ANNONSE

Kunstens verden

Ekspresjonismen

Tekst: Rolf Schreiner


Publisert: 18.01.2014

Døden i sykeværelset. Edvard Munch, 1893


Ekspresjonisme betegner en kunst­retning og en uttrykksform med opprinnelse i Tyskland og Frankrike, og har preget de ­fleste kunstneriske disipliner som billedkunst, litteratur, ­musikk, teater, film og ­arkitektur. At et kunstverk er ekspresjon­istisk betyr gjerne at verket ­uttrykker kunstnerens indre følelser, ­gjennom en ­subjektiv og forvridd fremstilling av den ytre verden. Uttrykket i ekspresjonistisk billed­kunst er ofte kantete, ­nervøst og voldsomt.

Som en egen kunstnerisk retning assosieres ­ekspresjonisme først og fremst med Tyskland i årene mellom ca. 1900 og 1940. Kunstnergrupper som Die Brücke og Der Blaue Reiter blir ansett som de mest fremstående representantene for den tyske ­ekspresjonismen.

Gi uttrykk for følelser og tanker

Ordet ekspresjonisme kommer fra det engelske «to express» som betyr å uttrykke. Det var nettopp dette ekspresjonistene ville gjøre; vise hvordan de følte og oppfattet seg selv og verden rundt seg. De kunne gjerne overdrive og fordreie formene for å understreke dette. For første gang i kunsthistorien kunne man finne en knall rød himmel eller et gult vann: Det var slik kunst­neren følte det i sitt møte med naturen da han malte ­bildet. Strøkene var røffe, motivet abstrahert. ­Ekspresjonismen lever i beste velgående i dag, og ­karakteriseres med energi, sterke farger, kraftige spor etter kunstneren og et pågående, nesten ­aggressivt uttrykk.

Fra inntrykk til ekte opplevelse

De fleste ismer er motreaksjoner til tidligere ismer. Ekspresjonismen var en slags motreaksjon til den forløpende impresjonismen. I stedet for å male umiddel­bare inntrykk av naturen, ville kunstnerne heller male tolkninger av naturen på en psykologisk måte. Fotografiet tok seg av den reelle avbildningen, kunstnerne ville derfor heller konsentrere seg om opp­levelsen av motivet med tanker, følelser og reaksjoner.

Bruk av unaturlige farger

Ekspresjonistene forenklet det de malte med sterke ­farger og grove penselstrøk. De gikk også enda mer bort fra en realistisk kunst ved at de ikke nødvendigvis brukte naturlige farger. Fargene de brukte skulle heller ha en symbolsk ­betydning, derfor er også ­ekspresjonistene kalt for symbolister. Ekspresjonistene malte ofte rene fargeflater som var skilt fra hverandre med konturlinjer. Noe de brukte mindre av var lys og skyggevirkninger.

Edvard Munch som pionér

Ekspresjonismen er en kunstretning som tar utgangspunkt i egne subjektive ­erfaringer, følelser og sinns­stemninger. Vår egen Edvard Munch var en foregangs­figur for ekspresjonismen, og han er den eneste norske kunstner som har hatt stor innflytelse på internasjonal kunst.

Ved bruk av symboler, farger, komposisjon og teknikk – og ved å ta utgangspunkt i egne personlige erfaringer – skapte Munch universelle uttrykk for ulike følelser som alle kan kjenne seg igjen i.

Blant de mest kjente ekspresjonistiske billed­kunstnere er:

• Edvard Munch • Vasilij Kandinskij 
• Franz Marc • Ernst Ludwig ­Kirchner • Rolf Nesch • Emil Nolde 
• Chaim Soutine

På slutten av 1800-tallet og inn i neste århundre dukket det opp 
flere stilretninger innenfor moderne kunst. Mange av disse ­eksisterte samtidig, og er vanskelig å skille fra hverandre.

Impresjonistene (1870 – 1900) brøt først og fremst med sin tids normer og regler for hvordan virkeligheten skulle avbildes. Kunstnerne søkte å gjengi øyeblikksstemninger i en vibrerende, fargefylt atmosfære med damp, dirrende sollys og tåke. For å få dette til måtte de stå ute og male. Viktige impresjonistiske malere – etter for­løperen Édouard ­Manet – var: Claude Monet • Pierre-Auguste Renoir • Edgar Degas • Camille Pissarro •Alfred Sisley • Berthe Morisot. 


Postimpresjonistene (1890–1910) videreførte og fornektet impresjonismens ideer. 

De fortsatte å bruke sterke og klare farger i avbildningen av naturen, men vektla 

i større grad følelser og personlig uttrykk i tilnærmingen. Viktige postimpresjonistiske malere var: Pierre Bonnard • Paul Cézanne • Paul Gauguin • Henri Rousseau • Georges Seurat • Henri de Toulouse-Lautrec • Vincent van Gogh.


Alle disse kunstnerne er tidligere presentert i Lokalavisen – bare gå inn på nettet.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no