ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

God fysisk form en fordel ved hjerteoperasjon

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 22.10.2013

Dersom du har god fysisk form viser studie at du har merkbar større sjanse ved en hjerteoperasjon.

Ved hjerteoperasjon er det en fordel å være i god fysisk form. En ny studie viser at mennesker med god fysikk klarer seg bedre enn andre ved by-pass operasjon av hjertet.

For mennesker som er i god fysisk form og som skal gjennom­gå en hjerteoperasjon (by-pass kirurgi), er risikoen for å dø i forbindelse med operasjonen mindre enn blant de som ikke er i så god form. By-pass kirurgi i hjertet innebærer trans­plantasjon av blodårer der en arterie eller vene tas fra leggen, festes til hovedpuls­åren aorta og brukes til å skape en ny blodåre til ­hjertet forbi de blokkerte ­partiene på de syke koronar­arteriene. Dette er den vanligste åpne hjerte­operasjonen blant voksne.

Tredemølletest

James Smith er hovedforfatter bak studien og sier til nyhets­byrået Reuters at de ikke er overrasket over resultatene - siden det er lett å tenke seg at mennesker som er i dårlig form, har vanskeligere med å takle en stor operasjon.

De som deltok i studien, var alle i 60-årene og skulle utføre en hjerteoperasjon. Tre måneder før operasjonen, utførte alle en test på tredemølle. Pasientenes arbeids­kapasitet ble målt i ­enheter som kalles metabolic equivalent (MET). Forholdet mellom stoffskiftet under fysisk aktivitet og hvilestoffskiftet kalles MET.

Moderat fysisk aktivitet er definert som aktivitet som krever tre til seks ganger så mye energi som energibehovet i hvile, det vil si 3-6 MET. I denne studien ble det å gå opp en trapp definert til å tilsvare omtrent fem MET. ­Jogging omtrent sju MET og det å gå omtrent tre. 79 av pasientene skåret under fem på denne testen. Reuters Health har omtalt studien og skriver at fem prosent (fire pasienter) i gruppen som skåret under fem på MET-testen, døde under operasjonen. Mens en prosent døde i gruppen som var i god form. Dette mønsteret gikk igjen i tilfellene der pasientene døde en måned etter operasjonen.

Takler fysisk stress bedre

Smith sier at de ikke vet sikkert hvorfor de som skåret dårlig på den fysiske testen, var mer utsatt under operasjonen. Men han sier at de som er i dårlig fysisk form, vil uansett grunn få en mer teknisk krevende operasjon.

Michael Trenell er fysiolog ved Newcastle University i Storbritannia. Han var ikke involvert i studien, men sier til Reuters Health at å være i god fysisk form er nyttig når det kommer til kroppens evne til å takle stress - enten det er trening eller stress i forbindelse med kirurgi. Trenell er i ferd med å starte et annet forskningsprosjekt som skal se på om det hjelper å trene i forkant av en operasjon, for å øke pasientens mulighet til å overleve. Utfordringen i studien vil blant annet bli at det er liten tid mellom diagnosen blir satt og operasjonstidspunktet.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no