ANNONSE

HUS & HAGE

eneboliger fra kr 1.487.000 (80 kvm) og 1.821.000 (184 kvm) 


Er det egentlig mulig å bygge billigere?

Tekst: Svein Kåre Edland

Foto: ÄlvsbyhusPublisert: 01.02.2014

Fakta:

Älvsbyhus


Hva:
Nordens største modulhusprodusent


Aktuell med:
Tilbyr ferdige eneboliger


Kontakt:
Gard Grubstad 908 57 640 

gard@procoinvestment.no


Web:
www.alvsbyhus.no

På jakt etter ny bolig? Lei av tungvint byggeprosess og høye kostnader? Da skal du ta deg tid til å studere denne artikkelen.

 

Husbygging på en ny måte – til markedets laveste pris?

– Vår forretningsidé er å selge og produsere ferdigmonterte trehus av høy kvalitet til ­markedets laveste pris, sier markedssjef Bjørn Kristiansen i Älvsbyhus Norge.

– Nøkkelen er å tenke industrielt, og produsere ­boligene inne i våre fabrikker. Selve monteringen tar bare noen få uker. Kunden får fantastisk god kvalitet til en pris som er så lav at du nesten ikke tror det er mulig. Vår måte å bygge på gir mange fordeler. Den tradi­sjonelle måten å bygge på i Norge er å bygge alt utendørs. Bit for bit i all slags vær. Her på Vestlandet vet vi hvor utsatt vi er med regn og nedbør. Vi bygger alt innendørs i en tørr og varm fabrikk med en effektiv og spesialisert produksjon. Vi utfører til og med elektro- og rørarbeid på fabrikken. Gjennom mer enn 50 år har vi levert over 35.000 boliger i de nordiske landene.

 

Svensk kvalitet og design

– Vi har holdt fast ved forretnings­ideen vår fra 1960, sier Gard Grubstad, ansvarlig for Älvsbyhus i Rogaland.

– Vi bygger og selger pålitelige hus til priser som gjør at de fleste har råd til å bo godt og likevel ha penger til overs til andre ting. Fabrikkene våre er blant Europas mest effektive. Moderne produksjonsteknikk og et effektivt system for transport og montering gjør oss svært konkurranse­dyktige. Det gjør oss også i stand til å kontrollere hele produksjonskjeden, fra skogsråvarer til ferdig hus. Vi produserer ikke bare det ferdige huset, men også innredning på egne fabrikker. Fokus på lave kostnader preger alt vi gjør.

 

Byggemetoden gir 
høy kvalitet

– Det er først og fremst to ­faktorer som gjør at Älvsbyhus ­holder høy og jevn kvalitet. Den ene er at produksjonen foregår innendørs, i ly for vær og vind. Den andre er at medarbeiderne er spesialister på systemet og ­husene våre. Arbeidet skjer ­under de beste forhold, med effek­tive og godt innarbeidede rutiner. Alle arbeidsmomenter er utført tusenvis av ganger, og alle vet alltid nøyaktig hva de skal gjøre, sier Grubstad.

 

Rask montering

Markedssjef Bjørn Kristiansen sier videre: – Når modulene kommer til bygge­plassen, tar det bare noen få timer før de er satt sammen og er i ly for vær og vind. Dette er en viktig årsak til den høye kvali­teten i husene våre. Älvsbyhus er et såkalt modulhus. Det bygges i store klosser med gulv, vegger og innertak. Alt som er mulig å fullføre på fabrikken, fullføres der. All el og VVS er for eksempel installert. På samme måte er bad og vaskerom helt ferdige med gulvbelegg, veggbekledning og sanitærporselen. Det som gjenstår å gjøre når huset er på plass, er maling, tapetsering, pipe, himling og gulvbelegg i ­resterende rom.

 

Mange varianter

Det finnes totalt 12 bolig­typer som varierer i størrelse. De ­minste har et areal på 80 kvm med uinnredet loft på 45 kvm og koster bare 1.408.400. Det er inklu­siv moms og ferdig montert. Det inkluderer til og med grunnmur, varmepumpe og hvitevarer fra kvalitetsleverandøren Bosch. Det største huset har et samlet areal på 184 kvm hvor 64 kvm er uinnredet 2. etasje. Prisen er kr 1.724.000. På alle hus har du muligheten til å gjøre en del forandringer.

 

Store muligheter

– For mange er det spesielt ­husene på 1,5 etasje som er de mest spennende, forteller ­Grubstad.

