ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Nødnett i Rogaland 
i løpet av høsten 2014

Tekst: informasjonskonsulent Liv Huse Olsen, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Publisert: 29.03.2014

Nytt nødnett skal gi innbyggerne over hele landet riktig hjelp på raskest mulig tid. I løpet av høsten 2014 skal det nye nødnettet være tatt 
i bruk i hele vår region.

Stortinget besluttet 9. juni 2011 å etablere landsdekkende utbygging av Nødnett Til nå er det tatt i brukt i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust- og Vest-Agder.

Hva er nødnettet

Brannvesenet, helsevesenet og politiet har i dag separate radio­samband bygget på gammel analog teknologi, og med begrensede muligheter til å kommunisere seg imellom. Innføring av ­Nødnett innebærer en overgang til et felles system som blant annet gir økt mulighet til sam­arbeid på vei til hendelser som involverer alle tre nødetatene.

– Utskifting av gammelt utstyr er nødvendig for å styrke samfunnets evne til å møte dagens krav til samfunnssikkerhet. Et nytt felles radiosamband en nødvendighet for håndtering av store ulykker og naturkatastrofer, sier regional prosjektleder Marita Eik i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR).

DSB leder innføringen av ­Nødnett til brannvesen og 110-sentralene, mens Direk­toratet for nødkommuni­kasjon (DNK) er statens kontraktspart overfor leverandør og har ansvar for å bygge ut selve nødnettet.

Det nye radiosambandet er laget spesielt for lukket, gruppe­orientert radiokommunikasjon, utviklet for offentlige nød- og beredskapstjenester og blir brukt som nødkommunikasjon i store deler av Europa.

Hva betyr dette for oss?

– Hele landet er delt opp i fem ulike faser, der Rogaland er i fase tre sammen med Hordaland og Sogn og Fjordane. Våren 2013 ble det opprettet et regionalt prosjekt som dekker alle 19 kom­munene knyttet til nødalarmerings­sentralen i Brannvesenet Sør-Rogaland, sier Marita Eik.

Hun opplyser at det er et omfattende prosjekt med mye logi­stikk både knyttet til bestilling og distribuering av teknisk utstyr og opplæring. I tillegg er det en omfattende jobb som skal gjøres lokalt. Før Nødnett kan bli tatt i bruk skal det monteres nytt teknisk utstyr til alarmmottak og utalarmering i sentralene, det skal monteres ny radioterminal i alle utrykningskjøretøy, alle brannmannskapene skal få nye radioterminaler og alle skal få tilstrekkelig opplæring for å kunne bruke det nye utstyret.

– Arbeidet er allerede godt i gang. Det er gjennomført en omfattende oppgradering av teknisk rom knyttet til nød­alarmeringssentralen for å være rustet til å ta i mot det nye tekniske utstyret. Mellom annet er det montert nye el kurser, ny kjøling, nytt aggregat og nye telefonlinjer sier Marita Eik.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no