ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Barn og fysisk aktivitet – en gave for livet

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 22.10.2013

Å være i fysisk aktivitet er noe av det aller viktigste og det begynner allerede når du er barn.

Barn som er fysisk aktive, vil få en rekke helsefordeler. Mange av disse fordelene kan det være vanskelig å ta igjen senere i livet. Med et generelt synkende aktivitetsnivå, er det viktig at foreldre bidrar til å gi barna gode og positive treningssvaner.

Fordelene ved å trene er mange, og ­timene du legger ned i aktivitet – særlig som ung – kan på en rekke områder ha en ­avgjørende effekt på helsen din gjennom hele livet. Ikke minst vil det å være vant til å være aktiv, og fokus på å la ­barnet ­kjenne gleden ved å bruke kroppen, ­kunne føre til at fysisk aktivitet blir en viktig vane gjennom hele livet.

Å være i aktivitet vil blant annet ­redusere risikoen for overvekt og fedme, det vil gi bedre kondisjon og hjertehelse, sunn vekst av bein, leddbånd og sener, forbedret koordinasjon og balanse, bedre mental helse, større evne til å slappe av – og slik unngå kroniske muskel­spenninger, og bedre søvn – for å nevne noe.

Viktig for utvikling av skjelett og muskelstyrke

At barn får mulighet til regelmessig og variert fysisk aktivitet er helt avgjørende for at de skal oppnå normal vekst og utvikling av muskelstyrke og motoriske ferdigheter. I tillegg har det stor betydning for skjelettet.

Når du trener vektbærende aktiviteter – som å løpe, hoppe og gå, blir skjelettet belastet. Dette gir et sterkere skjelett, på samme måte som det å trene styrke gir deg sterkere muskler. En passiv livsstil ­fører til tynne knokler, lavt mineral­innhold og redusert styrke. Etter at du har fylt 20 år, er beinbygningen din ferdig utviklet. Det vil si at du ikke kan «hente inn igjen» det du eventuelt måtte ha tapt av benvekst i løpet av årene før dette.

Overvekt i barne– og ungdomsårene vil også føre til at det dannes et høyere antall fettceller enn hos normalvektige, og et høyt antall fettceller er en viktig disponerende faktor for overvekt. Dette betyr at uansett hvor mye du slanker deg i voksen alder, så forblir antallet fettceller i kroppen konstant. Dette kan være med på å forklare hvorfor det er så vanskelig å holde vekten etter en slankekur.

Viktig for læring

I tillegg indikerer sammenfatninger av studier at fysisk aktivitet har en ­positiv effekt på depresjon, angst og adferds ­problemer hos barn og unge.

Mye tyder også på at trening kan gi et styrket selvbilde, bedre sosial tilpasning, økt tro på egen mestring og økt trivsel. Ifølge studier fra 2012 som har blitt ­gjennomgått av Kunnskaps­departementet, viser forskning at spreke barn bruker hjernen mer aktivt til å løse kompliserte oppgaver enn mindre spreke barn gjør. Fysisk aktivitet er altså ­viktig for læring.

Er en time om dagen nok?

Rådet fra norske myndigheter er at barn og unge bør være i fysisk aktivitet i minst 60 minutter med moderat og høy intensitet hver dag.

I juli 2006 poengterte forfat­terne av en større, norskledet studie som ble publisert i anerkjente The Lancet, at en time om dagen ikke er nok. I denne studien ble det fokusert på hva slags sammenheng det er ­mellom barns fysiske aktivitetsnivå og risikoen for å utvikle hjerte– og karsykdommer i voksen alder. Konklusjonen på studien er at det er de som er minst aktive som har størst risiko for å utvikle disse sykdommene, mens de som er mest aktive har minst risiko for å utvikle dem.

For å ha en best mulig fore­byggende effekt, mener ­forskerne bak studien at anbefalingene for barn bør økes til 90 ­minutter med fysisk aktivitet per dag. ­Intensiteten må minst være ­moderat, noe som tilsvarer ­gange i en hastighet på 4 kilometer i ­timen. Forfatterne understreker også at man ikke kun skal satse på sport, fordi man da kun vil nå de som allerede er sports­interesserte og aktive.

Sitter for mye i ro

Ifølge Helsedirektoratet sitter norske gutter mellom 11-16 år 40 timer per uke – utenom skoletid. Aktivitetsnivåets hovedfiender er lekser, spill på data/telefon/nettbrett, internettbruk og TV-titting.

Tall fra Helsedirektoratet fra 2012 viser at 87 prosent av ­jenter og 96 prosent av gutter i seks års-alder tilfredsstiller ­anbefalingene. I ni års ­alderen gjelder dette 70 prosent av ­jentene, og 86 prosent av ­guttene. Blant 15-åringene har disse ­tallene sunket dramatisk, og ­gjelder bare 43 prosent av ­jentene og 58 prosent av guttene.

Faktorer som var viktige for økt aktivitet, var indre motivasjon og følelse av glede og ­mestring, ­skriver de.

Noen trener for mye

Selv om målet for mange er å få barnet sitt mer aktivt, er det også noen barn som trener for mye. Overtrening er en av de vanligste årsakene til skader blant barn og unge som er aktive innen idrett. Overtrening kan i følge en artikkel fra det amerikanske tidsskriftet Pediatrics føre til ­utbrenthet, og det kan skade målet om å gjøre trening til en livslang, ­helsefremmende vane. En faktor som kan bidra til overtrening, er foreldre som presser barna til å gjøre det bra.

Du er barnets 
viktigste forbilde

Uansett om barnet ditt er for lite aktivt, eller om det trener for mye, er det du som forelder som må gripe inn og veilede barnet. Du er barnets viktigste forbilde. Barn vil instinktivt gjøre som foreldrene. De er også svært følsomme for dine holdninger og meninger om trening og kosthold. Du kan påvirke barnet til å få et positivt forhold til sunn mat og fysisk aktivitet. Det er kanskje en av de viktigste gavene du kan gi barnet ditt – sammen med kjærlighet og trygghet.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no