ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland

Bra forslag fra AP – håpløst fra den nye regjeringen

Hvilket parti stemmer du på ved stortingsvalg? I USA er det stort sett bare to parti som gjelder, og om du er demokrat eller republikaner går nærmest i arv i de enkelte familiene. Slik er det ikke i Norge. Vi har mange partier, og en stor andel av velgerne endrer parti fra det ene valget til det andre. Slik har det vært for meg også. Jeg finner ingen partier hvor jeg er enig i det meste, og velger meg ofte saker eller tema som jeg ­prioriterer når jeg skal avgi min stemme. Det siste valget stemte jeg borgerlig og ønsket ny regjering, men tidligere har jeg stemt på flere partier langt til den «andre siden».

Gi oss gratis buss – endelig!

Norge har de siste 30 årene vist en nærmest imponerende ­dårlig evne og vilje til å legge til rette for god offentlig infrastruktur. Mange «bortgjemte dalstrøk og øysamfunn» har fått store bevilgninger på fantastiske bruer og tunneller, mens byene har vært omtrent glemt i forhold til store grep som gjør at vi får mindre bilbruk og økt kollektiv transport. Mange byer drukner i trafikkaos og forurensing. Vår egen by er et pryd­eksempel på denne mangelen på tiltak. Så hvordan får vi til endring? Det som er helt sikkert et at vi ikke har et ­alternativ. Min yngste datter på 13 år gjorde et intervju med meg for noen dager siden i forbindelse med et skoleprosjekt. Et av spørsmålene var hvordan jeg trodde vi så på ting om 
20 år. Ganske vanskelig spørsmål. Jeg håper at vi om 20 år har forstått at vi må forurense mindre og gjøre alt vi kan for å redusere den globale oppvarmingen. Vi kommer ikke til å få vesentlig bedre veier i bystrøk. Det går selvfølgelig an å tenke tanken at vi stenger den ene filen på motorveien, og lager en gedigen kollektiv trasé. Men det kommer sannsynlig­vis aldri til å skje. Vi har egentlig ikke noe valg. Vi må gjøre det ­vanskeligere å bruke bil, samtidig som vi bygger ut kollektivtilbudet og gjør det enklere og billigere å bruke, tog, buss og bane i en eller annen form. Da er det et svært godt forslag fra AP i Stavanger om å tilby gratis buss. Det er verdt å prøve. Mange byer i andre land har med stor suksess gjort dette ­grepet. Kollektivtransporten øker kraftig. Svakheten med forslaget er finansieringsmåten, at det skal tas over skatte­seddelen. Det er unødvendig. Staten burde kommet opp med pengene, eller vi kunne brukt bompengene. Bompengenes formål er jo å gjøre bilistenes forhold bedre. Det oppnår vi ved at flere dropper å kjøre, og heller tar kollektiv transport. 
Lykke til med forslaget AP. Det har min støtte.

Alt var ikke bedre før

I vårt samfunn har kvinners rettigheter vært viktig. Historisk har vi hatt mange våkne damer med bein i nesen som har gjort at Norge i mange kvinnespørsmål har vært ledende i verden. Prestedatteren fra Sandnes som ble født i 1886 var et godt eksempel på modige kvinner som har bidratt til vår posisjon. Elise Ottesen-Jensen (Ottar) var journalist og kjempet hele sitt liv for kvinners rettigheter, spesielt knyttet til spørsmål om sin egen kropp. Hun ble til og med nominert til Nobels fredspris i 1972. Kvinner fikk stemmerett for 100 år siden, og vi fikk abortloven i 1960. Retten til selvbestemt abort fikk vi i 1978. Den nye regjeringen har nå et forslag til høring hvor fastleger kan frita seg for å behandle pasienter som ønsker å ta abort. Det setter kvinnene i en håpløs situasjon, og bringer oss 50 år tilbake i tid. I Norge bygger vi vårt samfunn på gode kollektive løsninger. Staten er den som er ansvarlig for helsetilbudet i dette landet, og vi har en lov som regulerer dette spørsmålet. Vi har også en fastlegeordning. Da er det helt umulig at fast­leger skal kunne si at nei, dette får du ikke hos meg. Som sak kan denne saken bli en alvorlig hodepine for dagens regjering. Og det fortjener den når den bringer til alters en så dårlig sak. Vi forstår at det er avtaler med KrF som påvirker, men dette vil vi ikke ha. Det er nok av legestillinger hvor abortspørsmålet ikke er aktuelt. De fastlegene som av samvittighetsgrunner ikke kan utføre jobben som fastlege, får heller finne seg en annen jobb.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no