ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Færre blir blinde

Tekst: Merethe Kvam

Foto: ColourboxPublisert: 10.05.2014

Langt færre blir blinde eller svaksynte nå enn tidligere viser ny forsking.

Langt færre blir blinde eller sterkt synshemmet i dag enn for 20 år siden, men den store økningen av diabetes bringer nye utfordringer for øyehelsen.

Dette ifølge en oversiktsstudie som ble forhånds­publisert på nett i British Journal of ­Ophthalmology i mars 20141. Forskerne har gått gjennom 243 studier som har blitt utført i 190 land, i perioden 1990 til 2010.

Makuladegenerasjon tar over som ledende årsak

Andelen blindhet og moderat til sterk synssvekkelse har falt dramatisk i løpet at de siste tiårene, særlig i de rikeste landene. Blindhet i europeiske land med høy inntekt ble i perioden 1990-2010 redusert med 50 prosent, og på verdensbasis ble blindhet redusert med 37 prosent. Moderat til alvorlig synssvekkelse ble i samme periode redusert med 37 prosent i høyinntektsland i Europa, og med 27 prosent på verdens­basis. Disse tallene reflekterer både ulik bruk av og tilgang til hjelp med synsproblemer, men samtidig har vi også fått en ­høyere forventet leve­alder.

I løpet av denne 20-års ­perioden har makulade­generasjon erstattet grå stær (katarakt) som den vanligste årsaken til blindhet i land med høy inntekt som ligger i Stillehavs-Asia, Australia, Vest-Europa og Nord-Amerika. I Øst- og Sentral- Europa er grå stær fortsatt den vanligste årsaken til blindhet.

Overser effektivt hjelpemiddel

Ukorrigerte brytningsfeil (nærsynthet, langsynthet) fulgt av grå stær, makuladegenerasjon, grønn stær (glaukom) og dia­betisk retinopati var de vanligste årsakene til moderat og alvorlig synssvekkelse i både 1990 og 2010.

Funnene viser altså at selv i de rikeste landene blir en av de mest effektive og rimelige alternativene til synstap oversett; briller.

Over 100 millioner vil få diabetisk retinopati

I fremtiden vil det økende antallet tilfeller med diabetes få en stor innvirkning på øyehelse på verdensbasis. Det er beregnet at over 100 millioner mennesker vil få diabetisk retinopati, og ­muligens vil 30 millioner være i fare for alvorlig synstruende netthinneforandringer (retinopati). Samtidig påvirkes også grå og grønn stær av diabetes. For å forebygge diabetisk retinopati er det avgjørende med gode strategier for screening av tilstanden, og at man får behandling i tide.

32.4 millioner er blinde

Grønn stær og diabetisk retinopati var den 4. og 5. mest vanlige årsaken til blindhet i alle om­råder både i 1990 og i 2010.

På verdensbasis er andelen blinde beregnet til å være 32.4 millioner mennesker, hvorav 60 prosent er kvinner. 191 millioner har moderat til alvorlig synssvekkelse, av disse er 57 prosent kvinner. Dette ifølge tall fra 2010.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no