ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

E-sigaretter hjelper dårlig mot røykekutt

Tekst: Marthe Lein, 
Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 12.04.2014

Forskning viser at røykeslutt ikke blir enklere med e-sigaretter.

Det er ikke enklere å slutte å røyke om man går over til e-sigaretter. Det viser forskning publisert i JAMA Internal Medicine.

Amerikanske forskere har intervjuet nesten 1000 mennesker om sine røykevaner i forbindelse med studien, og konkluderer med at industrien bør slutte med å spre budskapet om at e-sigaretter hjelper når man skal slutte å røyke.

Elektroniske sigaretter inneholder en utskiftbar beholder med væske med eller uten nikotin. Nikotinholdige elektroniske sigaretter er forbudt å selge i Norge. E-sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense, men omfattes av reklame­forbudet.

Ikke lettere med e-sigaretter

Pamela Ling ved University of California i San Francisco er en av forfatterne bak studien. Hun sier til tidsskriftet Nature at de som forsøker å slutte å røyke ved hjelp av e-sigaretter, har like store problemer med å slutte som de som bruker andre metoder.

- Dette fant vi selv etter å ha kontrollert for faktorer som for eksempel brukerens avhengighet av tobakk, sier Ling.

Hun mener at reklame som forteller at e-sigaretter er effektive for de som ønsker å slutte å røyke, bør forbys inntil slike påstander støttes av vitenskapelige bevis.

Av de nesten 1000 deltagerne i studien, var det 88 som brukte e-sigaretter for å forsøke å dempe røykesuget. Men etter ett år var det ikke større sannsynlighet for at disse klarte å redusere sigarettrøykingen enn andre røykere.

Vaughan Rees ved Center for Global Tobacco Control ved Harvard School of Public Health i Boston sier til Nature at denne studien er en av mange studier som viser at e-sigaretter ikke er videre effektive for mennesker som ønsker å slutte å røyke. Men han sier også at dette temaet er mye debattert for tiden, og at det mangler gode bevis for hva e-sigaretter kan bidra med i forbindelse med røykeslutt og hvor skadelig det er for helsa.

Krever dokumentasjon

Det fantes ingen studier som sa noe om helseeffekt eller røykeslutteffekt da e-sigaretter dukket opp på det norske markedet for noen år siden. Da var det også et nytt produkt på verdensbasis.

Ifølge Helsedirektoratet finnes det per i dag ikke nok dokumentasjon på innhold og effekt av elektroniske sigaretter til at produktet kan anbefales. Helse­direktoratet avviser ikke muligheten for at e-sigaretter kan være et nyttig hjelpemiddel for å slutte å røyke, men det vil kreve dokumentasjon gjennom viten­skapelige studier av tilstrekkelig god kvalitet før en eventuelt vil anbefale metoden.

Det er altså ikke lov til å selge e-sigaretter med nikotin i Norge, men ifølge Helsedirektoratet kan de importeres fra utlandet gjennom legemiddellovgivningen.

Flere artikler om forskning og e-sigaretter

Det er planlagt flere artikler om e-sigaretter. NHI.no gjorde en intervjuavtale med Karl Erik Lund ved Sirus umiddelbart ­etter at han kommenterte på artik­kelen. Dette vil være den første av flere oppfølgings­artikler. NHI ønsker alltid å belyse alle sidene ved en sak slik at kritiske innvendinger fra andre fagpersoner skal komme frem. Vi publiserer jevnlig nyhets­saker basert på ulike forskningsartikler, og ­intervju med fagpersoner som kan ha ulike meninger. Vi har også serien «Å leve med» som belyser personlige historier rundt ulike tema.

Vi lar oss ikke presse til å slette nyhetsartikler om studier selv om sterke interesser ønsker å fjerne disse. Vi kan heller ikke bruke meninger fra interesse­organisasjoner som forskning.

NHI setter pris på tilbakemeldinger og tips om artikler og tema. Vi har i denne tråden likevel sett oss nødt til å stenge for kommentarer da mange gjennom ulike kanaler har blitt oppfordret til å kommentere. Dette gjør at mengden blir så stor at vi ikke har kapasitet til å gå ­gjennom alle henvend­elsene. Tråden ble også i stor grad brukt til å markedsføre produkter som er ulovlig å ­selge i Norge.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no