ANNONSE

Du store verden

Gobi-ørkenen

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Colourbox.com


Publisert: 05.11.2013

Gobi er et stort ørkenområde i det østre Sentral-Asia. Det er Asias største og en av verdens største ørkener. Gobiørkenen strekker seg fra sør i Mongolia til nordvest i Kina. Den er cirka 1600 kilometer fra sørvest til nordøst og cirka 800 kilometer fra nord til sør. Arealet utgjør ­omkring 1.295.000 km².

Den svenske forskeren Sven Hedin var med på å kartlegge Gobiørkenen to ganger, i 1897 og i 1900–1901. Gobiørkenen var da en av de få gjenværende hvite flekkene på verdens­kartet.

Betegnelsen “Gobi” er tvetydig, og benyttes verken i Kina eller i Mongolia for noe nærmere konkretisert eller avgrenset område. I stedet står det ­mongolske ord “Gobi” (kinesisk: Gebi, ofte også Gebi tan) for landskaps­formen i de sentralasiatiske stein- og blokk­ørkenene. Dette til forskjell fra sandørkenene, som på kinesisk kalles “Shamo”.

Regionen kalles i Kina også for han-hai (“tørr sjø”).

Natur

Området består vesentlig av golde stein- og sandstrekninger, som piskes av kraftige vinder. Høyden er ca. 1000 moh i øst, 1500 moh i vest. Landet er stort sett flatt, men det er en del høydedrag, dannet ved ujevn hevning, særlig mot fjellene i nord. Store deler av Gobi består av grus og småsten, men her er også utpregede sandørkenområder med vandrende sanddyner. Gamle strand­linjer og uttørkede sjøer viser at det under istiden har vært mer nedbør.

Klima

Klimaet er ekstremt ­kontinentalt og tørt. Tempera­turene kan om ­vinteren synke til –40 °C, 
og stige til 45 °C om sommeren. ­Nedbøren, som ­vesentlig faller om ­sommeren, varierer fra 
70 mm i året i vest til 
200 mm lengst i nordøst.

Planteliv

Vegetasjonen består av gress og tørketålende busker, bare i sørvest er det ren sand­ørken. I sør går ­elven Huang He (også kalt Hoangho) i en sving ­omkring platået Ordos; lenger vest løper flere elver ned fra fjellene og ut i saltsjøer. I nordøst renner lange steppeelver til elven Amur.

Befolkning

Gobi er ytterst tynt ­befolket. Her lever en del mongolske nomadefolk som gjetere på gress­landet i ørkenens utkanter. ­Nomadene er nå for det meste fastboende og ­organisert i kollektiver.

Næringsliv

Det drives noe jordbruk i elvedaler og oaser. Det finnes mindre forekomster av olje, salt og jernmalm. Området krysses av en jernbane fra Datong 
i Kina til Ulaanbaatar 
(Ulan ­Bator).

Neste gang: Teotihuacán

Mystiske mønstre i Gobi-ørkenen

I 2011 fikk bilder tatt av Google Earth stor ­oppmerksomheten over hele verden. 

Mystiske mønstre og strukturer ble oppdaget i Gobi-ørkenen i grenseområdene mellom provinsene Gansu og Xinjiang i Kina. Et av mønstrene er drøyt 900 meter på tvers og cirka 1,6 kilometer langt. 

De mystiske bildene førte til en enorm ­debatt på internett, og mønstrene satte i gang en rekke ­konspirasjonsteorier. En av de mest populære var at strukturene var en beskjed til (eller fra?) utenom­jordiske vesener.

En tekniker ved Mars Space Flight Facility ved ­Arizona State University la frem teorien om at ­mønstrene er til for å kalibrere Kinas spionsatellitter, noe som kunne virke sannsynlig med tanke på at et stort militært anlegg ikke ligger langt unna området. 

Teorien ble dessverre avslått av mange, fordi ­mønstrene rett og slett er for store. 

Så meldte Daily Mail at mysteriet er løst – av hun som oppdaget mønstrene først. Det er den italienske geologen Ameliia Carolina Sparavigna, en ­assisterende professor i fysikk ved universitetet Politecnico i Torino, som hevder å ha løst gåten. Hun mener at de fremmede mønstrene er “helt klart ­menneskeskapt” og mener at de uvanlige mønstrene er resultatet av kineserens søken etter nikkel i ­ørkenen. 

Ifølge Sparavigna har hun klart å datere bildene tilbake til 2004, ettersom mønstrene ikke eksisterer på tidligere bilder fra Bing eller Nokia kart. 

Sparavignas teori er ikke usannsynlig, spesielt ikke siden kinesiske myndigheter for ikke lenge siden bekreftet at de har funnet over 1,28 millioner tonn med nikkelmalm i regionen. Professoren mener at området med mønstrene ble skapt på leting etter nikkel­malmen, og er rester etter gruveganger og borehull skapt av kinesiske studenter som praktiserer og finpusser sine søketeknikker i ørkenen. 

Kinesiske myndigheter har aldri kommentert bildene og har heller ikke bekreftet teorien til den assisterende professoren.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no