ANNONSE

Leserbrev

Når sykehjem blir alternativet – og veien dit

Elsa Kristiansen
Seniorsaken avd Rogaland
Publisert: 01.03.2014

Det er en trang port inn til sykehjemmene i dagens Norge, På tross av det, er avgjørelsen om å søke seg selv eller en av sine pårørende inn til en varig plass der, vanskelig for mange. For den som trenger plassen, kan det kanskje oppleves som å gi opp livet sitt – gi opp privatlivet, bli en av mange i en institusjon, følge regler og rutiner, miste noe av seg selv. Det er en side av saken. En annen kan være at det å endelig få en plass på et sykehjem der en kan kjenne seg trygg, få maten på bordet og fellesskap med andre, er som å vinne i et lotteri. Slippe usikkerheten med om man kan takle natten og morgendagen.

For pårørende kan det å søke sin far eller mor eller ektefelle inn på sykehjemmet, også være vanskelig. En vanskelig avgjørelse, særlig dersom det er som pårørende en må ta initiativet til å starte prosessen. Og kanskje er det heller ikke helt enkelt alltid å gjennomføre søknadsprosessen og ventetiden.

Dette vil Seniorsaken i Rogaland ta opp på et åpent møte på Mossiges Minde i Sandnes den 12 mars. Representanter med ansvar for søknadsprosesser og tildeling av plasser både i Sandnes og Stavanger og noen andre kommuner i sørfylket vil orientere om hvordan dette foregår hos dem. Og, vi håper pårørende som er eller har vært i slike prosesser, vil dele sine erfaringer og komme med sine spørsmål og innspill. Sykepleier og mastegradstudent Jarle Hjelmervik, som har arbeidet med spørsmål i forhold til det å flytte til sykehjem både i praksis og i studier, vil også delta.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no