ANNONSE

Leserbrev

Et «barnehageløfte» for de eldste eldre

Harald Olimb Norman

Generalsekretær i Pensjonistforbundet

Publisert: 26.04.2014

Litt under halvparten av oss forlater livet på sykehjem. Der ønsker vi trygghet, god omsorg og verdighet. Forslaget fra regjeringen om rabatt for de som mot sin vilje blir plassert på dobbeltrom, vil hverken bidra til flere sykehjemsplasser eller mer verdig omsorg.

I 1997 kom Handlingsplan for eldreomsorg. Handlingsplanen inneholdt blant annet en reform som skulle sikre at alle som bor på sykehjem i over seks måneder, har rett til eget rom. I 17 år har derfor eldre mennesker som ikke kan klare seg selv, blitt lovet at de skal få et rom for seg selv når de må flytte ut av sitt eget hjem og inn på institusjon. Selv om fem regjeringer på rad har mislykkes i å dekke behovet for sykehjemsplasser til landets eldre, er det ingen tidligere som har turt å røre ved garantien om enerom. Det bør heller ikke denne regjeringen gjøre.

Insentiv mot sin hensikt

En mer verdig eldreomsorg, var noe av det første som ble nevnt da den sittende regjering stilte seg opp side om side i blitsregnet i vandrehallen på Stortinget. Det skulle satses, og alle som trengte det skulle få en sykehjemsplass.

Regjeringen hevder at tiltaket om redusert betaling ved ufrivillig bruk av dobbeltrom, skal være et insentiv som gjør at kommunene strekker seg i det lengste for å sikre alle på sykehjem et rom for seg selv. Regnestykket viser imidlertid at det er en større kostnad for en kommune å skaffe en ny sykehjemsplass ved sprengt kapasitet, enn det er å miste de ekstra kronene fra pasienten, da har dette tiltaket liten effekt. Pensjonistforbundet mener det er de eldre og ikke kommunene som blir straffet av regjeringen gjennom dette forslaget.

Likeledes fremholder regjeringen som argument, at den enkelte som opplever å måtte bo på rom med et annet sykt menneske på sykehjem, i det minste får et plaster på såret ved å få beholde i underkant av 28.000 kroner i året, 76 kroner dagen. Det er liten tvil om at selv minstepensjonister ikke vil byttet bort sin verdighet for 76 kroner dagen.

Vi trenger barnehageløft for de eldste

Vi i Pensjonistforbundet er ikke i tvil: Vi trenger et tverrpolitisk løft, vi trenger øremerking av midler til sykehjem – vi trenger rett og slett et barnehageløft for de eldste eldre. Vi vet at kommunene ønsker å gi sine innbyggere den aller beste pleien. Vi vet at ingen plasserer noen på dobbeltrom for å spare noen kroner. Derfor vet vi også at kommunene må få hjelp av regjeringen for å klare dette.

Det å gi rabatt for dobbeltrom skaper verken flere sykehjemsplasser eller mer verdighet


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no