ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Flyreiser og sykdommer

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 08.10.2013

ILLUSTRASJONSFOTO: Nordmenn reiser ofte, men det kan være utfordrende når du er syk og må ha med deg medisiner eller hjelpemidler.

Ved visse tilstander har man behov for litt ekstra informasjon før avreise. Hva bør du gjøre hvis du har pacemaker og skal gjennom sikkerhetskontrollen? Hva om du må ha flytende medisiner med deg på flyet?

Bruker man livsviktige ­medisiner bør de bringes i håndbagasjen når man skal på reiser med fly. Bistand, spesialtilpasset mat og ekstra oksygentilførsel på flyet kan bestilles om man sier i fra minst ett døgn i forveien.

Behovet for vaksiner er avhengig av reisens mål og formål. Hvor stor er risikoen for at man blir eksponert for smitte? Ta kontakt med lege eller vaksinasjons­kontor om du har spørsmål vedrørende dette. Husk at feks influensa er et helårsproblem i tropene, og særlig alvorlig lungesyke bør få behovet for vaksine mot denne infeksjonen vurdert.

Flyreiser og lufthavn

Selve flyplassen kan være en stor barriere for mange med ­medisinske behov eller redusert mobilitet. Her er noen punkter som gjelder ved norske fly­plasser., og er utarbeidet av luftfartsverket. Spørsmål vedrørende sikkerhetskontroll eller regelverk i andre land bør rettes til flyselskapet.

Bistand på lufthavna. 
Hva skal jeg gjøre?

Alle lufthavner har en bistandstjeneste for passasjerer med medisinske lidelser eller funksjonshemming. Denne tjenesten kan etterspørres før en skal ut og reise, og man vil da få nødvendig bistand.

Sikkerhetskontrollen

Har sikkerhetskontrolløren opplæring i kontroll av personer med medisinske lidelser? Sikkerhets­kontrollørene som gjennomfører nevnte ­kontroller er spesielt utdannede til å gjennom­føre slike søk, og avlegger særskilt ­eksamen i denne type søk. De er alle sertifiserte av Luftfarts­tilsynet for å kunne utføre denne type tjeneste. Alle sikkerhets­kontrollører har taushetsplikt.

Pacemaker/implantert nervestimulator

Fordi det ikke kan utelukkes at en metalldetektorportal kan påvirke en pacemaker eller implantert nervestimulator, har Luftfarts­tilsynet bedt samtlige norske lufthavnoperatører å tilby pasienter sikkerhetskontroll kun med håndsøk (uten bruk av ­metalldetektorramme ­eller håndholdt metalldetektor). Hvilke rettigheter har jeg ved håndsøk? Kan jeg nekte sikkerhets­kontroll?

Den reisende har visse rettigheter dersom håndsøk blir nødvendig:

• Håndsøket skal gjennomføres på mest mulig skånsom måte

• Den reisende kan be om at håndsøket gjennomføres i ­lukkede omgivelser

• Den reisende kan be om at håndsøket gjennomføres av en person av samme kjønn

• Den reisende kan be om at en tredjeperson er tilstede under håndsøket

Den reisende har også anledning til å nekte la seg kontrollere, men dette vil medføre at man ikke gis tilgang til sikkerhetsbegrenset område. Og da får du ikke reise.

Jeg har implantert 
metall i kroppen

Implantert metall kan gi utslag på en metalldetektorportal. Ved utslag gjennomføres et håndsøk for å avklare alarmen og sikre at den reisende ikke har med seg forbudte gjenstander. Det er ikke nødvendig å ta med lege­erklæring på at det er metall i kroppen.

Medisiner

Mange trenger flytende medisin om bord. Væske som er nødvendig av medisinske årsaker og som benyttes i løpet av reisen er tillatt medbrakt i håndbagasjen. Passasjeren skal på oppfordring kunne fremlegge bevis for at det er nødvendig av medisinske ­årsaker med medisiner i væskeform. Det vil derfor være tilrådelig at du har med slik dokumentasjon, resept eller erklæring fra relevant medisinsk personell. En etikett fra apotek vil vanligvis bli akseptert som dokumentasjon. Du kan bli bedt om å stryke litt av den flytende medisinen på huden eller smake på den. ­Medisinbeholder kan være større enn 100ml.

