ANNONSE

Leserbrev

Sett barna først

Ragne Rødstøl, fylkesleder i SOS-barnebyer Rogaland

Publisert: 05.11.2013

FNs tusenårsmål er langt fra oppfylt. I neste runde må vi ­begynne med å beskytte verdens sårbare barn.

I Kosovo blir 70 nyfødte barn forlatt av sine mødre på fødsels­klinikken hvert eneste år. I ­Angola og på Filippinene roter foreldreløse barn rundt i søppel­dunker og på fyllinger for å finne mat de kan spise, eller gjen­stander de kan selge for å få penger. ­Eksemplene finnes over hele verden: 24 millioner barn vokser opp uten sine foreldre, og enda flere opplever en barndom uten tilstrekkelig ­beskyttelse og ­omsorg fra en ­familie. Det får store konse­kvenser, både for barna selv, og for samfunnene de vokser opp i.

FNs tusenårsmål har ført til en samlet, global innsats for å bedre livsvilkårene i utviklingsland. Mye går i riktig retning. Fattigdommen er på vei ned over hele verden, og stadig flere får tilgang til rent vann. Men mange av målsettingene vil stå uoppnådd når fristen går ut i 2015. Fortsatt dør det årlig nesten 8 millioner barn under fem år. Fortsatt vokser for mange barn opp uten utdanning. Og fortsatt lever for mange i slum og ekstrem fattigdom.

Tusenårsmålene inneholder mange gode og konkrete ambi­sjoner, men har en vesentlig mangel: De fokuserer ikke nok på omsorg og beskyttelse av barn. SOS-barnebyer mener barns leve­kår er avgjørende ­dersom målene om varig ut­vikling skal nås.

24. oktober er det FN-­dagen. Det er en god anledning til å se framover mot de neste utviklings­målene vi skal sette oss etter 2015. Og denne ­gangen må barna settes først. Barn som ­vokser opp i trygge familier er i stand til å delta i samfunnet på en helt annen måte enn de som sliter med traumer etter en evig kamp for å overleve. La oss ­sørge for at barn og unge blir hørt når de nye utviklings­målene skal ­settes, og sikre de mest sårbare barna et trygt hjem og den ­beskyttelsen de har krav på.

For norske myndigheter bør saken være enkel. Norge hadde verdens første barneombud, verdens første barneminister og var blant de første landene som signerte FNs Barnekonvensjon. Vi har alltid hatt en lederrolle i kampen for barns rettigheter. Den kampen må vi nå fortsette. Barna har ingen tid å miste.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no