ANNONSE

Kunstens verden

Emil Nolde

Tekst: Rolf Schreiner


Publisert: 26.04.2014

Danser, 1913


Emil Nolde eller Hans Emil Hansen (7. august 1867 – 13. april 1956) var en dansk-tysk maler og grafiker fra Nordfrisland. Han er i dag kjent for sine fargestrålende malerier og akvareller og ansees som en av de største tyske ekspresjonistiske malere.

 

 

Emil Nolde ble født i 1867 i en landsby nær Tønder. Hans far var friser og snakket nordfrisisk, mens hans mor snakket dansk. Nolde ble utdannet som treskjærer i Flensburg, som maler i München, Paris og København, og han var lærer på kunst- og håndverksskolen i St. Gallen 1892–98. Hans danske kone het Ada.

Etter å ha malt i impresjonistisk stil til 1905, sluttet han seg til gruppen Die Brücke. Hans koloritt ble heftigere, strøket mer oppløst, og hans landskaper ble befolket med fantastiske og groteske skikkelser.

 

Kraftige farger

Omkring 1909 begynte Nolde med monumentale religiøse komposisjoner, båret av en intens uttrykkskraft. De naturlige proporsjoner rives i stykker, og fargene oppnår en sjelden kraft ved grelle kontraster. Også primitive skulpturer, masker og eksotiske tekstiler opptok ham. 1913–14 deltok han i en etnologisk ekspedisjon til Russland, Kina, Japan og Polynesia.

 

Degenerert kunst?

Under det nazistiske regimet ble han 
­nektet å male – verkene hans ble betraktet som «Entartete Kunst». ­Uttrykket betyr «utartet», ­«degenerert» eller ­«dekadent kunst» og spiller på fore­stillingen om at de nye kunst­formene på 1900-tallet representerte en usunn og ødeleggende utglidning i kunst­utviklingen. Nasjonalsosialistene mente denne kunsten var uforståelig for folk flest, «ugermansk» og «kultur­bolsjevistisk» – inspirert av jøder, ­marxisme, sinnssykdom og primitiv kunst.

 

Grafikk og akvareller

Nolde skrev Das eigene Leben (1931) og Jahre der Kämpfe (1934). Han står også som en av den tyske ­ekspresjonismes fremste representanter innen ­grafikken, hvor han bl.a. leverte tresnitt i en bred, 
flate­preget, meget dynamisk og bevegelses­­fylt stil, f.eks. Dans (1908).

Han laget også en mengde akvareller som ble omtalt som «de umalte bildene» hans – og brukte disse som oppslag for oljemalerier som han laget mange av etter krigen.

 

Utstillinger i Berlin

Nolde ble i 1952 utnevnt til den tyske ­
ordenen Pour le Mérite für Wissen­schaften und Künste.

Noldestiftelsen (Emil Nolde Stiftung) driver både Emil Noldemuseet i Seebüll og har eget hus i Berlin, med skiftende utstillinger. Våren 2008 ble en stor ­samling bilder fra Noldes reise til Asia vist i Berlin-lokalene.

 

Neste gang: Ekspresjonismen avsluttes 
med Chaim Soutine. Etter det – renessansen.

På slutten av 1800-tallet og inn i neste århundre dukket det opp flere stilretninger innenfor moderne kunst. Mange av disse ­eksisterte samtidig, og er vanskelig å skille fra hverandre.

Impresjonistene (1870 – 1900) brøt først og fremst med sin tids normer og regler for hvordan virkeligheten skulle avbildes. Kunstnerne søkte å gjengi øyeblikksstemninger i en vibrerende, fargefylt atmosfære med damp, dirrende sollys og tåke. For å få dette til måtte de stå ute og male. Viktige impresjonistiske malere – etter for­løperen Édouard ­Manet – var: Claude Monet • Pierre-Auguste Renoir • Edgar Degas • Camille Pissarro •Alfred Sisley • Berthe Morisot. Postimpresjonistene (1890–1910) videreførte og fornektet impresjonismens ideer.De fortsatte å bruke sterke og klare farger i avbildningen av naturen, men vektla i større grad følelser og personlig uttrykk i tilnærmingen. Viktige postimpresjonistiske malere var: Pierre Bonnard • Paul Cézanne • Paul Gauguin • Henri Rousseau • Georges Seurat • Henri de Toulouse-Lautrec • Vincent van Gogh.Alle disse kunstnerne er tidligere presentert i Lokalavisen – bare gå inn på nettet.Ekspresjonistene (1900–1940) gav uttrykk for sine indre følelser gjennom en subjektiv, overdrevet og forvridd fremstilling av den ytre verden – med sterke farger og et pågående, nesten aggresivt uttrykk. Viktige ekspresjonistiske malere var: Edvard Munch • Vasilij Kandinskij • Franz Marc • Ernst Ludwig ­Kirchner • Rolf Nesch • Emil Nolde • Chaim Soutine


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no