ANNONSE

ØKONOMI

Vi har 140 milliarder kroner 
plassert i fripoliser, men: 


Halvparten aner ikke om ­pensjonen vokser

Tekst: Maren Bækkelund Ellingsen

Foto:Yay


Publisert: 07.06.2014

Få fornøyde – Ved å sette sammen tilrette­lagte porteføljer som passer risikovilje og tids­perspektiv, kan vi få flere ­fornøyde fri­poliseiere, tror forbruker­økonom i Storebrand, Knut Dyre Haug. Foto: Varg Aamo


Er du fornøyd med avkastningen på pensjonssparingen din? Nesten annenhver nordmann har ingen peiling på hva de skal svare på spørsmålet. Nå kommer lovforslaget som skal vekke oss fra pensjonssøvnen.

Flere enn 800.000 nordmenn hadde fri­poliser ved utgangen av fjoråret. En fri­polise er pensjonsrettig­heter arbeidstakere i privat sektor tar med seg når de slutter i en jobb eller bytter pensjons­ordning på jobben.

Til sammen er det snakk om 140 milliarder kroner som er plassert i sparing hos ulike forsikrings­selskaper.

Få fornøyde

Hele 52 prosent av oss kjenner ikke til hvordan fripolisen sin forvaltes, kommer det fram i en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Storebrand.

– Fripoliser er en viktig del av alders­pensjonen til veldig mange, og da er det urovekkende at ikke flere kjenner til hvordan pensjonspengene forvaltes, sier forbruker­økonom Knut Dyre Haug i ­Storebrand.  

Bare 14 prosent av de spurte er fornøyde med avkastningen på fripolisene, viser undersøkelsen. I dag har fripoliser en årlig garanter­t minsterente, ofte på 3,7 prosent.

– Denne tryggheten er viktig for mange, men den koster en del i form av lav sannsynlighet for avkastning over minste­renten, forklarer Dyre Haug.

 

Velg risiko selv

Nå foreslår Banklovkommi­sjonen at fripoliser bør komme med investeringsvalg. Det betyr at hver enkelt fripoliseier selv skal bestemme hvor de vil plassere pensjons­sparingen sin. 

Forslaget ønskes velkommen av Øyvind Røst i Dine Penger.

– Før eller senere må for­brukerne bli betraktet som myndige som har rett til å forvalte fripolisen selv. De bør selv få velge hvilken risiko de vil ta, sier han.

Røst forklarer at tidsperspektivet er av­gjørende for investeringsvalgene.

– Er du ung, har gjeld og lang sparehorisont bør fripolisen plasseres i aksjer. Men forsikringsselskapene bør ikke tvinge unge til aksjesparing, sier han.

Samtidig råder han eldre uten gjeld og med kort horisont på pensjonssparingen til å plassere fripolisen sin mer forsiktig.

– Det viktigste er at folk er forskjellige og bør få velge selv, mener Røst. 

Knut Dyre Haug i Storebrand mener fripoliser med investerings­valg kan føre til høyere alderspensjon for mange.

– Å sette sammen sin porte­følje av mange spareformer, slik at den passer både din risikovilje og tiden du har igjen til pensjons­alder, kan føre til flere står lenger i arbeid og dermed på sikt få høyere pensjonsutbetaling, sier forbruker­økonomen.

 

Lavt utdannet, best orientert

Ifølge undersøkelsen er det særlig menn og høytlønnede som har mest kunnskap om egne fripoliser. Likevel sier nesten halvparten av de spurte med høyere utdannelse at de ikke aner hva slags avkastning de har, mens bare en av fire av de spurte uten utdannelse svarer det samme.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no