ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Aspirin i lave doser gir mindre svulster

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 24.09.2013

Forskning viser at aspirin kan påvirke utbredelse av visse former for kreftsvulster.

Svenske forskere har funnet at pasienter med tykktarms-, endetarms- eller lungekreft, som jevnlig tok lavdose aspirin før diagnosen, hadde en tendens til å ha mindre fremskreden kreft.

Dette ifølge en studie som ble ­publisert i British Journal of Cancer i juli. Forskere vet alle­rede at aspirin er knyttet til ­redusert ­risiko for tykktarms­kreft. ­Aspirin kan også ha en forebyggende effekt på hjertekarsykdom. Men aspirin kan også ha ugunstige ­effekter.

Mindre svulstutbredelse

Lang tids daglig bruk av aspirin har blitt forbundet med redusert kreftdødelighet. For å under­søke denne sammenhengen har forfatterne sammenlignet kreft­karakteristikk blant aspirin­brukere, med de som ikke bruker aspirin.

Forskerne brukte svenske kreftregistre til å identifisere pasienter med tykktarms-, ende­tarms-, lunge-, prostata- eller brystkreft mellom 2006 og 2009. Disse ble matchet mot det svenske legemiddel­registeret for å innhentet informasjon om hvem som inntok lave doser med aspirin før diag­nosen. Til sammen ­identifiserte de 17.041 tilfeller med tykk­tarms- og endetarmskreft, 9.766 tilfeller med lungekreft, 29.770 tilfeller med prostatakreft og 20.299 brystkreftpasienter. ­Etter å ha ­justert for alder, kjønn, utdannings­nivå og bosted, var lavdose aspirinbruk forbundet med mindre utbredelse av kreftsvulster ­utgående fra tykktarm, endetarm og lunger.

Anbefales ikke til alle

Forfatterne konkluderer med at bruk av lavdose aspirin i året før diagnosen var forbundet med mindre utbredelse av svulster og mindre kreftspredning for tykk­tarms-, endetarms- og lungekreft. For disse krefttypene ser fordelen med aspirinbruk ut til å gjelde ved både tidlig og sen kreftutvikling. Funnene betyr likevel ikke at alle bør ta aspirin for å avverge fremskreden kreft.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no