ANNONSE

SPORT & FRITID

Tenn et bål!

Tekst: Annika Berggren

Foto: Håkan Hjort


Publisert: 15.02.2014

HYGGELIG HØYDEPUNKT: Et bål gjør rasten til noe mer enn bare en matpause. 


Ilden lokker. Vi samles rundt den. Blir sittende. Uansett når og hvor man tenner et bål, kjenner man seg hjemme, inkludert og tilfreds.

 

Mange hevder at det ikke blir en skikkelig utflukt eller skogstur uten et bål underveis. At høyde­punktet er når ilden spraker og man sitter og kikker inn i de ­dansende flammene.

Om sommeren er det lett å gjøre opp ild med alt det tørre materialet som finnes i utmarka – der man ikke er hindret av bålrestriksjoner.

Om vinteren, derimot – når snøen ideelt sett ligger dyp og temperaturen kan ha falt ned til et tosifret antall minus­grader – er det ikke like lett verken å samle ved eller tenne bål. At det er forbudt å sage ned et tre, selv om det er lite, eller å ta levende kvister fra trær, gjør bål­tenningen vanskeligere. Men et varmende, lovlig bål kan du likevel få til, med kløkt og omtanke. Rådene nedenfor er basert på informasjon fra Miljø­direktoratet, den norske allemannsretten som er nedfelt i friluftsloven, og den svenskspråklige boka «Eld: Flammor och glöd – samisk eldkonst» av Yngve Ryd.

 

Opptenningen

Forberedelser er halve turen. Legg opptenningsmateriale i sekken før du drar hjemmefra, så har du sikret halve bålet. Opptennings­materialet skal være tørt og lettantennelig – for eksempel flis, bjørkenever eller høy.

Glemmer du å ta med dette, kan du lete i naturen etter døde, tørre fururøtter eller stubber, ­såkalt tyrived. Tyriveden er full av harpiks og perfekt å spikke fliser av til opptenningen.

 

Naturens gaver

Deretter trenger du selve veden til bålet. Det er forskjellig hvor godt de ulike treslagene brenner, men i skogen kan du ikke alltid velge – men må ta det du finner. Det aller enkleste er naturligvis å ta med seg vedkubber hjemmefra. Er dere flere på tur, kan dere ta én hver i sekken.

Har du ikke medbrakt, kan du ta for deg av naturens gaver på stedet. Greiner som tørker på treet og gjerne faller til bakken når det blåser kraftig, havner ikke langt fra treet. Under de nederste greinene, beskyttet mot snø og regn, pleier det alltid å ligge en del ganske tørt, brennbart materiale. det nok også en og annen kvist i treet, som har festet seg på vei ned, disse kan også være fra fôr for flammene.

 

Luft til flammene

Bålet trenger oksygen for å kunne brenne, derfor er det viktig å bygge det opp på riktig måte før man tenner det. Ligger snøen dyp, er det lurt å skyve eller grave bort en del. Legg så et lag grov ved som base, slik at bålet holdes litt oppe fra den kalde bakken. På dette legger du opp­tenningsmaterialet, fulgt av ­pinner og småkvister i en kjegleformet haug. Pass på at det ikke blir for tett. Det må være tilstrekkelig med luft, slik at flammene får oksygen. Blås med jevn kraft mot glørne for å tilføre oksygen dersom det er vanskelig for flammene å fenge, eller legg på mer opptenningsmateriale.

 

Viktig kunnskap

Når det til slutt brenner skikkelig, kan man også legge på frosne vedkubber, som tørker raskt før de begynner å brenne. Før man setter seg ned rundt bålet for å kose seg, er det bra å sortere brensel i ulike hauger nær ild­stedet. Tørre kvister og ris i én haug – til bruk dersom bålet trenger mer futt. Grovere, tørre greiner i en annen haug. Og frossen og fuktig ved i den tredje haugen.

Uansett vær gjør bålet at man kjenner seg litt tryggere og mer hjemme, spesielt vinterstid når naturkreftene herjer. Med litt øving blir du en bålmester! Og når du skal videre: Ikke glem å slukke ilden. Kast over snø, og forsikre deg om at det ikke er liv i glørne.

Trygge og lovlige bål
• Å tenne et bål er en av allemannsrettene, selv om dette ikke følger av friluftsloven.

• Det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i tiden 15. april til 15. september. Verneområder kan ha egne, strengere regler.

• Gjør deg kjent med lokale regler for bålbrenning.

• Ikke skad trær hvis det skal sankes ved, bruk tørre kvister. 

• Ikke tenn bål dersom det er tørt på bakken.

• Ikke tenn bål dersom det er sterk vind.

• ikke tenn bål tett inntil busker og trær.

• Etablerte raste- og bålplasser bør benyttes.

• Bålplassen bør ikke legges rett på svaberg eller bart fjell, da kan berget sprekke.

• Voksne bør alltid være i nærheten av bålet.

• Slukk alltid bålet helt før du forlater det.

(Kilde: Miljødirektoratet)

Lure tips
• Oppbevar fyrstikker og litt opptennings­materiale i en plastpose eller lignende 
i sekken, i tilfelle øsregn eller lekk termos. 

• Ha alltid med en kniv, liten sag eller øks for å kunne tilpasse veden til bålet.

• Husk at en lighter med butangass vil miste effekt i vinterkulden, og derfor ikke er et sikkert hjelpemiddel når du skal tenne opp.

• Gran spruter mye gnister, og klærne får lett brannskader. Men som opptennings­materiale er knastørre granris et godt alternativ til never.

Ordliste 
ved bålet
• Opptenningsmateriale: Skal være lettantennelig, som bjørkenever, fliser, tyrived eller tørre, tynne kvister.

• Tyrived: Oppstår på grunn av en skade i treet, som da dynker seg selv i harpiks (= kvae). Slik forsvarer treet seg mot for eksempel sopp- ­eller insektangrep i såret. Den store mengden harpiks gjør at veden brenner rolig, stødig og langsomt.

• Stormfyrstikker: Lettantennelig fyrstikk som holder på flammen selv i vind.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no