ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Er du alene med tankene dine?

Tekst: Helene Stenhaug

Foto: Ego Network


Publisert: 01.02.2014

Trenger du å dele disse tankene med noen? I terapirommet legger vi vekt på å møte deg med oppmerksomhet, respekt og omsorg.


Fakta:

GPS og Ego 
 Network


Ove Ramstrøm
Ego Network AS

Telefon: 9151 3319

Epost: ove@egonet.no


Elisabeth Gay Broadhurst
GPS Gestalt Psykoterapi Stavanger

Telefon: 9865 1500

Epost: egb@online.no


Nina Wadel
GPS Gestalt Psykoterapi Stavanger

Telefon: 4154 8446

Epost: ninwa@online.no


HVA:
En helhetlig terapiform for enkeltpersoner, par og bedrifter.


AKTUELL MED:
Samtaleterapi, coaching og veiledning for enkeltindivider, par og bedrifter 


HVOR:
Høleberggt. 13, midt i sentrum, rett bak kulturhuset mot Østervåg


WEB:
GPS: www.gestaltpsykoterapi­stavanger.no

Ego Network: www.egonet.no/terapi


Gestaltterapeutene er medlem av Norsk ­Gestaltterapeutforening (MNGF). De følger NGF sine etiske retningslinjer og alle samtaler og opplysninger er taushetsbelagte.


Les mer om gestaltterapi: 
www.gestalt.no

www.ngfo.no

Kriser og viktige veivalg er en del av livet. Som oftest takler vi dette alene eller sammen med våre aller nærmeste, men noen ganger kan det være godt å snakke med en kompetent fagperson. En som lytter, hjelper med tankesortering og ser på nye muligheter. Gestalt Psykoterapi Stavanger og Ego Network tilbyr en helhetlig terapiform som kan hjelpe både deg, parforholdet og bedriften.

 

Jeg møter gestaltterapeutene ­Elisabeth Gay, Nina og Ove på den nye Renaa kafeen i Sølv­berget. Disse tre skal fortelle meg om hva det innebærer å få hjelp eller veiledning av en gestalt­terapeut, et fagområde jeg var relativt ukjent med fra før. Lite ­visste jeg at jeg kun én time ­senere kunne tenke meg å gå i terapi selv, og ville oppfordre andre til det samme. Ikke nødvendigvis fordi jeg eller du har alvorlige problemer, men fordi det er fint å få støtte. Fint å bli tatt på alvor. Fint å få gode spørsmål og innspill. Dette er noe av det gestaltterapeutene kan bidra med. Denne dyktige trioen har mange års erfaring med individual­terapi, parterapi, coaching og veiledning.

Alle tre terapeutene sam­arbeider og utgjør et unikt tilbud i Stavanger og omegn.

 

Hva er gestaltterapi?

Først kan det være greit å vite noen grunnprinsipper. Gestaltterapi er en samtaleterapi innen den humanistiske psykologien hvor terapeuten er opptatt av hele mennesket; tanker, følelser og kropp. Selve ordet gestalt er tysk og kan oversettes med et ­meningsfylt hele. Gestalt­terapeuten arbeider ikke ut fra diagnoser, men jobber med å bevisst­gjøre din situasjon ­akkurat nå. Da kan det være ­enklere å se hvilke valg og muligheter du har.

De har alle tre sin utdanning fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, som har utdannet ­gestaltterapeuter siden 1986, og er medlemmer av Norsk Gestaltterapeutforening NGF.

 

En terapiform for alle

Her kan du komme med både sorg, redsel, bekymringer, nedstemt­het, uro, utbrenthet – og de mer konkrete veivalgene som for eksempel studier, flytting og jobb. Klientene til Ove, Elisabeth Gay og Nina er i hovedsak menn og kvinner i alderen 18–60 år, og med svært forskjellig bakgrunn og livserfaring. Det er allikevel noen typer mennesker ­terapeutene ser mer av enn andre.

– Det er ofte «ja-mennesker» som kommer til oss. Utbrenthet, stress, forventningspress og prestasjons­angst er vanlig både på jobben og på hjemmebane, forklarer Elisabeth Gay. Nina og Ove sier seg enig. Dette ser de mye av både i terapi og ­coaching. – Noen trenger litt veiledning, andre må vi dykke litt dypere med, forklarer Nina, og påpeker at det som er fint med gestalt­terapi, er at det passer for alle.

 

Utvikler dine ressurser

Gestaltterapien er opptatt av å oppdage og utvikle dine egne ­ressurser, nå og for fremtiden. – Det kan være å takle vonde følelser, å håndtere utfordrende situasjoner eller øke evnen til å ta gode valg.

– Ved å akseptere det som skjer og endre det som kan endres, ­frigjøres ofte ressurser for deg selv og andre, både privat og i yrkes­livet, ­forklarer trioen.

– Se for deg en sirkel som ikke er avsluttet, sier Ove og ­illustrerer en sirkel med et åpning. – Vi ­kaller dette en uavsluttet gestalt eller en uferdig opplevelse. Den krever vår oppmerksomhet, ­distraherer oss og kan skape uro, stress og bekymringer.

– Ja, for eksempel et brudd en ikke fikk sørget over, eller en konflikt en ikke ble ferdig med, spør jeg.

– Ja, akkurat. Og ved å ­bearbeide denne opplevelsen i terapi kan vi slutte sirkelen, få en større ro rundt hendelsen og gå videre i livet.

 

Redningen for parforholdet

– Stadig flere par finner veien til oss, forteller Nina og hun for­klarer at parterapi går ut på å undersøke og oppdage, ikke å vurdere eller fordele skyld.

– Når den gode tonen har sklidd ut til klager og ­beskyldninger, er det fint å ha noen som kan ­veilede og hjelpe partene til å ­forstå hverandre. Mange par­forhold blir reddet fordi de lærer å kommunisere sammen i tide, forklarer Ove.

 

God personal­politikk

Flere og flere bedrifter får ­øynene opp for viktigheten av god ­psykisk helse. Når bedrifter etablerer et tilbud om terapi/­parterapi/coaching for ansatte med familier, ivaretar de dette.

– Vi tenker det er god personal­politikk og et godt tiltak for å begrense sykefravær, ­poengterer Ove. Ønsker du som leder ­eller ansatt hjelp til deg ­eller din ­bedrift, er dette et tilbud hos ­Gestalt Psykoterapi Stavanger og Ego Network.

 

Ønsker deg velkommen

Ønsker du noen å snakke med, eller er du alene med tankene dine? Trenger du hjelp til å takle en livskrise? Ønsker du at parforholdet skal utvikles? Eller vil du at din organisasjon skal yte bedre?

Elisabeth Gay, Nina og Ove ønsker deg velkommen for å se om gestaltterapi er noe for deg.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no