ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Inaktivitet – dødsfall på nivå med røyking

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 05.11.2013

Forskning viser at det å ikke være aktiv er nesten like dødelig som røyking.

På verdensbasis er 4 av 5 unge mellom 13-15 år mindre aktive enn det som er anbefalt. En nyere studie antyder at inaktivitet nå forårsaker like mange dødsfall som røyking.

Den industrielle revolusjonen har ført til at vi har stadig mindre fysisk arbeid i hverdagen - både på jobb og i fritiden. Det har også vært en økning av stillesittende aktiviteter som TV-titting og PC-bruk. I tillegg bruker mange av oss passive transportmidler, noe som også reduserer aktivitets­nivået.

Å være fysisk aktiv gir en rekke helsefordeler. Dermed er det kanskje lett å forstå at det å være inaktiv, gir oss en ­dårligere ­helse. Lave nivå av fysisk ­aktivitet er en stor risikofaktor for dårlig helse og død uansett årsak. Personer som ikke trener nok, har større risiko for hjerte- og kar­sykdom, tarm- og brystkreft, type 2-­diabetes og ­osteoporose.

Inaktivitet krever 3,2 millioner liv i året

På verdensbasis var 31 prosent av voksne over 15 år for lite ­aktive i 2008, og ca. 3,2 millioner dødsfall i året kan tilskrives mangel på fysisk aktivitet.

Tall fra Helsedirektoratet fra 2007, viser at hele 83 prosent av befolkningen er langt unna ­anbefalingene om minst 30 ­minutter daglig med aktivitet med minst moderat intensitet. Tre av ti svarte nei på om de mosjonerte eller var fysisk aktive minst en gang hver 14. dag. Samtidig ønsker 76 prosent av de inaktive å komme i gang med ­fysisk aktivitet. Inaktivitet ­regnes som en av framtidens store helseutfordringer.

De negative konsekvensene er mange. Både fysisk, psykisk og sosialt. Den fysiske aktiviteten vi legger ned i trening på fritiden, ser ikke ut til å kompensere for den store reduksjonen av hverdags­aktivitet, og økningen av stillesittende aktiviteter. Dette viser også de norske HUNT ­studiene. Vi trener mer enn før, men likevel blir vi feitere.

Ungdommene svikter

Ifølge forfatterne kan inaktivitet regnes som en selvstendig risikofaktor på lik linje med høyt blodtrykk, røyking og en ugunstig kolesterolprofil.

Videre har de gjort en beregning som viser at om vi tilpasser dette regnestykket til norske forhold, så dør 100.000 nordmenn av inaktivitet hvert år. På verdens­basis regnes inaktivitet som den 4. ledende dødsårsak.

Inaktivitet øker med alderen og er mer vanlig i land med høy inntekt, enn i land med lav inntekt. Det er helt tydelig at ungdom ikke møter anbefalte minste­mål på 30 min om dagen. Selv om det er bekymringsverdig at man blir mindre aktiv med ­alderen, er kanskje tallene som ble publisert i en annen studie enda mer bekymringsverdige. Fire av fem unge mellom 13-15 år er ikke ­aktive nok til å møte dagens anbefalinger om fysisk aktivitet.

Hverdags aktivitet er viktig

Målet vårt bør derfor være å gjøre det vi kan for å følge de nasjonale anbefalingene, og om vi kan, gjerne trene enda mer.

Det bør også være et mål å øke hverdagsaktiviteten så godt vi kan. Dersom du allerede er aktiv, kjenner du kanskje noen som trenger hjelp til å komme i gang? Mye tyder på at det kan være lettere å holde seg i form, dersom man kan trene sammen med noen, eller omgås andre som trener.

Mange tenker at de ikke har overskudd til å trene. Da er det viktig å huske at du ikke får overskudd uten å trene. Det er ikke alltid så enkelt å begynne å trene eller å motivere seg til å fortsette. Vanlige problemer er at vi føler at vi ikke har tid til å trene, at det er kjedelig å trene, at vi har eller er redd for å få skader, mangler selvtillit eller motivasjon. Husk at det er aldri for sent å begynne.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no