ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

teres colosseum stavanger tilbyr hjelp:


Mange har problemer med kne og skuldre

Tekst: Svein Kåre Edland

Foto: Sjur Frimand-Anda


Publisert: 19.11.2013

– Vi har god kapasitet og kompetanse. Vi bruker maksimalt 2 uker før du får vurdert skaden, sier ­spesialist i ortopedi Astvaldur Arthursson.


Fakta:

Teres 
Colosseum
 Stavanger

Hva: 

Offentlig godkjent sykehus med dagklinikk


Aktuell med: 

Tilbyr operasjon av skulder og kne­skader uten lang ventetid


Kontakt: 

Sentralbord: 51 91 19 60


Web: 

www.colosseum-stavanger.no

I Rogaland er det svært mange som har vondt i skuldre og kne av forskjellige årsaker. Det påvirker hverdagen, og medfører smerter og ubehag. Men også redusert livskvalitet, og ikke minst sykemeldinger. Men det finnes løsninger som raskt kan forandre situasjonen.

– Hvert år utfører jeg mellom 400-500 operasjoner sier overlege Astvaldur Arthursson ved Teres Colosseum Stavanger. Han har doktorgrad og er spesialist­ innen ortopedi, og opererer på det offentlig godkjente syke­huset. Han har tidligere jobbet i Island med ortopedi og idrett-skader men jobbet i Norge siden 1997.

Skulderskader

Ulike skader og lidelser i skuld­eren kan gi smerter, stivhet, nedsatt kraft og ustabilitet (skuld­eren går lett ut av ledd). Flere ulike diagnoser i skulderen kan gi like symptomer og en undersøkelse, MR- eller røntgen-
undersøkelse er oftest nødvendig for å finne den riktige årsaken til skulder­plagene.

– Vi har lang erfaring og meget god faglig ekspertise i behandling av skulderlidelser. Den vanligste lidelse i skulderen kalles inneklemming. Trange forhold i skuld­eren fører til betennelse­, forkalkninger og slitasje på senene­. Dette gir smerter i skuld­eren, spesielt­ når man løfter armen over skulder­høyde. Inneklemming rammer ofte pasienter som har et stillesittende arbeid og jobber mye i statisk stilling, gjerne mye med pc. Dette behandles med en «kikkhullsteknikk» der man gjennom millimeterstore åpninger­ renser opp og bedrer plass­forholdene inne i skulderleddet­.

Ustabil skulder

Noen mennesker er plaget med å ha en skulder som lett går ut av ledd eller som på annen måte er ustabil. Ustabile skuldre er kroniske lidelser, men har ofte sitt opphav i en akutt skade på leddkapselen i skulderleddet. Tilstander med ustabilt skulderledd er ofte smertefulle og virker 
hemmende på livsutfoldelse og aktiviteter for dem det gjelder.

– Dersom skaden ikke leges etter­ trening og fysioterapi, reparerer­ vi leddkapselen og leddbåndene som forårsaker det ustabile leddet i et kirurgisk inngrep som stabiliserer skulderen.

Skader i sener rundt skulderleddet

Når en sene eller et senefeste i skulderen ryker eller får en rift, omtales dette som en «cuff­ruptur». Dette gir smerter og nedsatt løftekraft i skulderen. Årsaken til cuffruptur er for unge mennesker ofte en akutt skade, for eksempel en idrettsskade eller fall på armen, men hos eldre mennesker kan rifter og avrivninger av sener i skulderen komme gradvis, for eksempel som ledd i forløpet ved dia­gnosen inneklemming. Skader i sener og senefester i skulderen påvises best ved en MR-under­søkelse. Skader på sener og sene­fester i skulderen behandles ved å sy sammen skaden. Cuff­rupturer bør helst behandles og opereres innen 3 måneder. Problemet er at når muskelen er løsnet og røken, og den ikke brukes og blir dår­ligere, skjer det raskt et forfall.

– Muskelcellene som ikke er i bruk, dør og omdannes til fett. De kan ikke dannes tilbake til muskel­celler igjen. Jo lenger tid det går, jo flere dør, sier Arthursson til Lokalavisen.

Kneskader rammer ofte håndverkere

Meniskskade oppstår ofte ved stor belastning eller vridning av kne. Det skjer gjerne ved et uhell, og rammer ofte hånd­verkere. Menisk­skader gir smerter i kneet, hevelse, i noen tilfeller redusert strekkeevne av kneet og lager ofte lyder ved bøying av kneleddet. Diagnose av en menisk­skade stilles ved MR-under­søkelse eller en artro­skopisk undersøkelse (kikkhullsteknikk). En meniskskade gror ikke av seg selv. Når plagene er store, anbefales kirurgisk behandling. Som oftest kan meniskskader behandles ved å fjerne den ødelagte delen av menisken­, men ved store menisk­skader hos unge mennesker, kan det være aktuelt å sy skaden. Menisk-operasjonene gjøres som kikkhullskirurgi.

Korsbåndsskade

Kneleddet er kroppens største ledd. Det utgjør forbindelsen mellom legemets to lengste knok­ler og er utsatt for større belastninger enn noe annet ledd. En fremre korsbåndsskade er en akutt og relativt stor kneskade. Den inntreffer når leddbånd i kneleddet rives av i forbindelse med en akutt­skade. Diagnosen stilles sikrest ved å teste stabiliteten av kneet ved en klinisk under­søkelse eventuelt mens pasienten­ er under narkose.

– Ved korsbåndsskade vil pasienten­ oppleve at kneet svikter og «glipper» og at funksjonen i kneleddet er nedsatt. Hos unge mennesker med fremre korsbåndsskade som opplever hyppige glipp og svikt i kneet, og som ikke klarer å opprettholde sin aktivitet på grunn av skaden, utfører man en rekonstruksjon av den eller de korsbånd som er røket. Med operasjon kan vi i dag hos 9 av 10 oppnå et stabilt kne med bedret funksjon og mindre sjanse for meniskskader og tøyning av andre bånd, sier Arthursson.

Lang ventetid i det offentlige

Disse operasjonene er enkle og tar kort tid. Det offentlige greier ikke å tilby rask behandling av disse lidelsene. Det er mange mer alvorlige operasjoner som selvfølgelig blir prioritert. Akkurat nå er vi i en situasjon hvor det gjennom det offentlige tar 46 uker før du kommer til en vurdering hos spesialist, og deretter må du vente i 12 uker før operasjon. For de fleste er dette alt for lang tid med smerter, og samfunnet taper­ store beløp med at pasienten må vente så lenge og eventuelt er syke­meldt. For bedrifter kan dette medføre store økonomiske tap.

– Vi har god kapasitet og kompetanse. Vi bruker maksimalt to uker før du får vurdert skaden, og deretter opererer vi innen en uke. Samlet maksimalt tre uker, i alle fall slik det er nå. En fordel hos oss er at det er den samme legen som vurderer pasienten som utfører selve operasjonen. Det synes vi er viktig og gir forståelse og større trygghet for best mulig resultat. Mesteparten av våre operasjoner gjøres dag­kirurgisk. Det vil si at du opereres og reiser hjem samme dag. Vi er imidlertid et offentlig godkjent sykehus med en sengeavdeling, slik at det også kan utføres større operasjoner som krever innleggelse og observasjon over natten, sier Arthursson til slutt.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no