– Her har du fantastiske mulig­heter til å utføre egeninnsats, og for relativt lite penger få verdi­fulle arealer etter at huset er ­levert og montert. Hvis du ­kjøper et hus med en overetasje som kan innredes, inkluderer det trapp, vinduer, underlagsgulv samt klargjøring for el, tele og VVS. Det betyr at det blir både enklere og billigere den dagen dere ­bygger etasjen ferdig. ­Älvsbyhus er tilpasset for ekstrem nordlig kulde, og isoleringen er derfor godt dekket. Alle hus er dess­uten som standard utstyrt med varme­pumpe og vinduer som har lavutslippsglass med argonfylte isoleringsruter.

 

Gunstig oppvarming

– Luftvarmepumpen er standard i husene våre, og leveres av kvalitets­leverandøren Nibe, sier Kristiansen.

– Den har en stor og kraftig kompressor som kan dekke energi­behovet i en bolig på opptil ca. 200 kvm. Varmepumpen gir huset ­varme, varmt vann og ventila­sjon. ­Driften er svært økonomisk, og varmeeffekten er svært høy. ­Husene våre har derfor et svært lavt energiforbruk. Vi har lang tradisjon for å bygge hus for det nordlige klimaet med lange og kalde vintre. Alle hus som forlater våre monteringsanlegg, er derfor godt forberedt på vinterkulden. Husene er godt isolerte, samtidig som de har god og velfungerende ventilasjon. Med varmepumpe og vannbårne ­varme til radiatorer reduseres oppvarmingsutgiftene, samtidig som miljøet spares. Det er bra både for miljøet og for kjøperens lomme­bok.

 

Kun én leverandør

Det er enkelt og trygt å kjøpe et Älvsbyhus. Du trenger bare én avtale for hus og standard grunnmur. Både materiale og montering er inkludert i prisen.

– Vi har ansvaret for hele husbyggingen, fra fundament til ferdig hus. Ettersom vi kontrollerer hele byggeprosessen, kan vi gi 12 mnd fast pris fra signering av bestillingsavtale. I tillegg kan vi alle­rede nå avtale leveringsuke for din bolig. Älvsbyhus er pålite­lig, har god kvalitet og solid økonomi, forsikrer Grubstad.

 

Gunstig betaling

– Vi har svært fordelaktige betalings­vilkår. Du trenger ikke betale noe forskudd, og den første betalingen skjer den ­dagen huset settes på muren. Resten betales ved overtakelse 7 uker etter­på. Det eneste som må ­betales før husleveransen er de eventuelle ekstrabestillinger som legges inn etter at kontrakten er under­skrevet, sier Grubstad.

Ble du interessert?

På Älvsbyhus sine hjemmesider er det veldig mye informasjon om de ulike boligene, måten de bygges på og plantegninger. Her ser du også alle prisene på husene ­ferdig montert. Ta kontakt for mer ­informasjon.

Det vil også bli arrangert ­visninger i på boliger i løpet av kort tid. Så kan den enkelte selv se hvordan boligene er, og ­snakke med de som allerede har flyttet inn. Meld deg på visningsliste hos Gard Grubstad.

Prisen inkluderer
• Ferdig hus iflg. leveransebeskrivelse 

• Fast pris i ett år fra bestillingsdato 

• Kjøkkeninnredning

• Hvitevarer til kjøkkeninnredning 

• Garderobeinnredning 

• Tregulv i alle tørre rom

• Gulv og takbelisting 

• Innvendig EL-leveranse 

• Innvendig VVS-leveranse 

• Saltak over inngangsparti

• Oppvarming via varmepumpe 

• Pipe og ildsted

• Innvendig maling og tapetsering

• Våtromstapet og våtromsbelegg i våtrom

• Stige

• Grunnmur 

• Ferdig malt og tapetsert

• Alle priser er inkl. moms.

Investeringsmulighet
– Våre priser på ferdige boliger er svært gunstige, sier Gard Grubstad. – Det beste er kanskje at det bare er én leverandør og en kontrakt. Du trenger ikke gjøre noe selv, og byggeprosessen tar bare noen uker. For de som ser muligheten og har tilgang på tomter, kan dette være en spennende investerings­mulighet. Rundt omkring i landet har vi mange som kjøper hus av oss, og der­etter selger det videre som ferdig bolig til ­interesserte kjøpere. Ta kontakt dersom du ønsker å diskutere denne muligheten nærmere.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no