ANNONSE

HUS & HAGE

Rom for bil

Tekst: Siri Marte KværnesPublisert: 24.05.2014

DOBBEL: Øystein Trulsen og Kari Haug Trulsens garasje er så ny at den ennå ikke er malt. I løpet av våren får den samme farge som huset. (FOTO: Audun Braastad / NTB scanpix) 


Is på frontruta og snø på panseret. Etter en norsk vinter drømmer mange om et hus til bilen.

Ved det nybygde huset i Hole i Buskerud står en enda nyere garasje. Huseier Øystein Trulsen trykker på knappen som får den doble garasjeporten til å åpne seg.

– Mens huset ble bygd, bodde vi i leilighet med uteparkering. Du skal ikke parkere ute så lenge før du ønsker deg en garasje. Og vi trengte uansett en bod til ­sykler, ski, trillebår og annet utstyr, sier han.

Snart svinger kona Kari Haug Trulsen inn den åpne porten med familiens andre bil. ­Garasjen kom i elementer, dels som et bygge­sett, og ble bygget av ­Trulsen i løpet av noen arbeid­somme uker før jul.

– Det krevde mye egen­innsats, men jeg synes det ble ålreit, forteller Trulsen, som ikke var ukjent med selv­bygging fra før.

Han innrømmer likevel å ha sendt noen lange blikk i retning nabogarasjen. Den ble reist av proffer på et par dager.

Ulike forventninger

Behovet for en garasje henger sammen med hvor man er i livet, forteller salgsdirektør og megler Karsten Onsrud i Krogsveen. Unge mennesker ønsker ofte å bo sentralt, men har sjeldnere bil. Den som flytter fra en liten sentrumsleilighet til et rekkehus mindre sentralt, er kanskje fornøyd bare det finnes en parkerings­plass.

– Men flytter du til en ene­bolig, forventer du at den har garasje. Manglende garasje trekker ned. Men det trekker mer ned hvis det heller ikke er mulighet for å bygge garasje, sier han.

En garasje trenger ikke være en spesielt stor investering, ­mener kategorisjef Pål ­Erichsen i byggvare­selskapet ­Optimera, som står bak garasjene fra ­Montér.

– Mange garasjer kommer i ­elementer, som ferdig­produserte vegger og tak fra fabrikken. ­Kjøper du garasje som såkalt byggesett, får du materialer fra varehuset, men må kappe og bygge etter tegninger. Er du litt handy, kan du gjøre mye selv, sier Erichsen.

Familien Trulsens Montér­garasje kostet omkring 200.000 kroner, alt inkludert. Optimera ønsket å sjekke verdien på bygningen, og en uavhengig takstmann konkluderte i januar med at garasjens tekniske verdi er 340.000 kroner.

– Mye av gevinsten ligger nok i egeninnsatsen. Hvis vi får det igjen ved et salg, tar vi det med som en bonus, sier Trulsen.

Frognersalg

Hva markedet i realitet er villig til å betale for en garasje, vil svinge fra område til område.

– Mye handler om tilbud og etterspørsel. En garasje får høyest markedsverdi i et presset by­område. På Frogner i Oslo har en garasjeplass alene blitt solgt for 1 million kroner, forteller John Theodorsen, avdelings­sjef i ­EiendomsMegler 1s boligsalgskonsept Signatur.

I områder med stor garasjetetthet kan du derimot ikke ­regne med å håve inn store summer på salg eller utleie av en garasje du ikke trenger selv.

Onsrud i Krogsveen har ­aldri opplevd at noen har bygget ­garasje kun for å gjøre et bedre boligsalg. Det er heller ikke gitt at garasjebygging gir avkastning ved salg, mener han.

– Jeg har opplevd å selge rekkehus der prisen ikke har blitt påvirket av om det har vært ­garasje eller ikke. Hvis interessenten ikke trenger garasje, kan det være mulig å selge den ­separat, sier Onsrud.

Flerbruksrom

Den som oppgraderer bil­parken, kan oppleve at garasjen blir «trangere». Og ofte er det mer enn kjøretøyet som skal få plass.

– Garasjen brukes som smøre­bod og til oppbevaring av utstyr. Den har blitt et flerbruksrom, sier Theodorsen i Eiendoms­Megler 1.

I nyere byggefelt dukker garasjene ofte opp ganske kjapt etter at boligene er bygget, forteller Linn Kongevold Igland i Norges Garasjen.

– De fleste ønsker en garasje til to biler. Da bygger de så stort som mulig innenfor utnyttelses­graden på tomten. De fleste prøver å bygge inntil 50 kvadratmeter, sier Igland.

– Men i mange områder er tomtekostnadene veldig høye. Og små tomter gjør at garasjestørrelsen presses ned, sier Erichsen i Optimera.

Hos Optimera er det frem­deles garasjer i tradisjonell bygge­stil som selger best.

– Men vi ser en trend mot et mer minimalistisk uttrykk, med flate tak og rette linjer, sier han.

Krav til bygging

Garasjebygging reguleres av plan- og bygningsloven med for­skrifter. I tillegg har kommunene reguleringsplaner som kan påvirke størrelser, høyder, avstander og det visuelle (f.eks. takvinkel). Husk å sjekke i reguleringsplanen hvor stor del av tomten som kan bebygges (utnyttelsesgrad), og hvordan dette skal beregnes. 


Under 15 kvadratmeter (uten krav til søknad)

Generelt: Bygningen må stå 4 meter fra nabogrensa (med ­mindre naboen gjennom en skriftlig avtale samtykker til at du kan ­plassere den nærmere). Mønehøyde må ikke overstige 3 meter. Er alle punktene ivaretatt, trenger man ikke å søke om å sette opp slike bygg.


Under 50 kvadratmeter (1 et.)

Generelt: Garasjen kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensa – hvis naboen ikke protesterer. Minste avstand til nabobygg er 2 meter. Det er ikke krav om avstand til egen bolig, men det bør være en praktisk passasje mellom byggene. Sjekk avstand mot veier med kommunen. Du kan som privatperson søke om denne typen garasje.


50-70 kvadratmeter (1 et.)

Generelt: Har strengere brannkrav og må plasseres 4 meter fra nabogrensa og 8 meter fra andre bygninger. Du kan som privatperson søke om denne typen garasje.


Over 70 kvadratmeter (1 et.)

Som privatperson kan du ikke søke om å bygge garasje av denne størrelsen. Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av planlagt byggetiltak må gjøres av et foretak med ansvarsrett.


(Kilde: Norges Garasjen / Garasjer.no)


Hva er garasjen verdt?

At garasjer er dyrest i sentrum av de store byene, henger sammen med plassmangel og få muligheter for gratis gate­parkering, sier Roger Andersen, takstmann og medlem av Norges Takseringsforbund.

– Det er stor forskjell på «by og land», men det er variasjon i garasjepriser også i mindre byer. Det er de samme markeds­forholdene som vektlegges ved verdiberegninger i takseringssammenheng: plassmangel og få avgiftsfrie parkeringsplasser på offentlig grunn, sier Andersen. 

Prisvariasjonene på garasjeplass gjør det ekstra krevende å sette riktig markedsverdi på en bolig med garasje sammenlignet med en bolig uten garasje. Takstmannens lokalkunnskap er svært viktig, understreker Andersen. Han forteller at i sentrumsboliger blir prisen mer påvirket av faktorer som etasje, heis og balkong/veranda enn en garasjeplass.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no