ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

rus og psykisk sykdom 


Å være pårørende

Kilde: 2011 Norsk helseinformatikk 

Foto: Colourbox


Publisert: 10.05.2014

Som pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer, kan det være godt å finne likesinnede å dele tanker og erfaringer med. Mange lurer også på hvor de kan henvende seg for å få hjelp. Les mer om dette her.

Behov for råd

Som pårørende kan du ha behov for råd om hvordan du skal forholde deg til den som har et rusproblem eller psykisk sykdom. Det kan være lett å føle seg ensom og mange pasientorganisasjoner gir deg muligheten til å komme i kontakt med andre i samme situasjon eller de har telefon­tjenester der du kan være anonym og få råd/ snakke med andre som har opplevd noe av det samme som deg. Mange kan ha et sterkt ønske om å hjelpe den syke. Dette kan være vanskelig fordi den syke ikke alltid ønsker hjelp eller nekter å innse at han/ hun har et problem. Det kan også være at du som pårørende ser at den syke ikke får det beste tilbudet.

Anonym på nett

I denne artikkelen finner du en del kontaktinformasjon for deg som er pårørende. Du kan også benytte søkeordet "på­rørende" på NHI.no for flere treff. De har i likhet med mange andre helsenettsider et eget diskusjonsforum. Når du skal benytte diskusjons­forum på internett, anbefaler vi at du ikke bruker fullt navn og at du husker at all informasjon du legger ut på nett kan søkes opp av andre. Dette er særlig viktig å huske når du diskuterer utfordringer knyttet til en uvitende tredjeperson.

Hvem kan du snakke med?

Fastlegen vil være et naturlig sted å starte for å få hjelp. Leger har taushetsplikt og kan fungere som en samtalepartner. Fastlegen din bør ha oversikt over det lokale hjelpetilbudet og kan henvise videre til psykolog/ psykiater. For barn og ungdom, kan helsesøster være en god samarbeidspartner. Helse­søster har taushetsplikt og kan fungere som samtalepartner Helsesøster skal være et lavterskeltilbud og ha oversikt over det lokale hjelpetilbudet. I tillegg har de fleste kommuner egne tilbud til pårørende

En nær venn eller et familiemedlem

Dersom du er bekymret for noen du kjenner eller for et familiemedlem, kan en start være å snakke med noen du tør å betro deg til. Ofte blir det enklere å ta kontakt med pasientorganisasjoner eller det offentlige hjelpeapparatet dersom du først har klart å snakke med en person du kjenner godt om dine bekymringer.

Psykisk ­sykdom

Disse kan du få mer 

informasjon fra:

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse gir deg praktisk informasjon, blant annet om rettigheter og sam­arbeidspartnere. 

Mental helse, noe informasjon om det å være pårørende. 

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse. Organisa­sjonen ble stiftet i 1960 under navnet Mental Barnehjelp. 1996 skiftet organisa­sjonen navn til Organisasjonen 

Voksne for Barn. 


Rus

Disse kan du få mer 

informasjon fra:

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 

www.116111.no
Barn av rusmisbrukere 

www.barweb.no

AL-ANON SERVICEKONTOR – www.al-anon.no - organisasjon som samarbeider med 

anonyme alkoholikere som også har informasjon for 

pårørende, men ingen 

pårørendeorganisasjon

Røde Kors 

www.korspahalsen.no
Blå Kors har familieinformasjon og familiegrupper

Veiledningssenteret for på­rørende er et landsdekkende, uavhengig og livssynsnøytralt senter drevet av Norske Kvinners­ Sanitetsforening, 

Oslo fylke


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no