ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Urter og legemidler

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 21.06.2014

Kombinasjonen av legemidler og urter eller urtetilskudd kan være farlig.

Brukt hver for seg kan både urter og medisin være til god hjelp ved større og mindre plager. Kombinerer du disse midlene, kan du oppleve å få en annen – og potensielt farlig/uheldig effekt.

Enkelte urte­medisiner/urtetilskudd kan gi en farlig eller plagsom påvirkning dersom det blandes med et legemiddel - som for eksempel en hjertemedisin. Stoffer i urtene­ kan påvirke virkestoffene i lege­midlet slik at virkningen blir sterkere eller svakere. Ifølge artikkelen­ «Farlige forbindelser», publisert i Gemini og på nett­sidene til Foreningen for Brystkreft­opererte (2008), har undersøkelser vist at 70 prosent av de som bruker urtetilskudd, ikke forteller dette til legen. Mange er dermed kanskje ikke klar over at visse urte­tilskudd og legemidler ikke skal kombineres, eller at de sammen kan øke risikoen for potensielt­ farlige reaksjoner.

Interaksjon ved blodfortynnende medisin

Urtetilskudd kan gi en kraftig effekt­ i kroppen, og det er kjent at interaksjoner kan oppstå blant annet ved bruk av ­medisiner som brukes til å behandle for eksempel høyt blodtrykk og hjertefeil. Ifølge den amerikanske­ Mayoklinikken vil åtte av de ti mest brukte urtetilskuddene føre til en interaksjon når det blir gitt sammen med det blodfortynnende legemidlet ­Warfarin. Rødrotsalvie (Dan shen), kinesisk kvann (Dong Quai), nattlys­olje, hvitløk, ginkgo, ginseng og johannes­urt, er bare noen av urtetilskuddene som kan påvirke ­Warfarin.

Reduserer effekten av andre legemidler

Bruker du hvitløkstilskudd samtidig som du bruker aspirin, klopidogrel og ­Warfarin, øker risikoen for blødning. Ginkgo sammen med aspirin eller ­Warfarin øker også risikoen for blødning. Bruker­ du ginseng samtidig som du ­bruker Warfarin, reduseres effekten av ­Warfarin. Bruker du hagtorn samtidig som du ­bruker betablokkere, øker blodtrykket og hjertefrekvensen. Johannes­urt er mye brukt i Norge­, blant annet ved nedstemthet. Nyere studier tyder på at denne urten kan være like virksom som konvensjonelle antidepressiva. Den gir lite bivirkninger, men kan påvirke andre legemidler på grunn av interaksjon. Johannes­urt kan redusere effekten av en rekke legemidler, blant annet cellegift, hjertemedisiner, hiv/aids-medisin, astmamedisin og p-piller - for å nevne noen. Brukt sammen med SSRI kan den gi plagsomme bivirkninger, derfor frarådes sambruk av disse. Det kan også føre til økt blødningsfare ved ­operasjoner.

Spinat og lakris

Dersom du bruker det blodfortynnende medikamentet Mare­van, har du sikkert også fått beskjed fra legen din om å sørge for et stabilt inntak av vitamin K. Et ­unormalt stort inntak av vitamin K kan føre til at blodet levrer seg fortere. ­Vitamin K finner vi særlig mye av i mørkegrønne grønnsaker som brokkoli, grønnkål, spinat og bladsalat. Dette er sunn mat - du skal altså ikke unngå det, men holde inntaket stabilt.

I kiosken finner du også produkter du bør være forsiktig med, og ikke bare for tennenes skyld: Spiser du mye ­lakris ­samtidig som du bruker warfarin, ­redu­seres warfarinnivået.

Snakk med legen

Ifølge forfatterne bak artikkelen «Farlige forbindelser» er det flere årsaker til at så mange som 70 prosent unnlater å fortelle legen sin at de bruker urtemedisin. ­Uansett grunn, kan det å unnlate å fortelle det, gi deg en økt risiko for alvorlige hendelser og plager, og rett og slett fordi medi­sinene ikke virker som de skal. Forfatterne bak artikkelen «Farlige forbindelser» understreker at vi fortsatt vet for lite om urte-toksititet­ og interaksjon med lege­midler. Men ved å snakke med legen din, vil det være mulig å unngå kombinasjoner som vi vet kan være uheldig for deg.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no