ANNONSE

KULTUR

Helfrelste elever

Tekst: Grethe BrandsøPublisert: 12.04.2014

LÆRER: Disiplene var både Jesu tilhengere og elever. Her ser vi læremesteren og hans svenner – minus forræderen Judas, som er ute av det gode selskap – på alterstykket i katedralen i Sienna. (FOTO: NTB scanpix)


Jesu disipler var både studenter og sendebud. Og den kristne kirkes første menighet.

– Ordet «disippel» betyr egentlig bare læresvenn, og det kommer av det latinske «discipulus» som betyr elev, opplyser doktorgradsstipendiat Anders Martinsen ved Det teologiske fakultetet, ­Universitetet i Oslo.

– Men det er for lengst blitt en allmenn betegnelse på Jesu nærmeste følgere, utdyper han.

Det nye testamente forteller at Jesus hadde mange disipler. Antallet varierer med bibel­oversettelsene og kommer opp i rundt sytti stykker. Noen sto imidlertid nærmere lederen enn andre.

– Disiplene var både Jesu tilhengere og elever. Jesus var deres læremester, eller rabbi, og det fantes både kvinner og menn blant elevene som fulgte ham. Blant de mannlige disiplene var særlig Peter viktig, mens Maria Magdalena vel er den mest kjente av kvinnene, sier Martinsen.

– Peter var dessuten en av «de tolv» – Jesu nærmeste disipler. Selv om Maria også var nær ­Jesus, regnes hun ikke som en av «de tolv». Men det beror nok bare på at hun, som kvinne, er blitt redigert bort fra bibel­tekstene, påpeker han.

Tolv utvalgte

Ifølge evangeliene var Jesu tolv disipler også apostler, eller utsendinger, som skulle forkynne budskapet om Guds rike. De startet misjonen allerede mens Jesus levde, de ble blant annet tidlig sendt ut for å helbrede syke og forkynne at himmelriket var nær. Etter sin død og oppstandelse holdt Jesus en siste tale til apostlene sine – misjonsbefalingen – hvor oppdraget med å forkynne Guds budskap ble stadfestet.

– Ordet «apostel» kommer av det greske ordet «apostolos» som betyr sendebud, og antallet disipler som var apostler korresponderer med Israels stammer, forklarer Anders Martinsen.

Ifølge Det gamle testamente var nemlig Israel delt i tolv stammer. Martinsen tror imidlertid ikke beskrivelsene av disiplene i evangeliene er historisk korrekte.

– Vi har en tidlig tradisjon om tolv utvalgte disipler. Men store deler er legendarisk materiale, og det er usikkert om det viser til historiske hendelser, påpeker Martinsen.

Tidlige misjonærer

I de bibelske legendene er det disippelen Peter som regnes som den øverste av de tolv nærmeste apostlene. Han regnes dessuten av den katolske kirken som ­Romas første biskop og pave, og sammen med Jakob, Johannes og Andreas utgjorde han Jesu innerste krets. Johannes ­kalles gjerne «den disippelen Jesus hadde kjær», og både han og broren ­Jakob, samt Andreas (Peters bror), er hyppige gjengangere i bibelske kunstverk.

– I kirkekunsten er apostlene en avholdt gruppe og framstilles gjerne som tolv lærevillige menn rundt Jesus. Motivene fra Jesu lidelseshistorie er populære, og i lidelses- og oppstandelsesfortellingene – påskebudskapet – ser vi for eksempel Jesus som vasker disiplenes føtter, og lære­mesteren og disiplene samlet under nattverden. Noen av de mest prominente disiplene står imidlertid ut i kunsten – særlig i lidelseshistorien, sier von Achen og utdyper:

– Peter som nekter å vaske Jesu føtter før nattverden skjær­torsdag, for eksempel. Eller ­Johannes ved mesterens bryst under måltidet og velkjente ­Judas med sølvpengene. De har hver sin funksjon, og felles for framstillingene er at de er godt egnet til andakt.

Etter Jesu oppstandelse påskemorgen opptrer imidlertid disiplene stort sett som en gruppe igjen.

– Apostlene utgjør den første kristne menigheten, og – gjennom misjonsbefalingen – de første kristne forkynnerne, forteller von Achen.

– Disiplene er dermed et bilde på hele den kristne kirke.

Apostlene i kunsten

Apostlene framstilles gjerne som tolv menn rundt Jesus. De kan også vises som tolv duer, tolv sauer eller tolv menn med tolv sauer. De mest sentrale apostlene har dessuten egne symboler.

• I Matteusevangeliet sier Jesus til Peter: «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen». Peter fremstilles derfor gjerne som en mann med nøkler, eller symbolsk – to nøkler. Symbolet finnes særlig i pavens emblem, da Den katolske kirke mener at paven er Peters etter­følger som biskop av Roma. Peter kan også symboliseres med et peterskors, et «opp ned-kors», fordi Peter ifølge tradisjonen døde av å bli korsfestet opp ned.

• Johannes framstilles som en ørn når han omtales som evangelist, men som apostel symboliseres han av et giftbeger med en orm i: Ifølge en legende skal Johannes nemlig ha fått et giftbeger av en hedensk prest. Johannes gjorde korstegnet over begeret. Satan skal da ha forlatt begeret i orme­skikkelse, og Johannes kunne drikke giften uten problemer.

• Apostelen Andreas' symbol er andreaskorset (et X-formet kors), da han skal ha blitt henrettet på et slikt.

• Jakob bærer pilegrimshatt, pilegrimsstav og andre pilegrims­gjenstander fordi han knyttes til pilegrimstradisjonen rundt Santiago de Compostela i Spania, som etter sigende skal være gravstedet hans.

• Matteus jobbet som toller og blir derfor som apostel symbolisert av et pengeskrin eller en pengepung.

• Thomas framstilles med en lanse eller en vinkel. Vinkelen viser til at han skal ha bygd et palass i India, mens lansen er redskapet han ble drept med. 

• Filip har en korsstav.

• Bartolomus framstilles med en kniv.

• Judas Taddeus bærer en kølle.

• Simon har kniv.

• Judas Iskariot framstilles med en pengepung.


Kilder: Katolsk.no, Wikipedia


«De tolv»

Jesus hadde tolv utvalgte disipler som var apostler:

1. Peter, apostlenes «leder» (minnedag 29. juni og 22. februar) 

2. Andreas, Peters bror (­minnedag 30. november)

3. Jakob (den eldre), ­Johannes' bror (minnedag 25. juli)

4. Johannes, evangelist (minnedag 27. desember)

5. Filip (minnedag 3. mai)

6. Bartolomeus (minnedag 24. august)

7. Matteus, evangelist (­minnedag 21. sept­ember)

8. Thomas, tvileren (­minnedag 3. juli)

9. Jakob (den yngre), «­Herrens bror» (minnedag 3. mai)

10. Judas Taddeus, ­Jakob den Yngres bror (­minnedag 28. oktober)

11. Simon Seloten, «­Herrens bror» (minnedag 28. oktober)

12. Mattias, fikk plassen etter Judas Iskariot (­minnedag 14. mai)


Kilder: Katolsk.no, WikipediaAnnonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no