ANNONSE

KULTUR

Himmelsk orden

Tekst: Grethe Brandsø


Publisert: 17.12.2013

HIERARKI: Bibelens engler er rangert etter funksjon og avstand til Gud. I dette bildet, av Francesco ­Botticini, sees de ni forskjellige engletypene – delt i tre nivåer, eller ordener, med tre klasser i hvert nivå. 
(FOTO: ­Wikimedia)


Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Men de daler ikke vilkårlig – visste du at de bevingede budbringerne var strengt rangert?

– Englene som daler i skjul julenatta, tilhører englehierarkiet, sier sogneadministrator i Vår Frue menighet i Ålesund, pater Ole Martin Stamnestrø.

– Og de er symboler på den sterke forbindelsen englene har med det jordiske i jule­høytiden. Det var jo i jula Maria fikk beskjed av en engel om at hun ­skulle føde Gud, utdyper han.

Jula er høytid for engler, og i Lukasevangeliet, som Jule­evangeliet er en del av, møter vi flere englegestalter – syngende engler, himmelske hærskarer og erkeengler.

– Alle engler er rene ånder som er skapt av Gud. Men det er en viss forskjell på dem, påpeker Stamnestrø.

Sendebudenes sortering

Ifølge Bibelen finnes det ni ­typer engler, og disse himmelske ­skapningene omtales gjerne som serafer, kjeruber, makter, fyrster, krefter, herredømmer, troner, ­erkeengler og verneengler.

Kristne tenkere var tidlig opptatt av å systematisere englene, og i senantikken plasserte man dem i et «himmelsk hierarki» – ­rangert etter deres funksjon og avstand fra Gud. Noen av ­englene er plassert i Guds ­umiddelbare nærhet, mens ­andre beskytter paradiset, opprettholder orden i kosmos eller har ansvar for ­grensen mellom himmel og jord.

Rangordningen har mye til felles med gamle føydale makt­mønstre, og helt øverst i hier­arkiet, ved Guds trone, finner vi serafene. Nederst på rangstigen – nærmest menneskene – står verneenglene.

– I den katolske kirke har verne­englene en sentral plass. Vi ­tenker at alle mennesker har hver sin verne­engel, og denne passer på oss. Den verner oss fysisk, men er også åndelig støtte og veileder, forteller pater Ole ­Martin Stamnestrø.

Alle engler har dessuten som funksjon å prise Gud, og de ­fungerer som budbringere for de høyere makter. Det hebraiske ordet for engel, mal'akh, og det greske angelus, betyr nettopp «sendebud».

– Englene kan bringe bud ­direkte fra Gud til oss, eller vi kan – gjennom bønn – sende bud til Gud via englene, forteller Stamnestrø, og tilføyer:

– Og hvis Gud vil, kan englene vise seg for oss i åpenbaringer. Men hvordan vi ser dem, er det ingen fasit på.

Logisk med vinger

Guds kurerer har vært framstilt på ulikt vis opp gjennom historien, og særlig i middelalderen funderte man mye på englenes utseende og natur. Sende­budene kunne imidlertid tidlig fly – den første framstillingen av en ­bevinget engel er allerede fra 300-tallet.

– I kirkekunsten er det vanlig at alle engler i det himmelske hier­arkiet er framstilt med vinger. Og det er jo logisk ut ifra deres funksjon som sendebud fra ­himmelen, sier kunst­historiker og fagdirektør ved Universitetsmuseet i Bergen, Henrik von Achen.

– Ellers varierer englenes ­utseende. Erkeengelen Mikael framstilles for eksempel ofte i militær stil – som en kriger med skjold og spyd, og det skyldes hans tilknytning til Bibelens beretninger om dommedag og kampen mellom det gode og det onde, forteller von Achen.

Mens Mikael er endetidas ­engel, er erkeengelen Gabriel opphavets og bebudelsens ­engel. Det var han som fortalte Maria om Jesu komme, og han fram­stilles derfor gjerne med kappe, à la diakon, og med en liljestav i hånden – et symbol på bud­bringeren og Marias renhet.

– Gabriel er en hyppig gjenganger i kirkekunsten, og han er en avholdt engel i hierarkiet, sier Henrik von Achen.

– Det er jo han som forteller om begynnelsen på det hele!

Englenes rang


Første orden

• Serafer: Ordet betyr «de brennende», og disse englene ­utstråler et flammende lys. De beskrives dessuten som ånde­skapninger med seks vinger, med plass rundt Guds trone i himmelen, og har derfor en særlig høy stilling. Serafenes oppgave er å kunngjøre Guds hellighet i hele universet.

• Kjeruber: Disse karakteriseres som «kunnskap og kjærlig visdom». Kjerubene har menneskelignende trekk og et dobbelt sett med vinger. Etter syndefallet ble de satt til å vokte veien til Livets tre. Kjerubene har også høy rang. 

• Troner: Beskrives som «hjul utstyrt med vinger og øyne». ­Tronene har to vinger på hver side av kroppen, og lyden av disse er som «fossende vann». Tronenes hovedfunksjon er å være «Guds vogn», men de er også budbringere.


Andre orden

• Makter: Disse englene beskrives som «sanne herrer» som lever i frihet fra alt jordisk. Maktene har vide drakter av hvitt lin som rekker til anklene, eller forside kapper med gylne belter. De bærer gullstav i høyre hånd og Guds segl i venstre. Maktene mottar ordre fra serafer og kjeruber og er ansvarlige for orden i kosmos. 

• Krefter: Dette er personifiserte guddommelige egenskaper som mot og ydmykhet, som egenskapene dette videre til ­menneskene. Kreftene omtales som «De briljante» og «De skinnende», eller miraklenes, handlekraften og nådens engler, og involveres når mennesker sliter med troen. Kreftene opptrer vanligvis i grupper og har overoppsyn med himmelske vesener og været – inkludert snø, regn og vind. 

• Herredømmet: Disse englene regulerer intellektuelle og ­overnaturlige krefter, og de har en av de mest krevende og farefulle oppgavene blant englene; nemlig ansvaret for grensen mellom himmelen og jorden. Herredømmet hjelper ifølge ­tradisjonen mennesker som dør, til himmelen. 


Tredje orden

• Fyrstedømmet: Disse englene vokter over den dødelige ­verden og beskytter og veileder jordens nasjoner og byer, samt ­verdens ledere. Fyrstedømmets medlemmer sies å være kledd i soldatuniform med gullsnorer.

• Erkeengler: Erkeengel betyr «den øverste engel». Erkeenglene leder en hærskare av engler.

• Engler/verneengler: Englene tilhører den nederste rangen i den tredje ordenen i englehierarkiet, og er ansvarlige for å passe på jordiske forhold på mer direkte vis enn for ­eksempel ­Fyrstedømmet. Englene står nærmest mennesket og er i kontakt med synlige og jordiske ting, og de vokter over hjem og individuelle sjeler. Englene bærer med seg Guds ord til ­mennesket og virker som budbringere til Gud og høyere ­rangerte engler – og omvendt.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no