ANNONSE

ØKONOMI

Skatt­bare venne­tjenester

Tekst: Grethe BrandsøPublisert: 21.06.2014

GJENYTELSE: Hvis du avtaler med naboen din at han skal male huset ditt, som gjenytelse for at du klipper plenen hans, utløses skatteplikten. (FOTO: Skovdal/NTB scanpix)


Du kan gjerne gi en kompis gratishjelp, men får du en gjentjeneste må du kanskje betale skatt.

Skatteetatens regler skal gjøre det både enkelt og rimelig å få hjelp hjemme, i hagen eller på hytta. På visse vilkår slipper dessuten hjelperen din å betale skatt, og du går klar av arbeidsgiveravgift.

Gratisarbeid, eller dugnad, som venner utfører uten forventning eller avtale om en konkret motytelse, er ikke skattepliktig. Verken for den som har fordel av det som utføres eller for den som utfører arbeidet, opplyser seksjons­sjef i retts­avdelingen i Skattedirektoratet, Astrid ­Dugstad Tveter.

Når formålet og avtalen er ­bytte av tjenester, vil imidlertid begge parters arbeid likestilles med vederlag. Og verdien av ­dette vil derfor være skatte­pliktig, poengterer hun.

Det vil si at du kan klippe ­naboens plen hele sommeren uten at verdien på klippe­tjenesten skattlegges. Men hvis du avtaler med naboen at han skal male huset ditt som takk for pen plen utløses skatteplikten.

Hvis du mottar en ytelse og velger å la andre utføre en motytelse på dine vegne, utløser også dette skatteplikt. Ytelsen må verd­settes til markedsverdi, og ytelsene som utveksles kan dermed også verdsettes til ulike beløp, understreker Astrid Dugstad Tveter.

Hvit privatjobb

Avtaler du gjenytelser faller med andre ord vennetjenestene inn under «lønnsarbeid i hjemmet». Men holder du deg under ­Skatteetatens beløpsgrenser er også dette skattefritt. Gitt at du følger alle reglene.

En husstand kan betale opptil 6.000 kroner i året til én og samme privatperson som hjelper til i huset eller på hytta, uten at mottaker blir skattepliktig for beløpet. Og du kan årlig kjøpe forskjellige slike private oppdrag til en total verdi av 60.000 kroner per husstand, uten at det utløser plikt til å betale avgift til staten, forteller Rolf Lothe hos Skatte­betalerforeningen.

Er den samlede verdien på utbetalingene over 60.000 kroner, må du imidlertid betale arbeidsgiveravgift, opplyser han.

Ifølge Skatteetaten skal arbeidstakere som får betalt for oppdrag i så stort omfang at det kan anses som næringsvirksomhet, registrere seg som næringsdrivende og alle inntektene skal føres i regnskapet for næringsdriften. Mange like oppdrag hos forskjellige arbeidsgivere kan dessuten også vurderes som nærings­virksomhet.

Reglene om lønnsarbeid i hjemmet innebærer at kjøp fra næringsdrivende, og betaling av mer enn 6.000 kroner til samme person, utløser vanlig skatteplikt for mottaker, forklarer Lothe.

Enkelt papirarbeid

Kjøper du private tjenester, og overholder alle kunstens skatte­regler, må du uansett passe på at betalingen skjer korrekt. Skatte­etaten har laget en forenklet blankett som gjelder både for betaling av skattetrekk og som lønns- og trekkoppgave. Er beløpet på under 6.000 kroner er det ikke nødvendig å sende oppgjørsblankett til skatte­oppkreveren. Arbeidstaker må likevel ta vare på papirene, men hvor nøye ­disse reglene følges er uvisst. Ifølge Skattebetalerforeningens Rolf Lothe er imidlertid reglene klare:

Arbeidsgiver skal fylle ut oppgjørs­blanketten og sende den til skatteoppkreveren når ­beløpet er over 6.000 kroner. Du kan altså hjelpe naboen – gratis, men hvis du avtaler en gjenytelse, må du skatte av det dersom verdien er høyere enn fribeløpet på kr 6.000.

Skatteregler 

For å omfattes av reglene om lønnsarbeid i hjemmet, med ­skattefri lønn for mottaker og fritak for arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver, må disse kravene være oppfylt:

• Arbeidet skjer i tilknytning til ditt eget hjem eller fritids­eiendom, f.eks. renhold, hagestell, snømåking og arbeid på bygning, løsøre, hage og kjøretøy.

• Utbetalt lønn utgjør ikke mer enn 6.000 kroner i året per person.

• Samlet verdi av ytelsene du mottar i eget hjem er på under kr 60.000 kroner.

• Du betaler som privatperson – utgiften føres ikke på et firma.

• Du avtaler direkte med den som jobber for deg.

• Den som utfører jobben gjør ikke arbeidet som en del av egen virksomhet.

Kilde: Skattedirektoratet


Hjemlige eksempler 

Vanskelig å forstå skattereglene om lønnsarbeid i hjemmet? Her er et eksempel fra Skatteetaten:

• I løpet av et år pusser Kari og Ole Larsen opp huset sitt. De betaler en bekjent til sammen 40.000 kroner for å gjøre ­jobben. Utbetalingen (over 6.000 kroner) må innrapporteres ved å bruke forenklet oppgjørsblankett, og utbetalingen vil være skattepliktig for mottakeren på vanlig måte. 

• Samme sommer klipper naboens sønn gresset for familien ­Larsen. Han får 2.000 kroner for arbeidet. Dette beløpet (­under 6.000 kroner) er ikke skattepliktig.

• På høsten får Ole vondt i ryggen, og han orker ikke lenger å vaske gulvet. Herr og fru Larsen ansetter derfor Line Ruud til å gjøre vaskejobben. I løpet av høsten får hun 6.000 kroner for vaskingen. Da Ole blir frisk igjen i november, slutter hun og får utbetalt 612 kroner i feriepenger. Dette beløpet (til sammen 6.612 kroner) er over beløpsgrensen og dermed skattepliktig.

• Til sammen betaler Kari og Ole ut 48.612 kroner i lønn og feriepenger dette året. De er innenfor den samlede grensen på 60.000 kroner, og de bruker derfor den forenklede oppgjørsblanketten og slipper å betale arbeidsgiveravgift.

• Kari og Ole betaler også for barnepass. De har barn under 12 år og har betalt Knut Vang 2.000 kroner i måneden de første seks månedene i året for en fast ordning med barnepass. Medregnet feriepenger utgjør betalingen til Knut Vang 13.224 skattepliktige kroner. Selv om de samlede utbetalingene for familien Larsens husstand nå overstiger 60.000 kroner, er ­betalingene fritatt for arbeidsgiveravgift, fordi lønn for barnepass er fritatt for arbeidsgiveravgift.

Kilde: www.skatteetaten.no


Forenklet oppgjørsblankett

• Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere (RF-1049) kan du fylle ut og sende inn elektronisk til skattemyndighetene gjennom Altinn. 

• Blanketten og informasjon om elektronisk levering finner du her: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Oppgjorsblankett-for-private-arbeidsgivere/

• Dersom du ønsker å bruke papirblanketten, finner du denne hos skatteoppkreveren.

Kilde: www.skatteetaten.no


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no