ANNONSE

KULTUR

Sviket i Hjelmeland


Historien om ­prosessen mot Ståle Halsne

Tekst: Pål Larsen


Publisert: 12.04.2014

I disse dager lanserer Dreyer bok AS boka Sviket i Hjelmeland, historien om prosessen mot Ståle Halsne.

I november 2007 innledet Ståle Halsne på vegne av Hjelmeland Sparebank et samarbeid med ­investorene Geir Underbakke og Kurt Svendheim. Under­bakke og Svendheim stiftet ­selskapene som senere ble kalt Sunny Dreams-gruppen, en gruppe som investerte i ferieleiligheter i Bulgaria og Brasil.

Etter hvert ble selskapene så mange at ledelsen i banken ­mente at de burde grupperes som en kunde. Konsekvensen av det ble at de sprengte rammene for hva Hjelmeland Sparebank ­kunne låne ut til en enkelt ­kunde. Kredittilsynet kom på kontroll og fant en bank som drev i strid med loven og som stod i fare for å tape hele egenkapitalen. Bankens ledelse besluttet å kaste Ståle Halsne til ulvene, de ­hevdet at banken var blitt ­utsatt for utroskap fra Halsne og at bankens problemer skyldtes Halsnes handlinger. ­Ståle Halsne ble anmeldt for grov økonomisk utroskap av bankens styre i desember 2008.

Ståle Halsne ble senere dømt i Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett. Boka Sviket i ­Hjelmeland er en rystende beretning om hvordan en bankledelse gjorde alt for å få presse, politi og rett til å tro at de ikke visste noe om hva Ståle Halsne gjorde da han samarbeidet med Geir ­Underbakke og Kurt ­Svendheim, og at han med vilje ødela for banken.

– I boka viser jeg at alle premissene i dommene fra ting- og lagmannsretten kan tilbakevises ved hjelp av bankens egne dokumenter. Dokumentene ble ­produsert før banken bestemte seg for å kriminalisere Halsne, eller er en del av korrespondansen mellom banken og investorene. Politiet viste aldri særlig interesse for dette kilde­materialet, bankens ord var nok for dem, sier forfatter Kjell Skartveit.

– Jeg var til stede under store deler av forhandlingene i lagmanns­retten, har gransket et omfattende kildemateriale og samtalt med sentrale personer i et drama vi sjelden har vært vitne til i moderne økokrim-­historie, avslutter han.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no