ANNONSE

HUS & HAGE

Hvorfor blir så mange medlem 
i Huseiernes Landsforbund?

Tekst: Svein Kåre Edland

Foto: Monica Larsen


Publisert: 01.02.2014

Ta kontakt med Frode Rødder dersom du ønsker å bli medlem.


Fakta:

Huseiernes 
Landsforbund

Hva:
Medlemsorganisasjon som tar vare på boligeiernes interesser.


Aktuell med:
Tilbyr juridisk, teknisk og økonomisk ­rådgivning til medlemmer.


KONTAKT:
Telefon 51 93 40 59, 

mob. 920 24 752

­rogaland-s@huseierne.no 


Web:
www.huseierne.no

I løpet av noen få år har foreningen vokst til å bli en gigantisk medlemsorganisasjon på over 200.000 medlemmer. Hva er det som gjør at folk melder seg inn?

– Vi er svært fornøyd med utviklingen, forteller distriktsleder Frode Rødder til Lokalavisen. – Jeg tror det har mange årsaker, og det har med at våre medlemmer ser at de oppnår store fordeler fra første dag. Bare rabattene du oppnår hos forsikrings­selskapet IF eller Montér er store nok til at de fleste tjener flere tusen kroner årlig. I Norge er det svært mange som eier sin egen bolig, og det ser vi som svært positivt. Men når du eier en bolig, er det en rekke ting som skjer som kan få stor betydning for den enkelte rent økonomisk og juridisk.

 

Selveier, hytte, BBL-bolig og næringsbygg

Som eiere av forskjellige type ­eiendommer hender det ofte at du trenger juridisk hjelp. Det kan være en ny regulering for område du bor i, en tvist med en nabo, eller en leietaker du ikke greier å få ut. Da er det trygt å vite at du som medlem har tilgang til tung juridisk kompetanse. – For­bundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Har du noe du lurer på, sitter 7 advokater klar på hoved­kontoret og kan gi deg gratis rådgiving. I tillegg har forbundet samarbeidsavtaler med lokale advokater som jobber særlig med bolig- og eiendomssaker. Dette er en kjempestor fordel, mener distriktslederen i Stavanger, som selv har lang erfaring blant annet som eiendomsmegler i vårt distrikt.

– Årlig mottar forbundet rundt 50.000 henvendelser fra medlemmer som ønsker juridisk hjelp. Våre medlemmer etterspør kompetanse, sier Frode Rødder til Lokalavisen.

 

Interessante gratis kurs

– De siste årene har vi jobbet spesielt med å utvikle faglig interessante kurs som våre medlemmer har glede av. For oss har det blitt en stor suksess med veldig mange medlemmer som kommer på kursene. Det er noe vi har tenkt å fortsette med og utvikle videre. Det er kurs som går på skatt og arverett, farer og feller ved utleie, radon kurs, testamente, samlivsbrudd og dødsfall og kurs for styrer i sameier og borettslag. Vi har også et kurs som tar for seg sosiale medier, og hvordan komme i gang på de forskjellige nye mediene. I februar og mars vil vi holde kurs om arv og testamente. Det blir tre forskjellige kurs som går i Stavanger, Sandnes og Bryne. For medlemmer er disse kursene gratis.

 

Store rabattavtaler

Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten.

 

Tilgang på kontrakter

Huseiernes Landsforbund har utarbeidet en rekke kontraktsformularer for sine medlemmer. Det går på kontrakter ved utleie, kjøp/salg av bolig, nabokonflikter, arveoppgjør, testamente og samboeravtaler. Her er det mye nyttig som medlemmene har stor glede av. I tillegg har en jo tilgang på juridisk hjelp i forbindelse med spørsmål rundt kontraktene.

 

Bli medlem

– Det er enkelt å bli medlem i Huseiernes Landsforbund. Du kan gjøre det på nettet eller ringe oss, og det koster bare kr 460 for privatpersoner. Straks du er registrert, får du tilgang til egne sider for medlemmene, og kan oppnå fordeler med én gang. Seks ganger årlig vil du motta foreningens kvalitets­magasin Hus & Bolig som tar for seg ­aktuelle saker som vedrører det å eie bolig. Frode Rødder er det lokale kontaktpunktet for alle medlemmer i Sør-Rogaland.

– Vi er en sterk organisasjon og har et stort nettverk. Når våre medlemmer trenger hjelp med spørsmål rundt boligen er det bare å ringe. Vi står klar til å ­hjelpe, sier ­Rødder.

Fra kamp­organisasjon til ­hus­eiernes talerør
Du har sett ham mange ganger både på TV og i de fleste ­aviser. Peter Batta er sjefen. Foreningens ansikt utad på 
det ­nasjonale plan. 

– Mye har forandret seg siden starten. Da vi startet oppbyggingen av Huseiernes Landsforbund våren 1987, la vi an en profil som kamporganisasjon. Etter hvert ble det vel så viktig å være en serviceorganisasjon for ­medlemmene. Juridisk-, teknisk- og økonomisk rådgivning ble satt i høysetet. Kontaktflate inn i de politiske fora og inn i ­mediene ble bygget sten for sten. I de første årene var det eiendomsskatt og husleieregulering som dominerte vår dagsorden. Etter hvert gikk vi i spissen for renteaksjoner, strømkampanjer og andre boligsaker. Vi er nå et talerør for norske huseiere og står på høringslistene i alle departementer som steller med bolig- og eiendomsspørsmål.


Det handler om å tilby tjenester som boligeierne har behov for. Som er til hjelp. Det kan være kompetanse, viktige kontrakter eller rabatter på tjenester som våre medlemmer har behov for. Det skal være lønnsomt å være medlem. Kampsakene i dag har et stort spenn og formålet vårt er å arbeide for best mulige rammebetingelser for bolig- og huseiere. Med stort og smått er det rundt 30 lover og forskrifter som regulerer huseiernes hverdag. Mange av dere har sikkert vært berørt av plan- og bygningsloven, husleieloven, naboloven eller avhendingsloven. Det er vår oppgave å arbeide for at disse til enhver tid opp­fattes som praktisk fornuftige fra huseiernes ståsted. I tillegg er det en rekke skatter, avgifter og gebyrer som opplagt ville vært høyere uten HLs innsats. 


Politikerne kommer stadig oftere med forslag som påvirker hverdagen for boligeierne. Noen ganger kan vi applaudere, mens andre forslag trenger en grundig konsekvensanalyse. 
Nå mener vi det er på tide med en egen boligminister og et eget bolig­departement. Vi jobber hardt og målrettet med å ­markere våre hjertesaker og som betyr noe for våre ­medlemmer. 


Velkommen til oss som medlem. 


Adm. dir. Peter Batta


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no