ANNONSE

VITENSKAP

Hjernen vil ha oss til høyre

Tekst: Grethe Brandsø 


Publisert: 24.05.2014

HØYREKYSS: Romeo og Julie kysser som de fleste andre – med hodene lett mot høyre, på sir Frank Dicksees maleri fra 1884. (FOTO: Wikimedia)


Legger du hodet mot høyre når du kysser? Vokser håret med klokkeretningen? Da skriver du antakelig også med høyre hånd. Og styres av venstresiden.

 

– Hjernens forbind­elser med muskler og sanse­organer er krysset mellom høyre og venstre side, opplyser professor i nevrofysiologi ved Universitetet i Oslo, Johan F. Storm, og forklarer:

– Høyre hjernehalvdel mottar sanseinntrykk mest direkte fra venstre side av kroppen. Mens den venstre hjernehalvdelen mottar inntrykk fra, og styrer funksjoner i, kroppens høyre side.

 

Til høyre når du kysser

Høyre og venstre er «relative retninger», det vil si at de alltid er definert ut fra oss selv. De fleste har imidlertid en foretrukket eller­ dominerende side, og majori­teten av befolkningen heller mot høyre. Ifølge Onur Güntürkün, professor ved Ruhr-Universität Bochum i Tyskland, snur for eksempel to av tre seg mot høyre for å kysse. Luca Tomasi og Daniele Marzoli fra Università Gabriele d’Annunzio i Italia har funnet ut at de fleste vender høyre­øret til den som snakker, mens den amerikanske forskeren Amar J. S. Klar ved USAs National Cancer Institute hevder at de fleste høyrehendte også har hår som ligger i virvler mot høyre.

– Flesteparten av oss er høyredominerte. Om lag nitti prosent av befolkningen har for eksempel best kontroll over høyre­hånden – de er høyrehendte. Disse er gjerne også høyrebeinte, og foretrekker som regel å sparke ball med høyrefoten, forteller Johan F. Storm.

Historisk høyredominans

Enten du er høyre- eller venstre­hendt, er du sannsynligvis født sånn. Studier av historiske redskaper og håndarbeider viser dessuten at de fleste også var høyrehendte i tidligere tider. En teori foreslår hvordan evolu­sjonen kan ha gjort sitt: Stein­aldermannen som sloss med høyreneven, hadde venstre­armen fri til å beskytte venstre side av kroppen – hvor hjertet ligger, og flere med høyrehendt-gener kan dermed ha overlevd. Andre hevder at noen få blir venstrehendte på grunn av høyt testosteronnivå i svangerskapet. Testosteronet undertrykker utviklingen av noen funksjoner i den venstre hjernehalvdelen, og den høyre hjernehalvdelen – den som styrer venstrehånden – får dominere. Det skal også være årsaken til at flere menn enn kvinner er venstrehendte

– Høyre- og venstrehendthet ligger nok i genene våre, mener hjerneforsker Johan F. Storm.

– Men det er mer ukjent hvorfor de høyrehendte opprinnelig ble i flertall. Det kan faktisk godt ha vært tilfeldig, påpeker han.

 

Rett venstre

I gamle dagers folketro ble høyre­siden forbundet med «den rette siden», og årsaken er antakelig den store andelen høyrehendte mennesker.

– I folketroen var det viktig at for eksempel arbeidsoppgaver ble utført «riktig» og «rettvendt» om man skulle lykkes. Fordi så mange var høyrehendte, var det naturlig at høyre var ansett som den normale og rette retningen. Dermed skulle man utføre viktige oppgaver med høyrehånden – uansett, sier Ørnulf Hodne, gjesteforsker ved Institutt for kultur­studier og orientalske språk.

– I mange indoeuropeiske språk er til og med ordet «høyre» og «riktig» det samme, for eksempel engelske «right», og tyske «rechts», tilføyer han.

 

Ulykke og magi

Høyre ble forbundet med de riktige­ – «de gode» – maktenes side, mens venstresiden ble satt i sammenheng med det mot­satte, med ulykke og magi. Både i antikken­ og i norrøn tid tok man for eksempel varsler av høyre- og venstrebaserte hendelser, og gikk varslene mot venstre, ville det gå galt.

– Varsler mot høyre ble derimot tolket positivt. Forestillingen om at høyresiden var bedre enn venstresiden, og at det var «riktigere­» å være høyrehendt enn venstrehendt, hang faktisk i helt fram til 1950-tallet. Først da sluttet man med å tvinge venstrehendte skolebarn til å skrive med høyre, sier Hodne, og tilføyer:

– Og i dag vet vi heldigvis at både høyre og venstre er riktig retning!

Høyre- og venstrefakta
• Høyreregelen i trafikken innebærer at man kjører­ på høyre side av veien og har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. De fleste land har i dag høyrekjøring, bortsett fra blant annet Storbritannia, Irland, Malta, India, Kypros­, Sør-Afrika, Australia og Japan. 

• I sjøfart kalles høyresiden av båten (sett akten­fra/bakfra) for styrbord, mens venstre­siden kalles babord. Dette henger sammen med styrebordet – roret – tidligere ble plassert på den siden av båten som passet best for høyrehendte, nemlig høyre side. Høyre­siden merkes gjerne med grønt, mens venstre side av båten merkes med rødt.

• Den vanlige lese- og skriveretningen i vestlige land er fra venstre mot høyre, mens arabisk skriveretning går fra høyre mot venstre.

• Skruer dreies mot høyre for å festes, og løsnes ved å skru motsatt vei. Spesielt viktige skruefester blir av og til satt omvendt for å motvirke at rotasjon skrur opp og løsner festet.

• Benevnelsene «høyre» og «venstre» i politikken stammer fra den franske nasjonalforsamlingens inndeling av partigrupperinger etter den franske revolusjonen i 1789. Der satt de konge­tro til høyre for presidentstolen og ble kalt «la droite» (= høyre), mens de radikale satt til venstre og ble kalt «la gauche» (= venstre).

• Bibelen har mange referanser til høyre og venstre, blant annet at Jesus sitter ved Guds høyre side. I kirkekunsten plasseres gjerne jomfru Maria og kirken på Jesus' høyre side.

• Det er det ikke lenger politisk korrekt å omtale venstrehendte som keivhendte. Dette kommer av opphavet til ordet keivhendt, som betyr «feilhendt» eller «skjevhendt».


(Kilder: Stor Norske Leksikon og Wikipedia)

Høyre og venstre hjernehalvdel

Hjernen er delt i to halvdeler, eller hemisfærer, som har ansvaret for forskjellige oppgaver.


Venstre hjernehalvdel styrer:
• høyre kroppshalvdel

• språk og tale

• logisk sans

• detalj- og virkelighets­orientering

• tall og logikk


Høyre hjernehalvdel styrer:
• venstre kroppshalvdel

• følelser og intuitivitet

• musikk og rytme

• kreativitet

• spatial evne (se rom og ha retningssans)


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no