Væsker som er nødvendig av medisinske årsaker er unntatt fra væskeforbudet, og kan medbringes som håndbagasje. Det er derfor ikke påkrevet at den skal plasseres i beholdere på 100ml eller mindre og trenger ikke legges i lukk bar gjennomsiktig plastpose.

Medisin for flere 
måneders bruk

Regelverket åpner for at du kan ta med væske eller annen form for medisin som «skal benyttes i løpet av reisen, og som er nødvendig av medisinske årsaker». «I løpet av reisen» betyr hele reisens varighet, ikke bare fly­turen. Med «nødvendig» menes et ­medisinsk begrunnet behov der helsen vil være truet uten varen, for eksempel reseptmedisiner.

Alle legemidler skal medbringes i originalpakning. Dersom du skal oppholde deg lenge i utlandet gjelder følgende for­behold. Ved reiser innen EU/EØS kan man ha med seg et ­rimelig kvantum av medisiner til eget forbruk, maksimum for ett år. Ved reiser til land utenfor EØS-området kan du ta med medisiner for høyst tre ­måneders bruk. Det gjelder også særskilte regler for bl. a. narkotiske lege­midler og medisiner med doping-­potensiale. Uten særskilt søknad er det ikke tillatt å medbringe slike medisiner for mer enn 30 dagers bruk.

• Sterke smertestillende. Man får ikke lov til å ta med seg sterke smertestillende medisiner og sovemedisiner (A og B-­preparater) for mer enn én måneds forbruk

• Innenfor Schengenområdet må man også medbringe en såkalt Schengen-attest. En slik ­attest kan utstedes av alle norske apotek, til alle som har bosted i Norge

• Har du behov for å ha med lege­midler for mer enn 30 dager bruk? Statens legemiddelverk kan etter søknad gi tillatelse til dette. Det utstedes da en ­erklæring på norsk og engelsk

• En Schengen-attest er dokumentasjon fra et norsk apotek på at du eier en medisin som inneholder narkotika eller psyko­trope stoffer. Dette ­gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sove­midler og beroligende midler

• Attesten kan utstedes til alle som har bosted i Norge. Du trenger ikke underskrift eller stempel fra lege for å få en slik attest, men attesten utstedes mot et gebyr

• For nærmere opplysninger om dette henvises til Legemiddelverkets hjemmeside, hvor det også står en liste over hvilke preparater dette gjelder. Man må ha en attest for hvert legemiddel.

• For ordinære legemidler (blodtrykksmedisin, astmamedisin osv.) er det ingen spesielle formaliteter

Medisiner som krever kjøling

Du kan ta med ett kjøleelement eller inntil 2,5 kg tørris for å kjøle reseptmedisin. Ved bruk av tørris må håndbagasjen ikke være tett (karbondioksidgassen må ­kunne slippe ut). Dersom tørrisen ­plasseres i innsjekket ­bagasje, må denne være merket tørris eller karbondioksid i fast form, samt vektindikasjon som viser 2,5 kg eller mindre. Det må innhentes tillatelse fra fly­selskapet på forhånd.

Laktoseintoleranse og lignende

Væske som den reisende behøver av særlig næringsmessige årsaker er unntatt fra regelverket. Den reisende skal på oppfordring kunne sannsynliggjøre behovet og kan bli bedt om å stryke litt av den flytende medisinen på huden eller smake på den. Særlig næringsmessige behov skal være medisinsk begrunnet, det vil si at brukerens helse er truet uten varen. Sportsdrikk og flytende treningstilskudd følger derfor de vanlige væskebegrensningene.

Desinfeksjonsvæske eller våtservietter

Små mengder toalettartikler inneholdende alkohol kan medbringes, selv om alkohol­innholdet overstiger 70%, eller varen er merket brannfarlig. I håndbagasjen tillates beholdere á maksimum 100ml i en lukket gjennomsiktig pose som ikke rommer mer enn en liter. I innsjekket bagasje må hver artikkel være under 0,5 kilo eller 0,5 liter. Total mengde må ikke overstige 2 kilo eller 2 liter. Sprayflasker må ha lokk eller annen form for sikring. Flyselskapene anbefaler spesialbeholdere ved transport av væske. Ved lekkasje kan passasjeren få et erstatningsansvar. Noen flyselskaper har egne regler som er strengere enn ovennevnte. Kontakt ditt flyselskap for nærmere informasjon.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no