ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Stor under­søkelse om ­eldre kvinners helse

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 15.02.2014

Forskning viser at det er viktig å redusere tiden du sitter stille.

Opp fra stolen er en viktig oppfordring til alle. Det er nå bekreftet i en stor studie av godt voksne kvinner, som dokumenterer gevinst ved aktivitet. Eldre kvinner som bruker mye tid på å sitte, får dårligere helse og har større risiko for å dø tidlig enn de som er mer aktive i hverdagen.

Resultatene var nådeløse: ­Kvinnene som rapporterte om mest stillesitting gjennom dagen, døde tidligere enn kvinnene som var mer aktive.

Forskerne fant ut at selv om kvinnene drev med jevnlig fysisk aktivitet, men likevel satt mye ­resten av dagen, var i faresonen for å dø tidlig.

Studien er gjennomført ved Cornvell University og inklu­derer 93 000 eldre kvinner.

Forskerne korrigerte for kjente risikofaktorer som kronisk sykdom, sosiokulturelle faktorer og generell helse. Dermed føyer denne studien seg inn i rekken som viser at det å sitte for mye fører til helseproblemer.

Holder ikke med bare trening

Forfatterne bak studien fant ut at om kvinner brukte mer enn 11 timer daglig på stillesittende ­aktivitet, førte dette til 12 prosent økt risiko for tidlig død sammenlignet med dem som holdt seg mer i bevegelse gjennom dagen.

Det viste seg at den førstnevnte gruppen økte sin risiko for død på grunn av hjerte- og kar­sykdommer, koronar hjerte­sykdom og kreft med henholdsvis 13, 21 og 27 prosent.

- Man har trodd at om du er sprek og fysisk aktiv, vil dette ­beskytte deg mot dårlig helse, selv om du også bruker mye tid på å sitte. Nå vet vi at dette ­beskytter deg langt mindre mot negative helseeffekter enn vi ­tidligere hadde trodd, sier ­Rebecca ­Seguin. Hun er professor ved Cornell College of ­Human Ecology.

Mister muskelmasse 
fra 35 år

Seguin sier at for mye stille­sittende aktivitet også har en ­tendens til å gjøre det vanske­ligere å gjenvinne fysisk styrke og funksjon.

Kvinner begynner å miste muskelmasse i 35- årsalderen, og dette øker ytterligere etter overgangs­alderen.

Regelmessig mosjon, ­spesielt det å trene styrke, bidrar til å motvirke dette. Men hun sier at hennes forskning viser at også mer hverdagslige bevegelser og aktivitet på toppen av dette er viktig for å opprettholde god helse.

Mye forskning om å sitte i ro

Som nevnt føyer denne studien seg inn i rekken over forskning som mener at vi trenger mer hverdagsbevegelse.

Det danske Vidensråd for forebyggelse ga i 2012 også ut en ­rapport om at det å sitte stille i hverdagen, utgjør en ­risiko for helsa vår. For selv om vi gjennom­fører anbefalingen og driver fysisk aktivitet 30 minutter om dagen, hjelper det ­kanskje ikke så mye om vi sitter i ro ­resten av tiden?

Rapporten omtaler en stor under­søkelse som viser at hvis man øker tv-tittingen med to ­timer, stiger risikoen for type 2-diabetes med 20 prosent, hjerte-karsykdommer med 15 prosent og for tidlig død med 
13 prosent.

Forskerne bak denne rapporten skriver at det er flere år­saker til at vi sitter så mye som vi gjør.

Individuelle forhold og den enkeltes sosiale relasjoner ­spiller en rolle, men det gjør også de ­rammene samfunnet gir og hvordan teknologien har ut­viklet seg.

En annen studie publisert i ­American Journal of Epidemiology viser også at mye sitting er koblet til for tidlig død. I denne studien så forskerne på data fra over 100 000 menn og kvinner, og sammenlignet helsen til de som satt i ro seks timer om dagen med de som satt i ro tre timer om dagen.

Reduser tiden du sitter stille

En leder publisert i British ­Journal of Sports Medicine av den svenske forskeren Elin ­Ekblom-Bak konkluderer med det samme. Å sitte i lange ­perioder, selv om man ­mosjonerer jevnlig, er ikke bra for helsa.

Denne studien viser at det ikke spiller noen rolle på hvilken måte man sitter stille på. Om det er på kontoret, på skolen eller foran tv-en. Forskerne bak denne ­studien mener at samtidig som myndighetene gir anbefalinger om hvor mange minutter fysisk aktivitet vi bør ha hver dag, bør de ­samtidig anbefale å redusere stillesittingen.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no