ANNONSE

KULTUR

Stavangers konsertliv 1843–2007

Tekst: Carsten FloPublisert: 10.05.2014

Bjørn Samuelsen (f.1937) er født og oppvokst på Kampen i Stavanger. Han måtte tidlig ut i arbeidslivet, og har bl.a. jobbet som kartotekfører, lagermedarbeider og sjømann. Han ble utdannet typograf, og læretiden hadde han hos Moes Aktietrykkeri, og var ansatt der fram til 1974. Han har også jobbet i Aftenbladet, Dreyer og i Norsik.

– Ideen til boken fikk jeg tidlig i ungdommen. Jeg hadde fått høre at Rachmaninoff hadde besøkt Stavanger i 1918, og tenkte da at når en slik gigant har vært her, måtte det også ha vært andre store musikere på besøk. Det ble bekreftet til gagns!

Den eneste måten å finne dette ut på, var å tråle gjennom alle avisene som har utkommet i ­Stavanger. Første gang jeg finner en konsert avertert i disse avisene, var i 1843. Da jeg ­avsluttet, ­hadde det tatt over 10 år, og jeg hadde da gjennomlest over 140 000 ­aviser, sier han.

Når det gjelder avisene, så er hovedkildene mikrofilmene som er tilgjengelige på biblioteket, og han kan ikke få skrytt nok av betjeningen der. For å få gjennomlest disse mikrofilmene, fikk han bruke lesemaskinene på Stats­arkivet i Stavanger.

Forskningen han har foretatt om Rachmaninoff i Skandinavia fra 1917-1930 har foregått på nesten samme måte, han har fått tilsendt mikrofilmer gjennom bibliotekene i Oslo, Bergen og København. Fra Sverige var det vanskeligere, og han måtte dra til Universitetet i Lund for å gå gjennom de svenske avisene.

– Drivkraften eller inspira­sjonen for å skrive denne ­boken, må jeg nok si kommer fra min store interesse for klassisk musikk. Jeg har vokst opp i en ­meget musikalsk familie, min far, Anton Samuelsen, var en drivende kraft i byens musikkliv, og var dirigent for en lang rekke kor og musikkorps gjennom 40 år. Min bror Arne var en ­meget talentfull pianist, og var den yngste musikklærer som er ut­eksaminert her i landet. Han holdt til sammen tre konserter her i byen, men piano­undervisning var hans hoved­gesjeft hele tiden, fortsetter han.

– Målgruppen min er først og fremst det kulturelle, musikk­interesserte publikummet her i regionen, men også andre steder i landet, på grunn av at de samme kunstnerne også har opptrådt i mange av de andre byene i Norge, avslutter han, og legger til at han håper boken kan være en inspirasjon for andre som ønsker å utforske Stavangers musikkliv.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no