ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Angstringen – en trygg møteplass

Tekst: Sonja Steinhovden

Illustrasjonsfoto: Eir-Jørgen Bue


Publisert: 05.11.2013

En mengde personer sliter med angst i hverdagen. Angstringen har et samarbeid med landets Frivillighetssentraler, og er en selvhjelpsgruppe for personer som sliter med denne problemstillingen.

Gruppen Angstringen har som mål å hjelpe enkeltmennesker til å reflektere og bearbeide egne opplevelser, reaksjoner og følelser i samspill med andre i ­samme situasjon.

I Rogaland er det en ny­oppstartet gruppe på Klepp ­Frivillighetssentral hver onsdag og en i Sandnes Frivillighets­sentral hver torsdag – begge ­steder mellom klokken 19 og 21.

Hjelp på landsbasis

Angstringen Norge er en ­stiftelse som har som mål å spre ­erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn: «Det finnes iboende krefter i alle til å selv ta tak i og endre på egen livssituasjon, til å aktivere egne ressurser.»

Hjelp til selvhjelp

I et helsefremmende perspektiv er selvhjelp en arbeidsprosess som kan benyttes av den enkelte, alene eller i gruppe. Alle som går i Angstringen, sliter selv med angst – og ønsker å gjøre noe med angsten sammen med ­andre. 

Bli kjent med deg selv

Det er en form for bevisstgjøring hvor en henter fram ressursene og mulighetene som finnes i den enkelte. Det å våge å bli kjent med seg selv – våge å bli kjent med problemene sine, er starten på en endring. ­Endringen som skjer hos oss, viser at man er villig til å ta ansvar over eget liv. Vi våger å bli såret, kanskje komme til å såre noen, bli oppgitt, frustrert, lei seg, glad, opprømt. Det er viktig å snakke om hvor vanskelig det er å være ærlig, hvordan det er å føle seg dum, tråkka på, sint, provosert, eller hvor vanskelig det kan være å komme til å provosere noen.

Bli kjent med egne følelser

Angstringen har ingen mirakel­kurer eller kjappe løsninger. Det er ikke terapi eller direkte hjelp som fjerner angst og vonde tanker, men det gir mennesker som sliter med angst en mulighet til å gjøre noe med det. Vi vet at ting tar tid og vi vet at vi må gjøre jobben selv.  Men vi vet også at det nytter å gjøre noe med det.  Angstringen er en selvhjelpsgruppe som består av mennesker som bearbeider sin egen angst i samspill med ­andre. Gruppen er lederløs, det vil si at det er ingen av deltakerne som har en overordnet rolle. Alle i gruppen har et felles ansvar for å få gruppen til å fungere. Det kan by på utfordringer hos den ­enkelte som tar ordet i mot­setning til deltakere som ikke ­våger seg utpå.

Ingen sjefer som styrer

I gruppen er det viktig å fortelle om egne opplevelser og ­reaksjoner fra hver enkelt deltaker i gruppen og reflekterer sammen rundt det. Det handler om å bli kjent med egne følelser som oppstår i forbindelse med angsten. Det kan være nokså tøft å bli kjent med følelser som en har ignorert eller fortrengt over lang tid. Det rare er at den ­følelsen en har i første omgang, er en helt annen når en blir bedre kjent med den. Dersom en person opplever sinne, så er det kanskje en annen følelse som ­ligger til grunn. Det kan være sorg, tap, misunnelse eller ­irritasjon. Det hender personer hører andre deltakere fortelle om sine opplevelser og følelser, og oppdage at følelsen var feiltolket i den aktuelle situasjonen. Dette kalles speiling, og man oppdager å styrke seg i lag med andre.

Det som sies her, blir her

I gruppen er det rom for tårer, fortvilelse, sinne, og ikke minst latter. Gjennom denne prosessen blir man kjent med seg selv på en ny måte. Vi bygger dette opp på gjensidighet, respekt og selv­opplevde hendelser. I ­gruppen har vi moralsk taushetsplikt, det som blir sagt i rommet, ­forblir der og skal ikke diskuteres ­utenfor.

Hva er angst?

Angst er helt naturlig og er en del av alle menneskers følelsesliv som gir et sundt signal som verner oss mot farer. Angsten oppleves svært forskjellig og kommer til uttrykk i svært ulike symptomer. For eksempel som uro i kroppen, hjertebank, puste­besvær, svetting og en følelse av uvirkelighet. Når vi unngår å lytte til disse signalene, kan angsten bli et alvorlig problem. For personer med angst forblir hverdagen en kamp å komme gjennom. Mange isolerer seg og det hindrer personene å delta i arbeidslivet, sosialt med venner og familie. De vegrer seg i å ­hente posten, ta telefonen eller møte naboen. Kort og godt hemmer angsten så mye at det går utover livskvaliteten.

For å bevege seg ut av den hemmende angsten er det viktig å ikke ta seg sammen og ­bekjempe angsten, men i stedet ta seg selv, egne følelser og ­opplevelser på alvor. Først da kan en bruke egen angst som det sunne og nyttige signalet det er.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no