ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Jevnlig kontroll kan avsløre kreft i magen

Tekst: Svein Kåre Edland

Foto: Susan Jane McLinden


Publisert: 19.11.2013

Dr. Hazem Hassan minner om at jo tidligere kreft oppdages, jo større er sjansen for å bli helt frisk.


Fakta:

Kolibri 
 Medical


Hva:
Et offentlig godkjent privat­sykehus som tilbyr et bredt spekter av ­medisinske og kirurgiske tjenester.


AKTUELL MED:
Tilbyr undersøkelser for å avdekke sykdommer i fordøyelsessystemet.


HVOR:
Trim Towers, 

Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.


KONTAKT:
For timebestilling og andre ­forespørsler, telefon 52 69 69 69 

post@kolibrimedical.no. Du trenger ikke være kunde fra før.


WEB:
www.kolibrimedical.no

Mange får diagnosen kreft i Norge. Jo tidligere kreften oppdages, jo større sjanse har du til å bli frisk. Derfor er det fornuftig å ta regelmessige kontroller.

 

– Det er internasjonalt anerkjent og vitenskapelig bevist at ­periodiske kontroller av tarmen gir gode resultater, sier gastroenterolog Hazem Hassan hos Kolibri Medical. Han har lang erfaring og jobber både hos ­Kolibri Medical og som overlege på Universitets­sykehuset i ­København.

– Kreft i tarmen er en av de mest forekommende kreftformer i Norge og vesten. Det er nå fastlagt en internasjonal retnings­linje som sterkt anbefaler ­screening og undersøkelse av tarmen, ­spesielt når det gjelder tykktarm og personer over 45-50 år. Dette gjelder test av av­føringen, blodet eller gjennomføre undersøkelser som gastroskopi og koloskopi, som Kolibri Medical tilbyr uten ventetid.

 

Økt oppmerksomhet 
sparer liv

– Kreft er et samlenavn på ulike sykdommer som alle ­arter seg forskjellig, sier dr. ­Hassan til Lokalavisen. Felles for kreft­sykdommene er at de ­skyldes unormal vekst av ­celler i ­kroppen. Det er en økning i ­antall krefttilfeller både i Norge og ellers i verden. Samtidig overlever ­flere, og flere lever over lengre tid med kreft. Økt oppmerksomhet rundt kreft både fra pasient og ­behandlers side, bedre diagnostikk, økte behandlings­muligheter og økt kvalitet i ­behandlingen er medvirkende årsaker. Det offentlige helse­vesenet har ofte lange køer for slike under­søkelser. Hos Kolibri kommer du inn nesten på dagen.

 

Høy kompetanse – 
enkel sjekk

En gastroenterolog jobber med fordøyelsessystemet, og diagnostiserer og behandler sykdommer her. Et skop er et kamera ­montert på en fiberoptisk kabel, og under­søkelsen utføres enten via munnen eller via endetarmen.

– Vi har fokus på alle aspekter av fagområdet, og ser det som helt nødvendig å kunne ta inn pasienten med en gang til under­søkelse. Den lange ventetiden i det offentlige kan være svært belastende på mange som er ­bekymret. Dette gjelder ­særlig for personer som har plager fra magen og krefthistorikk i ­familien, sier dr. Hassan.

Hva er gastroskopi?

Gastroskopi er aktuelt for ­pasienter med symptomer som gir mistanke om sykdom i ­spiserør, magesekk eller tolv­fingertarm. Det kan være halsbrann, sure oppstøt, svelgevansker, magesmerter, kvalme, oppkast, anemi og vekttap. Det utføres ved at et åtte ­millimeter tykt slangeformet instrument ­føres ned i magen via ­svelget. Fra et kamera på tuppen av ­instrumentet over­føres det ­video bilder av høy ­kvalitet til en skjerm som legen ser på. ­Resultatet av under­søkelsen er klart umiddelbart.

– I tillegg har instrumentet en åpen kanal der man kan føre inn tynne instrumenter for å ta vevs­prøver hvis det er nødvendig, sier dr. Hassan. Selve under­søkelsen varer i seg selv normalt bare noen få minutter og ­krever ingen forberedelse utenom at man må møte på ­fastende mage. ­Gastroskopi brukes blant annet til diagnostisering av magesår, kreft i magesekken, ­spiserørsbrokk, spiserørs­betennelse og ­andre problemer i øvre del av fordøyelses­systemet.

 

Bedøvelse og narkose

Undersøkelsen regnes som ­enkel, men pasientene må regne med noe ubehag.

– For de fleste er ubehaget godt tolerabelt. ­Spesielt følsomme personer, eller folk med ­kompliserte forhold, kan trenge en form for lokal bedøvelse i halsen eller avslappende medisin. Dette ­diskuterer vi med den enkelte pasient. På Kolibri Medical har vi også mulighet til å gi pasienten full narkose, sier dr. Hassan.

Hvorfor gjøres gastroskopi?

Symptomer og tegn som ­skriver seg fra øvre del av fordøyelses­kanalen, er ofte vage og ­upresise. En diagnose basert på syke­historien alene kan derfor være ­usikker. Gastroskopi er den under­søkelsen som an­befales dersom en sikrere diagnose er nødvendig. Undersøkelsen gjøres for å se etter sykdoms­forandringer i slimhinnen i de tre nevnte organene, som for eksempel sår, betennelses­forandringer, godartede eller ondartede svulster. Gastroskopi gjøres også for å kontrollere at sår i mage­sekken gror. Ved akutt blødning i mage­tarmkanalen gjøres det gastroskopi for å finne blødningskilden, som svært ofte er et blødende magesår. Av og til er det slik at heller ikke legen som gjør undersøkelsen, med sikkerhet kan bedømme om en synlig forandring i slimhinnen er av ­betydning eller ei. ­Særlig gjelder det for å skille mellom god­artede og ondartede ­svulster eller sår. Da blir det tatt vevs­prøver, ­biopsier. Via ­skopet føres det ned en tang som kan «bite av» et lite stykke av svulsten ­eller sårkanten. Denne prøven blir sendt til et laboratorium hvor man mikroskoperer vevsbiten slik at man med større sikkerhet kan fastslå diagnosen, og av­dekke om det fore­ligger kreft­forandringer. Det kan også ­gjøres små inngrep gjennom ­skopet. For eksempel kan ­mindre ­svulster (polypper) fjernes ved hjelp av en slynge som føres inn gjennom gastroskopet.

 

Hva er koloskopi?

Koloskopi brukes hos ­pasienter med symptomer som gir mistanke om sykdom i tykk­tarmen. Dette kan være blod eller slim i av­føringen, endret avføringsmønster, mage­smerter, for­stoppelse, diaré, anemi eller vekttap. Vanlige sykdommer er tykktarmskreft, ­kroniske betennelses­sykdommer og divertikkelsykdom. Tykktarms­kreft utvikles vanligvis langsomt og i mange stadier fra små godartede utvekster til fullt ­utviklet kreft. Det betyr at prosessen kan brytes og kreft dermed fore­bygges hvis disse forstadiene oppdages og fjernes før celle­forandringer er kommet for langt. Tekno­logien er den samme som ved gastroskopi, bare at instrumentet er noe tykkere og lengre og føres opp via ende­tarmen.

 

Sjekk med legen

– Alle som skal gjennomføre en gastroskopi eller koloskopi, bør være vurdert av lege på forhånd. Mange pasienter kommer fra sin egen fastlege, sier dr. Hassan til Lokalavisen.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no