ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Ønsker du et liv uten briller?

Tekst: Svein Kåre Edland 

Foto: Susan Jane McLinden


Publisert: 18.01.2014

Dr Med Kjell Gunnar Gundersen hos Privatsyklehuset Haugesund 
er klar til å ta imot flere kunder som ønsker hjelp til å få et bedre syn.


Fakta:

Privat­sykehuset Haugesund

Hva: 

Offentlig godkjent sykehus


Hvor:

Privatsykehuset Haugesund AS, 

Haraldsgt. 139 (inngang Sørhauggt.)

5527 Haugesund. 

Telon direkte øyeavd. 52 70 39 10


Øyelegene AS, 

Østervåg 26-28, 

4006 Stavanger, 

tel 477 75 020 


Aktuell med: 

Tilbyr ulike øyebehandlinger og regnes som en av Nordens ledende klinikker


Kontakt:

oye@privatsykehuset.no

Telefon direkte øyeavd. 52 70 39 10


Web:

www.privatsykehuset.no

www.oyelegene.as

Hvordan står det til med 
synet ditt? Er det snart på tide at du tar en sjekk hos en av de ledende spesialistene i Norden? Alle rammes av et dårligere syn på ett eller annet tidspunkt. Heldigvis finnes det gode løsninger for nesten alle.

– Vi er det ledende behandlingssted i Norge for flere ulike øye­operasjoner og behandlinger, sier Dr Med Kjell Gunnar Gundersen hos Privatsykehuset Haugesund.

– Hvert år utfører vi ca 2500 øye­operasjoner, og pasientene kommer fra hele landet. Det kan være operasjon for grå stær, ­korreksjon for alderslangsynhet, laserbehandling av mindre synsfeil og ICL-korreksjon av store synsfeil. Klinikken vår er inter­nasjonalt anerkjent. I løpet av 2014 vil vi passere 3000 implanterte ­linser for alderslangsynthet. Dette plasserer oss i Europeisk «elite­divisjon» Vi driver med utstrakt forskning, og publiserer jevnlig artikler og forskningsresultater i ledende tidsskrifter og på kongresser i hele verden. I løpet av 2013 og 2014 vil vi investere mer enn 10 millioner kroner i nytt og avansert medisinsk teknisk utstyr innen øyekirurgi. Vi er svært stolte av at våre resultater har vakt internasjonal oppmerksomhet, og at vi jevnlig har internasjonale hospitanter på besøk. Det sier noe om vår kompetanse og kvalitet, og sikrer våre kunder topp behandling når synet må korrigeres.

Aldersrelatert langsynthet

Alle mennesker får en alders­relatert synsforandring før ­eller senere i livet. Våre øyne blir helt enkelt eldre og mister sin ­elastisitet. Det er vanlig at det skjer mellom 45 -55 år. ­Resul­tatet er at du får problemer med å se klart på nært hold, mens synet er ­uendret på langt hold. Når øyet ditt er fullt fungerende, justerer det selv brytningen av lys fra både lang og nær avstand. Men med stig­ende alder blir den myke øyelinsen i øyet ­hardere og mindre elastisk, samtidig som de indre øye-musklene blir mindre smi­dige. Det medfører at øyet får større problemer med å se ­objekter på nært hold. Lys­strålene brytes slik at de treffer bak netthinnen, i stedet for rett på netthinnen og dermed ser du tåkete.

Synsopplevelsen er lik den som for langsynte, men årsaken er en helt annen. Du får pro­blemer med å se tydelig på nært hold, mens du fortsatt ser bra på langt hold. Du merker kanskje at du må holde avisen litt ­lenger unna, eller må flytte data­skjermen ­lenger unna for å se skarpt. Typiske symptomer kan være uklart syn, tretthet, sliten i ­øynene, og hodepine.

Ny teknologi gjør det nå ­mulig å lage en linse som gir deg godt syn både på avstand og til lesing.

– Vi behandler ikke alders­langsynthet med laser. Vi benytter en behandling hvor dine gamle stive linser byttes ut med en kunstig linse. Dette gir godt syn både på avstand og nær. Man bruker samme velprøvde og trygge operasjonsteknikk som ved en vanlig grå stær-operasjon.

Er du nærsynt?

