ANNONSE

Leserbrev

En unik skole for alle!

Carina Asheim, styremedlem Sandnes Unge Høyre

Publisert: 17.12.2013

Resultatene fra PISA-under­søkelsen viser at norske elever blir dårligere i matematikk. Vi ligger nesten et år bak ­Finland i matematikk, og vi scorer ­under gjennomsnittet på under­søkelsen. Dette er ikke godt nok! I følge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er Norge tilbake på et 2006-nivå. ­Norske elever scorer bedre på lesing enn før, men naturfag og spesielt ­matematikk er et problem.

Noen mener kanskje at ­problemet ligger i elevene, at elever er late og ikke gidder å jobbe nok med matematikk, men er dette virkelig det største problemet? Eller ligger noen av problemene faktisk hos lærerne og at elever ikke får en tilpasset nok undervisning? Alle elever er nemlig ikke like, derfor klarer heller ikke alle det samme.

Som en som selv sliter mye med matematikk, kjenner jeg at det ikke alltid er like lett å ­måtte følge med på det jeg ikke har noen forståelse for og etterpå bli vurdert i det. Hvertfall ikke når det blir brukt lite tid på hvert tema. Det fører til at en ikke får gjort seg ferdig forstått med et tema før det neste begynner. Nettopp av denne grunn burde undervisningen bli tilpasset hver enkelt elev. Slik at de som faktisk sliter i timene kan få mer hjelp til å forstå og få oppgaver som er tilpasset dem, slik at de faktisk får en god karakter på prøven og ikke bare karakterene 1 og 2.

Det er også mange elever som forstår matematikk veldig godt, disse må derimot følge med på undervisning som er for lett, noe som fører til at de sitter og kjeder seg i timen og ikke får nok ut­fordringer. Dersom disse ­elevene aldri får utfordringer tilpasset deres nivå kommer de ­heller ikke til å lære noe nytt av det, da vil mattetimen bli den ­såkalte ­«sovetimen».

Lærerne må også vise elevene at de bryr seg og at de ønsker eleven skal lykkes. En mister lett motivasjonen i faget hvis læreren ikke gir en innsats for å hjelpe eleven med å forstå, og det ­ender ofte med at eleven gir opp. ­Derfor burde lærerne se hver enkelt elev og under­visningen bør være tilpasset den enkelte. For hva er poenget med å gå på ­skolen, dersom du vet at du ­kommer til å sitte i et klasserom og se i veggen som følge av at du ikke forstår hva læreren snakker om? Hvis undervisningen blir ­indivuelt tilpasset og lærerne ­viser mer engasjement i hver elev, så blir kanskje resultatene for PISA-undersøkelsen bedre neste gang?


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no