ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Slag, men vet det ikke

Tekst: Berit Glittenberg

Foto: Colourbox

Kilde: Forskning.noPublisert: 21.06.2014

Mange i Norge rammes av slag, men vi trenger mer kunnskap om forvarslene og symptomene.

Det rammer nesten alle familier. Eller noen du kjenner. Men vi følger ikke godt nok med. Nær sju av ti som rammes av et drypp eller et mindre slag, klarer ikke å tolke symptomene, ifølge studie.

Overraskende nok hadde verken alder, kjønn, utdannelse eller sosio­økonomisk status noe å si for gjenkjennelsesevnen. Det var en gjennomgående mangel på bevisst­het rundt hvilke symptomer som kjennetegner et drypp og et mindre slag. Det sier forsker og lege Arvind ­Chandratheva ved University of Oxford.

Ringte ikke nødtelefon

Forskningsarbeidet ­omfatter 1.000 engelske pasienter, der 459 var blitt rammet av et drypp, mens 541 hadde opplevd et ­mindre slag. Snittalderen var 73 år. Én ting er at 68 prosent av drypp-pasientene og 69 prosent av de slagrammede i studien ikke visste årsaken til symptomene sine. Det viste seg også at 77 prosent av de som ble rammet, først dro til fastlegen, i stedet for å ringe medisinsk nødtelefon etter symptomene.

– Studien antyder en manglende bevissthet om at drypp utgjør en medisinsk «øyeblikkelig hjelp» situasjon, sier ­Chandratheva.

Økt slagrisiko etter drypp

Et drypp innnebærer at blodtilførselen til deler av hjernen blir midlertidig redusert. Det er snakk om en innsnevring av blodårer eller en liten propp. ­Risikoen for hjerneslag er betyde­lig høyere enn ellers etter et drypp. Eksperter råder folk som rammes av et drypp til raskt å bli undersøkt av spesialister, innen 24 timer. Majoriteten av pasientene i studien valgte da også å søke hjelp innefor dette tidsrommet, selv om mange ikke var klar over hva symptomene innebar. Nær en tredel lot det gå mer enn ett døgn.

Et forvarsel

Rundt 15 prosent av alle slag foranlediges av et drypp, som framstår som et tydelig forvarsel om at et større slag kan inntreffe. Et drypp og et mindre slagtilfelle behøver riktignok ikke forårsake permanente svekkelser/­skader, men å bli undersøkt raskt er svært viktig, for å forebygge ­risi­ko for store slag som nettopp kan gi ­permanente nevrologiske svekkelser.

En tidligere studie har pekt på at flere hundre slagtilfeller kan unngås årlig i England, hvis personer som rammes av drypp kommer seg raskt til spesialist. Mye tyder på at forholdene er like i Norge.

Mangel på bevissthet 
om symptomer

I både Norge og USA er slag den viktigste årsak til invaliditet i ­befolkningen, og tredje hyppigste dødsårsak. Personer helt ned i 20-årene kan rammes av slag, men det er svært uvanlig. Slag­rammede er oftest eldre per­soner, i tre av fire tilfeller er pasienten over 70 år.

Sannsynligheten for at drypp-pasienter ventet med å oppsøke lege, steg når de hadde normal talefunksjon og motoriske evner etter hendelsen, viser studien. Det samme gjaldt dersom symptomene ikke var langvarige, og når de merket ubehaget på en fredag, i helgen eller i en ferie.

God form hjelper

God fysisk form er blant de ­faktorer som bidrar til å redusere risikoen for slag. En studie fra 2007 antydet en halvering av risikoen for personer over 40 år som var godt trent. Samtidig ble personer i elendig form plassert i høyrisikogruppen med hensyn til å få slag.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no