Nærsynthet vil si at bildet som du ser blir skarpt og tydelig på nært hold, men uklart og dårlig på lengre avstand. Tall fra Norge viser at minst 35 % er nærsynte. For at man skal se et bilde klart, er vi avhengig av at bildet brytes korrekt gjennom linsen og treffer nøyaktig på netthinnen. Netthinnen er den bakre delen av øyeeplet hvor bildet som vi ser, blir oppfattet og sendt videre til hjernen. Hos nærsynte vil dette bildet være skarpt i et punkt ­eller i en flate foran netthinnen, og resultatet blir da et uklart bilde. Forklaringen på tilstanden er ­enten et for langt øye eller at ­bildet brytes for mye i linsen.

– Laserbehandling av nærsynthet reduserer hornhinnens krumming slik at brytningspunktet blir optimalt. Resultatet er et skarpt syn. Nærsynthet opptil - 6 kan hos oss korrigeres med laser. Større avvik vil som regel kreve en annen teknikk. Denne kalles ICL og vi legger da en ny linse inn i øyet som nøytraliserer den kraftige nærsyntheten. Hvilken metode som passer best for deg og din synsfeil avgjøres av våre spesialister.

Er du langsynt?

Har du problemer med å se klart på nært hold? Da er du sannsynligvis langsynt. En veldig vanlig synsfeil som iblant forveksles med alderslangsynthet, men som har helt andre årsaker. Langsynthet skyldes som regel at øyeeplet ditt er for kort. Lys­strålene brytes slik at de får sin fokus bak netthinnen i stedet for på den, og bildet blir tåkete. Langsynthet kan i visse tilfeller også komme fordi din hornhinne eller øye­linse ikke er tilstrekkelig krum. Tegn på langsynthet er at du har pro­blemer med å se klart på nært hold. Men mange vet ikke at de er langsynte, siden de helt ubevisst justerer linsen for å se skarpt. Denne justeringen blir derimot mer anstrengende jo ­eldre du blir, du får ofte hodepine, vondt i øynene og i visse tilfeller rennende og trette øyne. Privatsykehuset Haugesund har valgt å unngå laserbehandling for langsynthet på grunn av for upresist resultat på lengre sikt.

– Vi oppnår langt bedre presisjon og ikke minst stabilitet med andre behandlingsmetoder som ICL.

Skjeve hornhinner

Når du ser uklart både på lange og korte avstander har du mest sannsynlig skjeve hornhinner også kalt astigmatisme. Mange med astigmatisme opplever dobbelt­syn og plages med hodepine når de anstrenger øynene ­eller ved sterk sol. ­Astigmatisme ser man ofte i sammenheng med at man er enten nær- ­eller langsynt. Hornhinnen har ulik brytningskraft i ulike ­retninger. Laser­behandling av ­astigmatisme endrer hornhinnen slik at de ­ulike brytningspunktene på hornhinnen igjen blir ­optimale. Når lysstrålene igjen treffer hornhinnen optimalt får man et skarpt syn.

– Astigmatisme behandles hos oss enten med laser eller ICL. Hvilken metode som passer best for deg og din synsfeil avgjøres av våre spesialister.

Hvilken behandling 
passer best for deg?

– Øyene er svært viktige for oss alle, og det finnes ulike behandlingsmåter sier spesialisten i Haugesund.

– Endelig valg av operasjonsteknikk kan først bestemmes ­etter en grundig forundersøkelse som tar 1 til 1,5 timer. Det beste er om du bestiller en konsultasjon direkte hos oss ved Privatsykehuset Haugesund, eller ved vår samarbeidende klinikk i ­Stavanger, Øyelegene AS.

– Testene som inngår i en slik forundersøkelse om­fatter måling av eksakt synsstyrke og kart­legging av hornhinne­topografien. Det gjennomføres måling og analyse av tårestatus og pupille­størrelse. Vi kart­legger øyets ­abberrometri, måler hornhinnens tykkelse og måler øyets akse­lengde. Under­søkelsen avsluttes med en grundig ­samtale hos øyelegen. Dette er det beste tidspunktet for pasienten til å stille spørsmål om den fore­stående behandlingen. For­undersøkelsen utføres alltid av det samme fagteamet ­bestående av den øyelegen og optikeren som utfører operasjonen. Dette er viktig for å skape trygghet rundt operasjonen og forhindre at viktig informasjon går tapt.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no