ANNONSE

Leserbrev

Barna trenger varig hjelp

Ragne Rødstøl, fylkesleder SOS-barnebyer Rogaland

Publisert: 03.12.2013

Barna på Filippinene trenger langvarig hjelp. Den må begynne allerede i dag.

Tyfonen på Filippinene har rammet millioner av mennesker. Nå må nødhjelpen komme raskt fram, og både voksne og barn må sikres mat, vann, medisiner, klær og husly. Samtidig må vi begynne det langsiktige arbeidet for barna på Filippinene. Mange er hjemløse, andre har mistet foreldrene sine. De har enorme materielle behov, og traumene etter tyfonen kan gi store psykiske skader.

SOS-barnebyer har vært til stede på Filippinene i nesten femti år, og driver åtte barnebyer og en rekke andre tiltak over hele landet. Vi har lokalt ansatte og lokal kunnskap. Nå starter et systematisk og omfattende arbeid med å gjen­forene flest mulig barn med foreldrene sine. Dette er sårbare familier som vil trenge hjelp i lang tid.

Men mange av barna vil aldri gjenforenes med sine foreldre, og har heller ikke andre familiemedlemmer som kan ta seg av dem. De trenger et nytt og trygt hjem. Skal vi gi dem det, trenger vi din hjelp. Barnebyen vår i ­Tacloban er skadet, og må bygges opp igjen. Behovet er enormt, både for nødhjelp og for lang­siktig trygghet.

I dagene etter tyfonen har mange barn vært alene, uten beskyttelse og omsorg fra ­voksne. Det kan gi varige psykiske sår. Derfor er det viktig at vi gir ­barna en mulighet til å ­bearbeide ­traumene som har oppstått. SOS-barnebyer bistår med fagpersonell som skaper frisoner for barna der de kan føle seg trygge, få undervisning, leke, tegne og snakke med andre barn og ­voksne om det som har skjedd.

SOS-barnebyer er til stede i 133 land. Vi har ofte et apparat på plass allerede før en katastrofe inntreffer, og kan raskt bidra med livreddende nødhjelp. ­Etter ­tsunamien i 2004 etablerte vi seks nye SOS-barnebyer i de ­hardest rammede områdene, bygde nye boliger til 11 000 mennesker og opprettet familieprogrammer for å hjelpe sårbare familier ut av fattig­dom. Etter jordskjelvet i Haiti i 2010 tok vi over mat­utdelingsstasjoner og gjorde dem om til sosiale sentra med tilbud til hele lokal­befolkningen. Vi blir værende i lang tid etterpå, og hjelper sårbare barn ­gjennom oppvekst, utdanning og ut i ­voksenlivet.

De fattigste rammes alltid ­hardest. Også denne gangen er behovet for hjelp enormt. Når den akutte nøden er ­lindret, ­begynner vi arbeidet som skal vare i minst en generasjon framover. Barna trenger din hjelp, både i dag og i tiden som ­kommer.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no