ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

helse vest inngår avtale med 
kolibri medical om kjøp av kirurgiske tjenester


Ventetiden forkortes – køene blir mindre!

Tekst: Helene Stenhaug

Illustrasjonsoto: Colourbox


Publisert: 12.04.2014

Samarbeid mellom Helse Vest og Kolibri Medical er sterkt medvirkende til reduksjon av helsekøene.


Fakta:

Kolibri 
 Medical

HVA:

Offentlig godkjent privat sykehus med et bredt spekter av medisinske og kirurgiske tjenester for privatpersoner og bedrifter.


AKTUELL MED:

Inngått avtale med Helse Vest om kirurgiske inngrep. Avtalen gjelder generell kirurgi, kar-kirurgi, plastikk-kirurgi og urologisk kirurgi.


HVOR:

Trim Towers, Larsamyrå 18 
(ved Kvadrat), Sandnes


ÅPNINGSTIDER

Mandag – fredag: kl. 08.00 – 16.00


KONTAKT:

For timebestilling og andre ­forespørsler:

Telefon 52 69 69 69 

E-post: post@kolibrimedical.no


WEB:

www.kolibrimedical.no
 />

Torsdag 1. mai er dagen avtalen trer i kraft. Kolibri Medical skal levere kirurgiske tjenester til Helse Vest, og dermed bidra til å korte vente­tidene innen urologi, plastisk kirurgi, karkirurgi og generell kirurgi. La oss se nærmere på hva tilbudet betyr for deg og regionen.

Helse Vest RHF er det regionale helseforetaket som har det overordnede ansvaret for spesial­helsetjenesten i Rogaland, Horda­land og Sogn og Fjordane. Syke­husene på Vestlandet har over 1,2 millioner konsulta­sjoner i året.

I offentlig helsevesen er det lange køer for behandling innenfor enkelte fagområder. De ­offentlige instansene må prioritere akutte operasjoner som står mellom liv og død, og da havner ikke-akutte pasienter lengre bak i køen.

Private sykehus er et viktig supplement til det offentlige, for å dekke behov for behandling nå og framover, ivareta tilstrekkelig kapasitet og møte målene om kortere ventetider Derfor har Helse Vest gjort tiltak for å minimere ventetiden for de som har rett på operasjon via spesialisthelsetjenesten. Kolibri ­Medical var en av de lokale private aktørene som vant anbudet om å ­levere kirurgiske tjenester til Helse Vest. Avtalens varighet er 2 år, men med mulighet for en forlengelse.

– Dette er vi stolte av og vi ser frem til å kunne hjelpe mange pasienter til bedre helse, smiler Wendy Finnerud, driftssjef.

Hvilke diagnoser gjelder det?

Først og fremst er det viktig å påpeke at alle behandlinger innen spesialhelsetjenesten forutsetter medisinsk indikasjon. Dette betyr at problemet ditt er helsetruende og ikke kosmetisk.Vi ser nærmere på pasient­rettighetsloven senere i saken.

Hvordan vet jeg om jeg kvalifiserer?

Det er enkelte medisinske indika­sjoner som vil avgjøre om du har rett på nødvendig helsehjelp fra spesialhelsetjenesten. For eksempel innenfor åreknutebehandling må det foreligge en medisinsk og ikke kosmetisk indikasjon for å kvalifisere til nødvendig helsehjelp

– Dette er en vurderings­prosses som starter hos din fastlege og ender hos vår spesialist, forklarer Wendy Finnerud.

Enhver pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten har rett til å få helsetilstanden vurdert innen maksimalt 30 virkedager. Etter vurdering av medisinsk ­indikasjon vil det deretter bli vurdert om en har rett til ­prioritert helsehjelp.

Lange ventelister

Å slite med for store bryster er en belastning for mange. Man har gjerne problemer med ryggen, sliter med sopp og det er generelt sett vanskelig å utføre normale aktiviteter. Hos SUS er ventetiden 52 uker for å komme inn på konsultasjon, og hele 104 uker for innleggelse, ifølge tall fra Frittsykehusvalg.no. Gynekomasti utføres nå i Førde og ­Bergen, men blir fra 1. mai mulig å velge som et tilbud i Rogaland, ved Kolibri Medical.

– Nå er det slutt på lange køer, bekrefter Wendy som kan fortelle at de foreløpig har en ventetid mellom 4-8 uker for operasjon og desto kortere for konsultasjon hos spesialist.

Fritt sykehusvalg

Valget er ditt. Med fritt syke­husvalg er det opp til deg om du velger offentlig eller privat. Fra 1. mai kan du altså velge ­Kolibri Medical innen kirurgi for ­hemoroider, brokk og kar, samt mageplastikk, brystreduksjon og forstørret prostata (Tur-p).

Kvalifiserer du til operasjon, vil du få denne dekket på statens regning enten det er via Kolibri Medical eller SUS. Du betaler kun en egenandel på 315 kroner. Du har rett til å velge sykehus du vil opereres på, og Helse Vest ­legger med denne avtalen til rette for at du kan benytte deg av tilbudet i din helseregion.

Jeg tror jeg kan ha krav på hjelp. Hvordan går jeg frem?

Først og fremst må du ha en ­konsultasjon hos din fastlege. Hun eller han tar den første vurderingen om du har rett til hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Deretter vil fastlegen din informere deg om hvilke behandlings­aktører du kan velge mellom, og hvem som er spesialister innenfor din diagnose. Dette kan du også finne ut av selv også på nettsidene til frittsykehusvalg.no. Her velger du diagnose og sted, og et tilbud med ventetid vil komme opp. ­Kolibri Medical vil fra mai av være å finne på denne oversikten.

Når fastlegen har henvist deg, vil du få innkalling til en konsultasjon hos en av Kolibri Medical spesialister. Deretter er det 4-8 ukers ventetid til operasjon. ­Etter operasjon vil du få dekket kontroll og oppfølging.

Tilbake til hverdagen

Dette tilbudet kan bety at du kan komme tilbake til hver­dagen raskere enn forventet tidligere. Ønsker du å lese mer om dine rettigheter kan du lese om pasientrettighetsloven og de ulike diagnosene på helsedirektoratet sine nettsider, og oversikt over behandlinger finner du hos frittsykehusvalg.no. Spørsmål om Kolibri Medicals tjenester mot Helse Vest kan rettes direkte til Kolibri ­Medical, eller via din fastlege. Se også ­www.­kolibrimedical.no

Kolibri Medical har avtale med Helse Vest for ­følgende ­tjenester: 

1. Generell kirurgi. Herunder hemoroider, brokk.

2. Kar-kirurgi. Åreknuter.

3. Plastikk kirurgi. Herunder brystreduksjon, mageplastikk (bukplastikk) og gynekomasti hos menn.

4. Urologisk kirurgi. Herunder Tur-p, operasjon av prostata for bedring av vannlating.Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no