helst annen ­kapitalist med mye penger, bortsett fra at en verken har ­kompetanse eller vilje til å utvikle bedriftene videre.

Mange roller

Det er uheldig at staten sitter på alle sider av bordet. Staten bestemmer lovene, utformer politikken, staten deler ut lisenser til oljeindustrien, samtidig som de er både kunde, leverandør og eier. Ikke bra.

Er pengebingen full?

Hver dag hører vi fremdeles mas fra politikere om at det er for lite penger, og at vi må legge ned sykehus og offentlige tjenester. For flere år siden ble det vedtatt en lov som sier at alle på gamle­hjem har rett til enerom. Fremdeles er det svært få kommuner som har fått dette til, og de skylder på for lite penger fra staten. Skoler og offentlige bygg forfaller og utgjør en helsefare for både ansatte og brukere. Samtidig bygger vi opp pengebingen vår i stadig større fart. Når skal det egentlig stoppe? 7000 milliarder eller 10.000 milliarder? Hvor mye er nok penger? Hvor stor andel av Oslo Børs skal staten eie? 70 %, 80 %, 90 % eller kanskje 100 %. Jeg skulle ønske at det ble brukt mer penger og at det var mer kompetanse til å bygge det norske samfunnet. Bedre helsevesen, bedre kollektive løsninger, bedre veier. Vi burde være et glansbilde og være i forkant på alt som er viktig. Da må vi bruke den kapitalen vi har på en bedre måte. Det er ikke statens opp­gave å være kapitalist og passiv eier i tusenvis av selskaper verden rundt. I alle fall ikke så lenge mye forfaller i Norge, 
og vi hører det samme maset om at vi ikke har penger til 
å foreta endringer. Og at ­skattene må øke.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no