ANNONSE

MOTOR

Hangler med tilhenger

Tekst: Dag Øyvind Olsen

Foto: Hallgeir Raknerud, KNA


Publisert: 24.05.2014

STABLET LAST: Folk stabler mye rart på tilhengeren.

Mange bilførere debuterer med tilhenger på våren og forsommeren. Det går ofte skeis.

 

Vår og forsommer er høysesong for kjøring med tilhenger på bilen, med opp-
rydninger i hus, hytte og hage 
eller bytte av bolig.

– Slik kjøring er de færreste av oss opplært til. Folk har problemer både med å manøvrere 
hengeren og å laste den riktig, sier konsulent Leif N. Olsen i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

Mange synes det er flaut når de ikke klarer å rygge med tilhengeren. Direkte farlig blir det når lasten ikke er forsvarlig 
sikret.

Det har vært flere alvorlige ulykker, også dødsulykker, på grunn av last på tilhenger som har kommet i bevegelse. Kjører man med tilhenger, skal man kunne bråstoppe uten at lasten beveger seg.

 

Bruk festeremmer

– Det viktigste er at man bruker remmer og jekker på tilhengeren for å feste lasten skikkelig, slik at lasten ikke kan komme i bevegelse. Løsmasse må tildekkes, og last skal heller ikke stikke ut til sidene, sier Leif N. Olsen.

Last som stikker mer enn en meter ut bak hengeren skal 
merkes, på dagtid med en godt synlig fille eller lignende, og i mørket med rødt lys.

Blir tyngdepunktet på til-
hengeren for høyt, kan man 
risikere at tilhengeren velter. Det har også skjedd med campingvogner, ifølge KNA.

– Verken tilhenger eller 
campingvogn kjører i samme spor som bilen, og på dårlig føre kan man lett få sleng på til-
hengeren. Derfor skal man være spesielt aktsom når det er glatt.

Riktig vekt på hengerfestet er også viktig for at kjøreegen-
skapene ikke skal bli dårligere.

– For lite vekt mot festekula er like uheldig som for mye vekt. Men det er bedre med en litt forlastet henger enn en baklastet. Høyeste tillatte kuletrykk finner man i vognkortet.

Høyden på billysene kan også påvirkes av kuletrykket, og derfor kan det være nødvendig å justere lysene.

 

Øv utenfor vei!

Å rygge med tilhenger krever øving, og Leif N. Olsen anbefaler å trene utenfor vei.

– Mange synes det går greit å kjøre med tilhenger så lenge de kjører fremover, men rygging og lukeparkering krever både øvelse og trening.

Ifølge førerkortforskriften er det begrensninger for hvor stor og tung tilhenger man kan kjøre med når man har et vanlig førerkort.

Hovedregelen er at man må ta en tilhengerprøve dersom totalvekt av bil med last og tilhenger med last overstiger 3500 kilo. Dette kalles campingvogn-
regelen.

– Mange biler er i dag så store at campinghenger og heste-
henger ikke er lov å trekke med klasse B-førerkort i det hele tatt.

Hva som er maksimal tillatt hengervekt for bilen fremgår av vognkortet, og vognkortet for hengeren begrenser hva som kan kjøres på hengeren. Begge deler må sjekkes før man legger i vei.

– Ta også en titt på dekkene. Har de blitt gamle og sprø etter å ha stått ute i vær og vind i mange år, kan de lett punktere, sier Leif N. Olsen i KNA.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no