ANNONSE

UTDANNING & JOBB

Når ungdommen din skal velge skole

Tekst: Svein Kåre Edland


Publisert: 03.12.2013

Harald Unneland Dyngen er en engasjert rektor som ønsker å skape resultater hos elevene ved Akademiet.


Fakta:

Akademiet
Hva:

Videregående skole og privatistskole med gode resultater


AKTUELL MED:

Informasjonsmøter vgs og 
oppstart privatistskolen


KONTAKT:

51 90 55 30, rektor 40 01 99 76


WEB:

www.akademiet.no

Det nærmer seg søknads­frist til videregående skoler. Mange foreldre og elever er usikre. Hvilken skole er den beste for akkurat min ungdom?

– Jeg har kø av lærere som vil jobbe for oss, sier rektor Harald Unneland Dyngen ved Akademiet i Sandnes.– Det er et godt tegn. Vi har flinke elever. Elever som vil noe. Vi gir dem heller ikke noen valg. Det gir gode 
resultater. Når vi har elever som vil noe, får vi lærere som vil noe. Alt henger sammen.

Kjennetegn for Akademiet

– Vi prøver å være litt annerledes enn de andre, sier rektor Harald Unneland Dyngen. – Hos oss stiller vi krav til eleven, og vi har tett kontakt med foreldrene. Vi legger mye vekt på å ha ro i klassene, og dermed sørge for godt 
læringsmiljø. Både lærere og elever trenger å motiveres til å yte litt ekstra. Skolen er bygd etter kunnskapsløftet, og her finnes ingen disiplinproblemer. Vi tilbyr også ekstraundervisning for elever på kveldstid, dersom de ønsker mer undervisning. Alle lærerne er på skolen hele dagen, og tilgjengelige for eleven utenom selve under-
visningstiden. Det er ganske unikt.

Gode lærere og trivsel

– For at du skal kunne sette dine drømmer ut i livet, jobber vi hele tiden for at skolene våre skal være best mulig. Vi har derfor to absolutte krav til våre lærere. De skal både være engasjerte og svært godt kvalifiserte. Er de ikke det, får de ikke jobb hos oss. Vi legger også stor vekt på elevenes trivsel på skolen. Vårt utgangspunkt er at god trivsel fører til god læring. Hvert semester evaluerer elevene den enkelte lærer. – Vi vil gjerne høre fra elevene hvor fornøyd de er med lærerens prestasjoner. Med maks på karakteren 6, fikk våre lærere gjennomsnittlig 5,4 i karakter fra våre elever. Det er vi svært godt fornøyd med.

Rektor inn i klasserommet

På alle vanlige videregående 
skoler deltar ikke rektoren i den ordinære undervisningen. 
Akademiet tenker annerledes. Rektor Harald Unneland 
Dyngen har fem faste undervisningstimer i uka, og han kan navnene på alle elevene. 
– Tidligere år har jeg undervist i historie og matematikk. I år har jeg fast fem timer praktisk matte på VG1, studiespesialisering, sier rektoren som har hovedfag i historie og mellomfag i matematikk. Han mener fordelene med å bruke deler av arbeidstida i 
klasserommet er mange: 
Rektor får førstehånds-kjennskap til ulike problemstillinger i skolen, og får god kontakt med elevene. Han blir mer synlig og vet bedre hva lærernes utfordringer går ut på.

Trives i klasserommet

– Som øverste pedagogiske 
leder er det viktig å vite hva som skjer i klasserommene. Jeg kan se hvor skoen trykker hos 
lærerne. Ved å undervise får jeg følge med på teknikken i klasserommet, sier Harald Unneland Dyngen. Regnestykkene med omforming av formler, som han skrev ned på Whiteboard-tavla i dagens mattetime, lagrer han på mac’en. Notatene legger han ut på læringsportalen It’s Learning, der elevene kan hente dem fram igjen senere. Og kanskje det beste av alt: – Jeg trives i klasserommet og får mye påfyll av å være med elevene, legger rektoren til.

Skole og foreldre

Ved Akademiet kan foreldrene følge med hvordan elevens 
resultater utvikler seg. Det er egen foreldrepålogging. Eleven skriver hver termin egenvurdering i alle fag. Hvilke karakterer de forventer og hvorfor. Lærerne gir en egen evaluering 2 ganger pr år, og disse blir brukt til oppfølgingssamtaler med eleven. Det er svært vanlig at foreldre tar kontakt med rektor, og skolen er opptatt av å ha en liten administrasjon med kort vei til lærer, elev og foreldre.

Tidlig søknadsfrist

– Søknadsfristen for opptak for neste skoleår er 1. mars, sier rektoren til Lokalavisen. 
– Det er en fordel med tidlig inntak. Da ­legges karakteren ved jul til grunn, og elevene får tidlig ­avklart om de kommer inn.

Meld deg på privatistskolen

Det er mulig å ta alle fag som privatist ved Akademiet. På privatist­skolen kommer alle inn, uavhengig av bakgrunn og karakterer. Vårens kurs starter i januar. Her kan du ta fag på dag eller kveld.

Informasjonsmøter

– For å gjøre det enklere for både elever og foreldre arrangerer vi informasjonsmøter onsdag 8. januar, torsdag 23. januar og onsdag 19. februar fra kl. 18.00-20.00 ved skolen. Torsdag 16. januar holder skolen åpent hus kl 13-19. Da kan alle møte rektor, elever og lærere på de forskjellige studieretninger for å få en innføring i hvordan skolen fungerer. Vi ser at mange har behov for å sette seg ned med oss og diskutere muligheter og hvordan utdanningen best kan organiseres. Hvilke karakterer er nødvendige? Kanskje ønsker du også å ta en bestemt utdannelse, men er usikker på hvilke fag du trenger for å kunne begynne på studiet. Da kan det være lurt å snakke med en av våre rådgivere. De kan svare på spørsmål rundt opptakskrav, studiepoeng, og fagkombinasjoner, sier rektor til slutt.

Velkommen til ­informasjonsmøter 

Onsdag 8. januar, torsdag 23. januar og 19. februar kl. 18.00–20.00!

Åpent hus på skolen 16. januar kl. 13.00-19.00Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no