ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Små stikk – store trusler

Tekst: Grethe BrandsøPublisert: 24.05.2014

FOREBYGGING: Mange vektorbårne sykdommer smitter via mygg, og det er bare et tidsspørsmål før for eksempel asiatisk tigermygg, som kan overføre febersykdommer, dukker opp i Norge. Du kan beskytte deg ved å bruke myggnett og insektspray. (FOTO: Mikael Andersson / NTB scanpix)


Febersmitte via asiatisk tigermygg. Rabies via flaggermus. Med klimaendringene kommer smittsomme sykdommer til nye områder.

Levevilkårene for insekter og andre dyr som bærer på smitt­somme sykdommer, er i ferd med å bli bedre mange steder i verden. Denne typen smitte var temaet for Verdens helsedag 7. april.

– Den globale gjennomsnittstemperaturen har allerede økt, og vi regner med at den vil stige ytterligere de neste femti til hundre årene, kommenterer Kristin Aunan, forsker hos CICERO – Senter for klimaforskning.

I Norge gir dette seg utslag i mildere og fuktigere klima. Det er det særlig vintrene som blir varmere, og somrene som blir våtere.

– Klimaendringene gjør at insekter som mygg og flått får økt utbredelse og lengre sesong. Samtidig blir det overlevelsesmuligheter for hittil fremmede arter, forteller Aunan.

Insekter og andre dyr kan føre med seg både flere og nye mikroorganismer eller virus som gjør mennesker syke. Dette kalles vektorbåren smitte.

Flått og flue

Med vektorbåren smitte menes altså indirekte overført smitte, eller sykdomssmitte som overføres via en bærer (en biologisk vektor) som ikke nødvendigvis er syk selv.

– En vektor kan for eksempel være en mygg som fører med seg malariasmitte, en flue som bærer en parasittsykdom, eller en flaggermus som overfører rabies, forklarer Preben Ottesen, direktør ved avdeling Skadedyr­kontroll hos Folkehelseinstituttet.

Her til lands er vi best kjent med flåtten som vektor. Flått kan for eksempel bære og overføre sykdommen borreliose, som skyldes en bakterie, og skogflåttencefalitt, en type hjerne­betennelse som skyldes et virus.

– I Norge ser vi allerede at flått finnes flere steder i landet enn tidligere, og mot slutten av århundret vil det antakelig forekomme flått i mesteparten av landet unntatt i fjellet, sier ­Ottesen.

Som følge av klimaendringene vil vi også få nye sykdomsbærere å hanskes med.

– I Italia og Frankrike finnes allerede asiatisk tigermygg, som kan smitte mennesker med feber­sykdommer som dengue. Sandfluer som bærer parasitt­sykdommen leishmaniasis, finnes også i disse landene. Og rabiesbærende flaggermus forekommer så langt nord som i Danmark, opplyser Ottesen.

– Flere av disse smittebærerne er på vei videre nordover, og den nyinnvandrede asiatiske tiger­myggen vil selv med dagens ­klima bli vanlig i vestlige deler av Europa. Norge er i dag for kaldt for denne myggen, men vi vil nok se den her også på et tidspunkt, sier han.

Behandling og forebygging

Verdens helseorganisasjon (WHO) hadde bestemt at ­Verdens helse­dag, den 7. april, skulle sette fokus på vektorbårne sykdommer i år. Ifølge organisasjonen er nemlig 17 prosent av alle verdens infeksjons­sykdommer vektorbårne, og disse forårsaker over en million dødsfall årlig på verdensbasis. Og med klimaendringene vil antallet mennesker i risikosonene øke.

– Det finnes dessverre ikke så mange effektive medisiner mot mange av disse sykdommene, men man kan vaksinere seg mot flere av dem. Antibiotika fungerer for eksempel mot bakteriesykdommer som borreliose, men mot virus har vi stort sett bare lindrende ­preparater, forteller Preben Ottesen.

Flere vektorbårne sykdommer kan man imidlertid forebygge ved å beskytte seg mot de aktuelle smittebærerne.

– Bruk myggnett og insektspray for å hindre myggstikk og fluebitt, og dekk til kroppen om du for eksempel går tur i flått-terreng, oppfordrer Ottesen.

– Dette er den enkleste måten å hindre smitte på.

Biologisk ­vektor

• Ordet vektor kommer av det latinske «vector», som betyr bærer. 

• En biologisk vektor er en fysisk organisme, for eksempel et insekt, som forårsaker spredning av såkalte patogener – sykdomsfremkallende mikroorganismer.

• En biologisk vektor vil ikke nødvendigvis bli infisert av smitten selv.

• Også mennesker kan være biologiske vektorer. Man kan for eksempel bære viruset som fremskaffer munn- og klovsyke uten å bli infisert selv.

Kilder: SNL, WHO


Fakta om vektor­båren smitte

• 17 prosent av alle verdens infeksjonssykdommer er vektorbårne sykdommer.

• Vektorbårne sykdommer forårsaker over 1 million dødsfall årlig.

• Mer enn 2,5 milliarder mennesker, i over hundre land, risikerer for eksempel å få denguefeber.

• Malaria forårsaker globalt mer enn 600.000 dødsfall årlig, og de fleste rammer barn under fem år.

Kilde: WHO


Vektorbårne sykdommer

• Dengue, eller denguefeber: Virussykdom som blant annet gir høy feber, sterke smerter og kraftig hodepine. Kan føre til alvorlige og dødelige komplikasjoner. Vektoren er mygg.

• Chagas sykdom: Parasittsykdom som medfører infeksjon i nervesystemet, fordøyelsen og muskelceller i hjertet. Dødeligheten er på cirka 10 prosent. Blodsugende teger er vektor.

• Chikungunya: Virussykdom som gir feber, hodepine, ledd- og muskelsmerter. Gravide eller personer med nedsatt immunforsvar eller kroniske sykdommer kan få lunge- og hjertesvikt og infeksjon i sentralnervesystemet. Vektor er vanligvis asiatisk tigermygg.

• Krim-Kongofeber: Flåttbåren virussykdom som gir feber, muskelsmerter, ­hodepine/svimmelhet, magesmerter, psykiske reaksjoner og blødninger under huden og fra kroppens ulike åpninger. Dødeligheten er på 20-30 prosent.

• Afrikansk sovesyke: Alvorlig betennelse i hjernen og hjernehinnene. Sykdommen utvikles langsomt, og uten korrekt behandling er den ofte dødelig. Smitter via tsetsefluer.

• Leishmaniasis: Systemisk sykdom med feber, forstørret milt og lever, glandelsvulst, avmagring, diaré, anemi og sårdannelser i huden. Smitter via sandfluer.

• Lymes sykdom/Borreliose: Infeksjonssykdom som gir hudforandringer, ledd­plager og nevrologiske manifestasjoner. Sykdommen overføres ved flåttbitt.

• Malaria: Infeksjonssykdom med vedvarende feber, som kan følges av oppkast, slapphet, hodepine og tretthet. Vektoren er mygg.

• Gul feber: Sykdommen overføres ved myggstikk og forårsaker alvorlig lever­betennelse, med gulsott og mulige indre blødninger. Sykdommen har høy dødelighet.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no