ANNONSE

Du store verden

Dødehavet

Tekst: Rolf Schreiner
Foto: Colourbox

Publisert: 15.03.2014

Dødehavet er egentlig ikke noe hav, men en avløpsløs innsjø i Midtøsten ved Jordanelvens utløp – i en ­for­senkning mellom Jordan, Israel og Vestbredden. Størrelsen på innsjøen er 810 km2 – den er ca 70 km lang og ca 16 km på sitt bredeste. Jordanelven og andre mindre tilsig bidrar med opptil 7.000.000 tonn vann 
i ­Dødehavet hver eneste dag. Vannet fordamper så i Jordandalens intense varme og legger igjen utfellinger 
av mineraler og salter.

Dødehavet er kjent for sitt saltholdige vann, ca. 30 % – altså 10 ganger høyere enn i de “ordentlige” havene. Det høye saltinnholdet gjør at det ikke er noe problem å holde seg flytende, men det er ganske problematisk å svømme. Ingen fisker kan overleve den enorme saltholdigheten – derav har Dødehavet fått sitt navn.Som følge av høyt forbruk av vann fra Jordanelven er fordampningen fra Dødehavet nå større enn vanntilførselen, og vannspeilet er derfor synkende. Vannoverflaten ligger ti meter lavere nå enn den gjorde i 1997.Dødehavet er også kjent som det laveste punkt på kloden. Overflaten ligger ca 400 meter under havflaten. Den ­gjennomsnittlig dybden er 200 meter.

Miljøtrussel

Etter at vannstanden de siste årene har sunket sterkt, består Dødehavet nå av to helt separate deler. Tidligere var det en halvøy ved al-Lisan. Nå er det tørt land hele veien. Bare et lite bekkeløp er igjen og sørger for et lite tilsig til den sørlige delen. I den nordlige delen er dybden opptil 400 meter, mens det i den sørlige bare er 4 meter.Israel og Jordan søker internasjonal støtte til et ­prosjekt for å redde området fra total uttørking ved å føre inn hav­vann ved hjelp av en rørledning fra Rødehavet (Akaba­bukten). Rørledningen vil bli 200 km lang og er kostnadsberegnet til 800 millioner USD.

Turistmål

Dødehavsområdets egenartede karakter har gjort det til et reisemål for vanlige turister, men også for helsereiser. Det salte vannet kombinert med høy luftfuktighet, luft­temperatur og solstrålingens spesielle påvirkning 400 meter under havoverflaten gir spesielle forutsetninger for behandling av blant annet psoriasis og andre hudlidelser, selv om dokumentasjonen for effekten av en slik behandling er dårlig. Også norske pasienter sendes på kuropphold til Dødehavet.

Geologi

Geologer mener Jordandalen med Jordanelven, Genesaret­sjøen og Dødehavet ble dannet for 8 millioner år siden som følge av forskyvninger i litosfæren mellom den afrıkanske plate og den indoaustralske plate. Forkastningen, som er 6000 km lang, strekker seg fra Syria i nord, ­gjennom Rødehavet, Eritrea, Djibouti, Etiopia, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, Malawi og til Mosambik i sør.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no