ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Unødvendige pollenplager på jobben

Tekst: og foto: Rolf Magnus W. Sæther


Publisert: 10.05.2014

Pollenallergi: POLLEN PÅ PULTEN: Arbeidsdagen kan bli tung for ­allergikere, dersom pollenet slippes inn på kontoret.

Dårlig renhold og slurv med ventilasjonsanlegg fører til unødvendige allergiplager på mange arbeidsplasser, mener fagfolk.

Mer enn hver femte nordmann sliter med pollenallergi. For mange er kontoret en kjær­kommen pollenfri sone, fordi pollenstøvet filtreres bort i bedriftens klimaanlegg.

Men slik er det ikke i alle ­bedrifter.

– Vårt inntrykk er at det er mye dårlig vedlikehold av klima­anleggene i norske kontorbygg, sier fagsjef for renhold Stig ­Ronander i ISS.

Servicebedriften har ­tidligere renset lufteanlegg på flere ­norske arbeidsplasser.

– Rensefiltrene i ventilasjonsanleggene bør byttes ofte. I tillegg må luftkanalene renses og vedlikeholdes for å holde uønskede partikler ute. Svært mange slurver med dette, sier Ronander.

Å slippe pollen inn i kontorlokalene kan få negative konsekvenser også for bedriften. ­Allergikere får rennende øyne, de nyser og snufser. De er trøtte og uopplagte og får nedsatt konsentrasjon og innlæringsevne.

– Mange opplever at allergien går ut over arbeidet. For samfunnet koster allergi store summer hvert år i form av utgifter til legebesøk, medisin, økt syke­fravær og redusert arbeidskapasitet, sier seniorrådgiver Rose ­Lyngra i Norges Astma- og Allergi­forbund.

Renhold er viktig

Det er mulig å holde pollen ute fra kontorlokalene, men det ­krever innsats av arbeidsgiver og ansatte.

– Arbeidsgivere bør sørge for god solskjerming. Da slipper man å åpne dører og vinduer for å få ned temperaturen og dermed fylle kontoret med pollen, sier Lyngra.

Å åpne vinduene er en dårlig ide. Er man helt nødt til å lufte ut kontoret, bør man unngå den tiden på døgnet da pollen­utslippet er størst, fra morgenen til ut på ettermiddagen.

Noen allergikere kan ha hjelp av en luftrenser, men dette avhenger av at de sitter i cellekontor og ikke i landskap. Mesteparten av pollenet kommer inne gjennom vinduer, dører og ventilasjonskanaler.

– Pollenpartikler fester seg i tepper og grove tekstiler, samler seg på overflater som bord, gulv og på hyller og skap. Ved bevegelse blir det til svevestøv og disse kommer på øyeslim­hinnene eller pustes inn. Derfor er godt renhold viktig, sier Lyngra.

Det aller viktigste er å tørke støv på flater i nærheten av der de ansatte oppholder seg, mener fagsjef Stig Ronander i ISS.

– Arbeidsplassen skal være et fristed fra pollen. Dersom man har et godt ventilasjonsanlegg og sørger godt renhold, er det fullt mulig, sier han.

Tar med pollen inn

På veien fra senga til kontoret er sjansen stor for at du samler ­pollen på kropp og klær.

– 90 prosent av rusk og rask som kommer inn er det vi ­mennesker som tar med oss. Skyll ansiktet, vask hår og klær ofte, og tørk av skoene, anbefaler Ronander.

Om du vil sykle eller gå til jobben kan det være lurt å beskytte deg med en pollenmaske. Men velger du buss, tog eller bil er du mer skjermet mot pollen.

– Arbeidsgivere kan hjelpe til ved å stille parkeringsplass til ­rådighet, slik at de som sliter mest kan kjøre til jobb på dager med høy pollenspredning. De slipper dermed å være mye ute på vei til jobb, sier Rose Lyngra.

Astma- og Allergiforbundet ­råder allergikere til å følge med på pollenvarselet og begynne med allergimedisiner tidlig, minst en uke før forventet pollen­spredning.

Råd mot pollenallergi på kontoret:

• Ha et godt ventilasjonssystem

• Skift filtrene før og etter pollen­sesongen

• Sørg for godt og regelmessig renhold av personnære flater og teppegulv

• Hold vinduene lukket

• Sørg for god solavskjerming

• Bruk pollenmaske om du vil gå eller sykle til jobben

• Vask egne klær, hår og kropp ofte

• Ha ikke allergi­fremkallende blomster, bjerkeris og «­gåsunger» innendørs

• Luftrenser kan hjelpe på celle­kontorer

• Prøv hjemmekontor på fjellhytte eller andre pollenfrie områder


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no