ANNONSE

VITENSKAP

Selfies – uheldig for kropps­bildet

Tekst: Merethe Kvam

Illustrasjonsfoto: Colourbox


Publisert: 26.04.2014

Forskning antyder at det å bruke mye tid på å se på bilder av venner på Facebook, kan få kvinner til å bli usikre på sitt eget kroppsbilde.

Dess flere selfies og andre bilder de ser av venner på sosiale medier, jo mer negativt sammenligner de seg selv med dem.

Presentert ved konferanse

Dette ifølge en studie som ble presentert muntlig ved en konferanse i Seattle, og som gjengis på BBC News. Deltagerne var 881 kvinnelige college-studenter i USA. Kvinnene svarte på spørsmål om Facebook-bruk, spise- og treningsrutiner, og kroppsbilde.

Fra før av vet vi at media påvirker følelser vi har i forhold til egen kropp, men vi vet ikke hvordan sosiale medier påvirker selvbildet vårt. Denne studien er den første som forbinder sosiale medier med dårlig kroppsbilde.

Ingen forbindelse til spiseforstyrrelser

Forskerne fant ingen forbindelse til spiseforstyrrelser, men de fant at jo mer tid deltagerne brukte på Facebook, jo dårligere kropps­bilde fikk de.

Bilder av venner kan altså ha større innvirkning enn bilder av kjendiser. En av forskerne for­klarer til BBC at oppmerksom­heten rundt fysiske attributter kan være farligere i sosiale ­medier enn i tradisjonelle ­medier, fordi vi kjenner de vi ser der. Bildene kan likevel være like urealistiske som bildene vi ser i tradisjonelle medier.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no