ANNONSE

KULTUR

10 000 skal rydde strendene

Tekst: Ulf-Arvid Mejlænder


Publisert: 10.05.2014

Strandrydding 2014: MILJØDUGNAD: Det er økende oppslutning om den årlige strandryddingen i regi av Hold Norge Rent.

Tusenvis av frivillige deltar i helgens i strandrydding langs hele kysten. Engasjementet for å bekjempe marin forsøpling er økende.

– Oppslutningen om disse ­dugnadene blir større år for år. Denne gangen regner vi med at 400 lokale aksjoner vil bli gjennom­ført ved hjelp av 10 000 frivillige, sier aksjonsleder Mali Hole Skogen i Hold Norge Rent.

Allerede fredag er skoleklasser og bedrifter i sving i fjæra, mens den offisielle aksjonsdagen er lørdag 10. mai. En rekke steder vil også dykkere delta.

– Hensikten med det vi gjør er todelt. Dels handler det om å gjøre en forskjell alle de stedene det ryddes. Samtidig gjennomføres en viktig kartlegging og rapportering, for å få oppdatert kunnskap om miljøproblemet langs strendene og på sjøbunnen, sier Hole Skogen.

Hold Norge Rent er en nasjonal dugnad mot forsøpling, med deltakelse fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og ­bedrifter. Problemet med marin forsøpling antas å være økende.

Enda mer søppel

– I de siste ukene har vi fått en del rapporter om at det er enda mer søppel enn i fjor, og at det mange steder ser styggere ut.

Den norske strand­ryddingen er en del av en internasjonal dugnad med utspring i den ­amerikanske organisasjonen The Ocean Conservancy. Nær ti ­millioner mennesker fra mer enn 150 land har deltatt.

– Prosjektets styrke er kombi­nasjonen av praktisk innsats og dokumentasjon av tilstanden. Når vi får oversikt over hva ­søppelet består av, blir det også lettere å jobbe med å forbygge problemet, sier Cecilie Lind, ­miljø- og kvalitetsdirektør i gjenvinnings­bedriften Ragn-Sells.

Bedriften bidrar i flere av de regionale ryddeaksjonene og tilbyr containerservice der det er aktuelt.

– Marin forsøpling er et raskt økende problem i store deler av verden. Det kjenner ingen landegrenser og er en trussel mot livet på jorden. Derfor er det bra at de norske strandryddeaksjonene er forankret i et globalt prosjekt som stadig brer om seg, sier Lind.

Hele Europa med

Under fjorårets aksjon ble det ryddet norske strender til­svarende en strekning på nesten 30 mil. 116 000 kilo avfall ble samlet inn. Plast i alle varianter utgjorde en stor del av funnene. Også bygge­materialer, mat­emballasje, tau og isopor utgjorde tunge poster i ­resultatoversikten.

Det ble også gjennomført 34 dykkeraksjoner.

– Strandryddingen bidrar til å avdekke omfanget av en av vår tids virkelig store miljø­utfordringer. Derfor er vi svært glad for at vi i år for første gang er koordinert i hele Europa. 10. mai er fra nå av European Clean-Up Day, sier Mali Hole Skogen.

Tiltaket er støttet av Europakommisjonen og gjennomføres i regi av nasjonale organisasjoner i de fleste europeiske land.

– Dette er i ferd med å bli en virkelig folkebevegelse, der ­Norge har vært tidlig ute med å etablere en god tradisjon.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no